контакты цены сервис справочная новость

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Для туалет дозволено познакомиться вместе с правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей сверху сайте. Так в духе грамота формировался с подлинник world нарушена сервировка абзацов да плохо смотрятся таблици.

При необходимости позволено скачать ПБЕЕС за ссылке:

скачать ПБЕЕС на формате World 0997-2003 (.doc) иначе говоря

скачать ПБЕЕС на формате World 0007 (.docx)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

                            Н А К А З

 N 0 від 09.01.98                     Зареєстровано на Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
00 лютого 0998 р.
вслед N 03/2533


          Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів


     На виконання  вимог  Положення  про  опрацювання,  прийняття,
перегляд  та  скасування  державних   міжгалузевих   і   галузевих
нормативних   актів   про  охорону  праці,  затвердженого  наказом
Державного комітету України  до  нагляду  за  охороною  праці  від
06.03.94 N 09 ( z0094-94 ), зареєстрованого на Міністерстві юстиції
України 02.05.94 вслед N 04/303, Н А К А З У Ю :

     0. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, що додаються.
     0. З набранням чинності зазначених Правил вважати  такими, що
не   застосовуються   на   території   України,  "Правила  техники
безопасности  при  эксплуатации  электроустановок   потребителей",
затверджені Міненерго СРСР 01.12.84 (ДНАОП 0.00.1.21-84 ).
     0. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді Міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям,  підприємствам,
установам, організаціям та їх об"єднанням вжити необхідних заходів
щодо дотримання цих Правил.
     0. Начальникам управлінь і відділів Комітету,  територіальних
управлінь      та      інспекцій,      державним       інспекторам
Держнаглядохоронпраці   забезпечити   систематичний   контроль  ради
дотриманням цих Правил.
     0. Головному  управлінню  охорони  праці подати замовлення получи
видання цих Правил.
     0. Виконуючому  обов"язки  начальника управління до нагляду на
металургійній   промисловості,    енергетиці,    будівництві    та
котлонагляду Андреєву С.А. - подати протягом двох тижнів головному
управлінню  охорони  праці  Комітету  відповідні   матеріали   про
включення  Правил  до  Державного  реєстру ДНАОП та давно банку даних
автоматизованого  інформаційного  фонду  нормативних   актів   насчет
охорону праці.
     0. Скасувати завет Держнаглядохоронпраці від 06.08.97  N  027
"Про затвердження Правил безпеки рядом експлуатації електроустановок
споживачів".
     0. Контроль ради виконанням цього наказу покласти возьми заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.

 Перший предстатель Голови Комітету                      С.О.Сторчак

                                               Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
України 09.01.98 N 0

                             Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів

                      0. Загальні положення

     0.1. Галузь застосування
     0.1.1. Вимоги  цих  Правил  поширюються  на  працівників,  що
обслуговують  діючі електроустановки споживачів напругою по 020 кВ
включно і  є  обов"язковими  для  всіх  споживачів  та  виробників
електроенергії,  незалежно  від  їх  відомчої  належності  і  форм
власності получай засоби виробництва.
     0.1.2. Вимоги   цих   Правил  повинні  виконуватись  під  время
експлуатації   діючих   електроустановок,   електричних   станцій,
електричної    частини    ТАВ,   ЗДТУ,   районних   котелень,   що
обслуговуються споживачами,  під момент виконання  в  них  монтажних,
налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.
     0.1.3. В  цих  Правилах   викладені   основні   вимоги   щодо
убезпечення працівників під часочек експлуатації електроустановок.
     Заходи додаткового  підвищення  безпеки,  які  передбачаються
безпосередньо в місці проведення робіт, безвыгодный повинні суперечити цим
Правилам або послаблювати їхню дію.
     0.1.4. Засоби  захисту,  що  застосовуються відповідно до самого цих
Правил,  повинні бути справні,  випробувані і задовольняти  вимоги
"Правил  применения  и  испытания  средств защиты,  используемых во
электроустановках /Москва,  Энергоатомиздат,  0987",  затверджених
Міненерго СРСР 02.02.81.
     0.1.5. Первинні засоби пожежогасіння,  які  застосовуються  на
електроустановках,  мають  відповідати Правилам пожежної безпеки на
Україні,  затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони  МВС
України 02.06.95  N  000 ( z0219-95 ) та зареєстрованим на Мін"юсті
України 04.07.95 вслед за N 019/755.
     0.1.6. Машини,  механізми,  пристосування  і  інструмент,  що
застосовуються  в  електроустановках,  повинні  бути   справні   і
випробувані відповідно накануне чинних нормативних документів і строків.
     0.1.7. Електрообладнання,    конструкції,     комплектувальні
деталі,  вузли  вітчизняного  та  іноземного  виробництва  повинні
відповідати вимогам чинних во Україні нормативних документів.
     Електрообладнання, яке   підлягає   в   Україні  обов"язковій
сертифікації,  повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності
або  свідоцтвом  про  визнання  іноземного  сертифіката  згідно  з
Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.
     У разі     постачання    електрообладнання    з-за    кордону
організація-замовник повинна отримати сертифікат відповідності  давно
укладення контракту в його поставку.
     Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна  документація,  що
поставляється  з  обладнанням  чи виробами,  повинна мати переклад
українською (або також і російською) мовою.
     Можливі відхилення  від нормативної документації повинні бути
узгоджені    з    Держнаглядохоронпраці,     Держстандартом     та
організацією-замовником  поперед укладання  контракту сверху їх постачання.
Копії погоджень і сертифікати долучаються до  паспорта  обладнання
або виробу.
     0.1.8. Під  час  виконання   будівельно-монтажних   робіт   на
електроустановках     обов"язкове     дотримання    також    вимог
СНиП-III-4-80* "Техника безопасности на строительстве".
     0.1.9. Під   час   експлуатації   електроустановок  необхідно
дотримуватись  вимог  пожежної  безпеки,  встановлених   Правилами
пожежної безпеки на Україні ( z0219-95 ).

     0.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки  під  часочек
експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств отнюдь не
повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

     0.2. Скорочення, терміни, визначення
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Скорочення, термін   |                 Визначення
——————————————————————————————————————————————————————————————————
АВР                      Автоматичне включення резерву
АГП                      Автоматичне гасіння полина
АСК                      Автоматизована концепция керування
АТС                      Автоматична телефонна станція
БЕМЩ                     Безпечна експериментальна максимальна щі-
лина - максимальна щілина між фланцями
оболонки, чрез яку безграмотный дефилировать ассигнование
вибуху з оболонки во навколишнє середовище
вслед за будь-якої концентрації суміші на навко-
лишній атмосфері
БМО                      Будівельно-монтажна організація
ВРУ                      Відкрите розподільче устаткування
ЕМП                      Електромагнітне пашня
ЗРУ                      Закрите розподільче устаткування
ВЧ-зв"язок               Високочастотний зв"язок
ЗДТУ                     Засоби диспетчерського і технологічного
керування на енергосистемах (кабельні і
повітряні лінії зв"язку і телемеханіки,
високочастотні канали, пристрої зв"язку і
телемеханіки)
КЗ                       Коротке замикання
КЛ                       Кабельна лінія електропередавання
КЛЗ                      Кабельна лінія зв"язку
КРУ (КРУЗ)               Комплектне розподільче устаткування внут-
рішньої (зовнішньої) установки
КСУ                      Компресорно-сигнальна набор
КТП                      Комплектна трансформаторна підстанція
МТС                      Місцева телефонна станція
НПП                      Необслуговуваний підсилювальний станция
ОПП                      Обслуговуваний підсилювальний станция
РЗАіТ                    Релейний захист, автоматика і телемехані-
ка
ПБ                       Правила безпеки
ПВЕ                      Правила влаштування електроустановок
ПЛ                       Повітряна лінія електропередавання
ПЛЗ                      Повітряна лінія зв"язку
ПТЕ                      Правила технічної експлуатації
ППР                      Проект проведення робіт
ПВВРЕ                    Правила випробуваня вибухонебезпечного
рудникового електрообладнання
ПС                       Підстанція
РУ                       Розподільче устаткування
ТАВ                      Пристрої теплової автоматики, теплотех-
нічного вимірювання і захисту, засоби
дистанційного керування, сигналізації і
технічні засоби автоматизованих систем
керування
ТП                       Трансформаторна підстанція
ТУ                       Технічні умови
Бригада (за нарядом      Два і більше працівники, включно з ке-
або розпорядженням)      рівником робіт або наглядачем
Вторинні (допоміжні)     Сукупність рядів затискачів і електричних
кола                     проводів, що з"єднують прилади і пристрої
керування, автоматики, вимірювання, начинать
хисту і сигналізації
"Допускається", "може"   Означає, що вказані вимоги Правил засто-
совуються як виняток, як вимушені (за
місцевими умовами)
Допуск                   Комплекс заходів, що здійснюються допус-
качем, після виконання яких команда має
прерогатива стати перед роботи
Допуск первинний         Допуск впредь до роботи после нарядом або розпоряд-
женням
Допуск повторний         Допуск в робоче місце, -де раніше вже
проводилась робота из-за даним нарядом
Електроустановка         Установка, на якій виробляється, перетво-
рюється, передається, розподіляється,
споживається електрична енергія
Електроустановка без     Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслугову-
місцевих чергових        ють ОВБ або оперативно-ремонтні працівни-
працівників              ки
Електроустановка діюча   Електроустановка або її дільниця, які пе-
ребувають під напругою або бери які напруга
може бути подана вмиканням комутаційних
апаратів, а також ПЛ, що розміщена во зоні
дії наведеної напруги або має перетинання
з діючою ПЛ
Електроустановка до      Електроустановка напругою предварительно 0000 В (за
0000 В                   діючим значенням напруги)
Електроустановка         Електроустановка напругою 0000 В та понад
понад 0000 В             0000 В (за діючим значенням напруги)
Електрообладнання        Пристрої, на яких виробляється, трансфор-
мується, перетворюється, розподіляється
електроенергія; комутаційні апарати во
розподільчих пристроях електроустановок;
всі види захисту електроустановок
Зона впливу електрич-    Простір, на якому напруженість електрично-
ного поля                го полина перевищує 0 кВ/м
Зона екранування         Простір поблизу будівель і споруд, що пе-
ребувають во електричному полі, а також
заземлення металоконструкцій, фундаментів
під обладнанням силових трансформаторів і
великогабаритних об"єктів, во якому напру-
женість електричного полина далеко не перевищує
0 кВ/м
Комутаційний апарат      Електричний апарат, призначений чтобы кому-
тації електричного кола (вимикач, вимикач
навантаження, роз"єднувач, відокремлювач,
автомат, рубильник, пакетний вимикач, начинать
побіжник тощо)
Машини вантажопідійма-   Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс-
льні                     каватори, призначені в целях роботи з гаком,
що підвішений получай канаті), талі, лебідки
чтобы підіймання вантажу і людей, бери які
поширюються "Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів"
Механізми                Гідравлічні підіймальники, телескопічні
вишки, екскаватори, трактори, автонаван-
тажувачі, бурильно-кранові машини, висув-
ні драбини з механічним приводом тощо
Механічний замок         Замок, що замикається ключем або знімною
ручкою
Напруженість неспотво-   Напруженість електричного поля, безграмотный спот-
реного електричного      вореного присутністю людини, що визначає-
поля                     ться во зоні, мол слід перебувати людині во
процесі роботи
Наряд-допуск (наряд)     Складене держи спеціальному бланку розпоряд-
ження для безпечне проведення роботи, що
визначає її зміст, місце,  початок і начинать
кінчення, необхідні заходи безпеки, база
бригади і осіб, відповідальних после безпеч-
безграмотный виконання роботи
Нарядно-допускна         Комплекс заходів, що забезпечує безпечне
система                  проведення робіт на електроустановках
Складається з організаційних і технічних
заходів.
Технічних заходів вживають під миг підго-
товки робочого місця
Оперативно-виїзна        Виїзна летучка оперативних чергових пра-
преступная группировка (ОВБ)            цівників, які навчені і допущені перед вико-
нання оперативних перемикань та окремих
видів ремонтних робіт, передбачених ви-
робничими інструкціями
Оперативне обслугову-    Комплекс робіт з:
вання електроустановок   ведення необхідного режиму роботи елект-
роустановок;
проведення перемикань, оглядів обладнан-
ня;
підготовки предварительно проведення ремонту (підго-
товки робочого місця, допуску);
технічного обслуговування обладнання, що
передбачене виробничими інструкціями пра-
цівників
Охоронна область повітря-   0. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян-
них ліній електропере-   кою і повітряним простором, обмеженим
давання і повітряних     вертикальними площинами, що розташовані з
ліній зв"язку            обидвох боків лінії від крайніх проводів
следовать невідхиленого їх положення получай відста-
ні, м:
- интересах ПЛ напругою поперед 0 кВ та ПЛЗ  - 0
- к ПЛ 0 - 00 кВ                - 00
- с целью ПЛ 05 кВ                    - 05
- интересах ПЛ 010 кВ                   - 00
- с целью ПЛ 054, 020 кВ              - 05
- про ПЛ 030, 000, 000, +- 000 кВ - 00
- для того ПЛ 050 кВ                   - 00
0. Зона вздовж переходів ПЛ посредством водойми
(ріки, канали, озера тощо), що є повітря-
ним простором надо поверхнею водоймищ, об-
меженим вертикальними площинами, які роз-
ташовані з обох боків лінії после невідхиле-
ного їх положення на судноплавних водой-
мищ в відстані 000 м, с целью несудноплав-
них - получи відстані, передбаченій для того вста-
новлення охоронних зон вздовж ПЛ, що ошибаться
ходять суходолом
Охоронна круг кабельних  0. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, об-
ліній електропередачі і  межена вертикальними площинами, що розта-
кабельних ліній зв"язку  шовані з обох боків сторони лінії від
крайніх кабелів в відстань 0 м интересах КЛ і
0 м про КЛЗ
0. Частина водного простору від водної
поверхні накануне дна вздовж підводних КЛ і
КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами,
віддаленими объединение обидві сторони лінії від
крайніх кабелів получай відстань 000 м
Працівники адміністра-   Керівники, начальники служб і відділів
тивно-технічні           підприємств, заступники вказаних осіб, а
також інженери, техніки, майстри та інші
особи, получи яких покладено адміністративні
функції
Працівники оперативні    Працівники, які перебувають получи чергуванні
(чергові)                во зміні і допущені поперед оперативного керу-
вання і оперативних перемикань: диспетче-
ри, чергові інженери і техніки, начальни-
ки змін, чергові до будинку і щитах керу-
вання, члени оперативно-виїзних бригад
Працівники оператив-     Ремонтні працівники, спеціально навчені і
но-ремонтні              підготовлені ради оперативного обслугову-
вання на затвердженому обсязі закріплених
вслед за ними електроустановок
Працівники ремонтні      Працівники, навчені і допущені вплоть до ремонту
і технічного обслуговування обладнання,
пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ
на електроустановках
Працівники електротех-   Працівники, посада або професія яких вдоволь
нічні                    в"язана з обслуговуванням електроустано-
вок, що склали іспит з Правил безпеки під
часы експлуатації електроустановок спожи-
вачів і мають групу з електробезпеки
Працівники електротех-   Працівники, посада або професія яких немного
нологічні                в"язана з експлуатацією електротехнічної
частини виробничого обладнання, обов"язки
котрих никак не стосуються обслуговування його
електроприводу
Підготовка робочого      Виконання технічних заходів з убезпечення
місця                    проведення робіт получай робочому місці
Повітряна лінія елект-   Устрій к передавання електроенергії сообразно
ропередачі               проводах, розташованих несложно неба і
прикріплених ради допомогою ізоляторів та
арматури предварительно опор або кронштейнів і стоя-
ків нате інженерних спорудах (мостах, шля-
хопроводах тощо)
Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали
або лінійні вводи РУ, а пользу кого відгалужень -
відгалужувальна поддержка та лінійний портал
або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяж-
ні ізолювальні підвіски, встановлені получи
лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі
затискачі, закріплені в проводах ПЛ, доставать
болеть по ПЛ. Лінійні портали з натяжними
ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі
в цих порталах, спуски з проводів ПЛ предварительно
різного обладнання (комутаційних апара-
тів, розрядників, конденсаторів зв"язку
та ін.), а також високочастотні загород-
жувачі неграмотный належать прежде ПЛ
Повітряна лінія під      ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що прохо-
наведеною напругою       дять в области всій довжині або нате окремих діль-
ницях поблизу діючих ПЛ напругою 05 кВ і
вище або поблизу контактної мережі елект-
рифікованої залізниці змінного струму, і
получи відімкнених проводах котрих з різними
схемами їх заземлення (у т.ч. і ради від-
сутності заземлення і следовать найбільшого ро-
бочого струму діючої ПЛ (контактної мере-
жі) наводиться напруга більше 02 В
"Повинно", "Необхідно",  Означають обов"язковість виконання вимог
"Слід"                   Правил
Працівник з групою II,   Працівник, який має групу з електробезпе-
III тощо                 ки малограмотный нижче II, III тощо
Приєднання               Електричне колесо (обладнання та шини) од-
ного призначення, назви і напруги, приєд-
нане накануне шин РУ, генератора, щита, збірки,
розміщене на межах електростанції, підс-
танції тощо.
Електричні кола різної напруги одного си-
лового трансформатора (незалежно від кі-
лькості обмоток), одного двошвидкісного
електродвигуна вважаються одним приєднан-
ням. В схемах многокутників, полуторних
та інших пристроїв впредь до приєднання лінії,
трансформатора належать всі комутаційні
апарати та шини, якими ця лінія або тран-
сформатор приєднані перед РУ
Робота під напругою      Робота, що виконується з дотиком поперед стру-
мовідних частин, які перебувають під ро-
бочою напругою або получи відстані давно цих
струмовідних частин, меншій від припусти-
мої
Роботи верхолазні        Роботи з монтажних пристосувань або лишать
посередньо з елементів конструкцій, об-
ладнання, машин і механізмів, що виконую-
ться працівником держи висоті 0 м і вище від
поверхні грунту, перекриття або робочого
настилу. При цьому основним засобом запо-
бігання падінню працівника з висоти є увлекаться
побіжний пасок
Роботи получи висоті         Роботи, що виконуються получай висоті 0,3 м і
більше від поверхні грунту, перекриттів
або робочого настилу
Роботи ремонтні          Комплекс робіт з відновлення справності і
(ремонт)                 роботоздатності обладнання і пристроїв.
До ремонтних робіт, крім відновлювальних,
належать різні види випробування, нала-
годжувальні роботи і окремі види техніч-
ного обслуговування, що входять до самого складу
регламентних робіт
Роботи спеціальні        Роботи, поперед яких ставлять додаткові (під-
вищені) вимоги безпеки праці.
До таких робіт допускаються особи, які
пройшли спеціальне навчання і перевірку
знань з безпечних методів і прийомів ви-
конання спеціальних робіт і мають во ква-
ліфікаційному посвідченні відповідний
запис
Роботи, що виконуються   Виконання оперативними або оперативно-ре-
на порядку поточної       монтними працівниками самостійно таких
експлуатації             робіт бери закріпленій из-за ними дільниці
протягом робочої зміни, які безвыгодный потребують
оформлення на равных правах або розпорядження
Робоче місце             Дільниця електроустановки, для якій во разі
вжиття всіх заходів безпеки (підготовка
робочого місця, застосування засобів увлекаться
хисту, забезпечення безпечних відстаней
тощо) дозволяється виконання роботи
Розпорядження            Завдання получи и распишись безпечне виконання роботи, що
реєструється на журналі, визначає її
зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо
вони вимагаються) і осіб, яким доручено
її виконання
Струмовідна частина      Частина електроустановки, яка окей
перебуває під напругою
Неструмовідна частина    Частина електроустановки, яка своим чередом
безграмотный перебуває під напругою, але може опи-
нитись під напругою во аварійних режимах
роботи,- наприклад, шрифт електричної
машини
Технічне обслуговування  Комплекс робіт з підтримки роботоздатно-
сті обладнання во період його використан-
ня.
До технічного обслуговування електрооб-
ладнання належать: випробування облад-
нання і пристроїв, підтяжка контактних
з"єднань, доливання ізоляційного мастила,
випробування і вимірювання ізоляційних
характеристик тощо.
Частину робіт з технічного обслуговування
відповідно по посадових інструкцій вико-
нують чергові працівники

     0.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок
     0.3.1. Керівник    підприємства    зобов"язаний   забезпечити
утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок
відповідно впредь до вимог чинних нормативних документів.
     Для цього він повинен:
     - призначити  відповідального  за  справний  стан  і безпечну
експлуатацію  електрогосподарства  з   числа   інженерно-технічних
працівників,   які  мають  електротехнічну  підготовку  і  пройшли
перевірку  знань  у   встановленому   порядку   (далі   -   особа,
відповідальна следовать електрогосподарство);
     - забезпечити     достатню     кількість     електротехнічних
працівників;
     - затвердити Положення оборона енергетичну службу підприємства, а
також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
     - встановити такий порядок, щоб працівники, в яких покладено
обов"язки   з   обслуговування   електроустановок,  вели  ретельні
спостереження вслед за дорученим їм обладнанням і  мережами  -  оглядом,
перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
     - забезпечити  перевірку  знань  працівників  у   встановлені
строки   згідно  з  вимогами  цих  Правил  і  "Правил  технической
эксплуатации      электроустановок      потребителей      /Москва,
Энергоатомиздат, 0989", затверджених Міненерго СРСР 01.12.84 (далі
ПТЕ);
     - забезпечити            проведення           протиаварійних,
приймально-здавальних і профілактичних випробувань  та  вимірювань
електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
     - забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
     0.3.2. Фахівці  служб  охорони праці зобов"язані контролювати
безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу  IV  з
електробезпеки.
     0.3.3. Забороняється покладати нате енергослужбу обов"язки,  що
безграмотный входять по її професійної компетенції.

         0. Основні вимоги безпеки під период обслуговування
електроустановок

     0.1. Вимоги прежде працівників
     0.1.1. Порядок  навчання  і  перевірки  знань працівників має
бути відповідним поперед галузевого положення для навчання,  інструктаж
і перевірку знань працівників з питань охорони праці ( z0095-94 ),
узгодженого   з   Держнаглядохоронпраці,   а  також  до  вимог  накануне
електротехнічної обслуги, які містяться во ПТЕ.
     0.1.2. Первинний   (під   час   прийняття   на   роботу)   та
періодичний   (протягом   трудової   діяльності)   медичний  огляд
працівників провадиться згідно з  Положенням  про  медичний  огляд
працівників  певних  категорій, затвердженим  наказом Міністерства
охорони здоров"я   України   від  01.03.94  N  05  (  z0136-94   ),
зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції  України  01.06.94  следовать
N 036/345.
     0.1.3. Працівники,    що    обслуговують    електроустановки,
зобов"язані  знати  ці  Правила  відповідно  накануне займаної посади чи
роботи,  яку  вони  виконують,   і   мати   відповідну   групу   з
електробезпеки згідно з такими вимогами:
     0) про одержання  групи  I,  незалежно  від  посади  і  фаху,
необхідно  пройти  інструктаж  з  електробезпеки  під период роботи на
даній  електроустановці  з  оформленням   в   журналі   реєстрації
інструктажів з питань охорони праці.
     Інструктаж з електробезпеки получи и распишись I групу  має  провадити особа,
відповідальна   за   електрогосподарство,  або,  за  її  письмовим
розпорядженням,- персона зі складу  електротехнічних  працівників  з
групою III.
     Мінімальний стаж  роботи  в   електроустановках   і   видання
посвідчень працівникам з групою I малограмотный вимагаються;
     0) особам молодшим ради 08 років, не  дозволяється  присвоювати
групу вище II;
     0) на присвоєння чергової групи з  електробезпеки  необхідно
мати  мінімальний  стаж  роботи  на електроустановках з попередньою
групою, зазначеній у додатку 0 цих Правил;
     0) пользу кого одержання груп II-III працівники мають:
     а) чітко  усвідомлювати  небезпеку,  пов"язану  з  роботою  во
електроустановках;
     б) знати і уміти застосувати для практиці ці та  інші  миропонимание
безпеки на обсязі, потрібному ради роботи, яка виконується;
     в) знати будову і улаштування електроустановок;
     г) уміти  неакадемично надавати першу допомогу потерпілим на разі
нещасних випадків,  во тому числі  застосовувати  способи  штучного
дихання і зовнішнього масажу серця;
     0) для  одержання  груп  IV-V   додатково   необхідно   знати
компонування   електроустановок   і  уміти  організувати  безпечне
проведення робіт,  уміти навчити працівників інших  груп  Правилам
безпеки  і  наданню  першої  допомоги  потерпілим від електричного
струму;
     6) для  одержання  групи  V  необхідно  також  розуміти,  чим
викликані   вимоги   пунктів   Правил    безпечної    експлуатації
електроустановок.
     Працівнику, який пройшов перевірку  знань  Правил,  видається
посвідчення  встановленої додатком 0 до самого цих Правил форми,  яке він
зобов"язаний мати возле собі під дни роботи.
     Посвідчення для перевірку знань працівника є документом, який
засвідчує  право  на  самостійну  роботу  в  електроустановках  возьми
зазначеній посаді следовать фахом.
     Посвідчення про  перевірку   знань   видається   працівникові
комісією   з   перевірки  знань  підприємства,  організації  після
перевірки знань і є  дійсним  тільки  після  внесення  відповідних
записів.
     Під часочек виконання службових обов"язків працівник повинен мати
з   собою   посвідчення   про   перевірку  знань.  За  відсутності
посвідчення,  або  за  наявності   посвідчення   з   простроченими
термінами перевірки знань, працівник накануне роботи отнюдь не допускається.
     Посвідчення для перевірку знань  підлягає  заміні  у  випадку
зміни посади або следовать відсутності місця для того записів.
     Посвідчення про  перевірку  знань  вилучається  у  працівника
комісією з перевірки знань на разі незадовільних знань,  керівником
структурного підрозділу - во разі вигасання терміну  дії  медичного
огляду.
     Посвідчення про  перевірку  знань   складається   з   твердої
обкладинки і блоку сторінок.
     0.1.4. Забороняється допускати прежде роботи в  електроустановках
осіб, які далеко не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.
     Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, по
яких  висуваються  додаткові  вимоги  безпеки,  мають бути навчені
безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис насчет це у
посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.
     Перелік робіт   з   підвищеною   небезпекою    затверджується
керівництвом підприємства.
     Результати перевірки  знань  фіксуються  в  журналі,  чин
ведення та выкройка якого приведені во додатку 0.
     Сторінки журналу мають  бути  пронумеровані,  прошнуровані  і
скріплені печаткою підприємства получи аркушах формату А4.
     Під дни перевірки знань групи працівників во один  день  і  следовать
незмінного  складу  комісії допускається підписувати учет нераздельно
раз  після  перевірки  усієї  групи  екзаменованих  у  цей   день,
перевірку знань яких проведено.
     В графі 0 зазначається:  працівник допускається до  роботи  на
електроустановках до самого 0000 В або прежде і вище 0000 В.
     Для інспектувальних працівників і фахівців  з  охорони  праці
зазначається: "допускається як інспектувальна особа".
     Відповідальність ради оформлення,  стан  і  цілісність  журналу
перевірки   знань   покладається   на   особу,   відповідальну  следовать
електрогосподарство.
     Термін зберігання журналу - 0 роки після останнього запису.
     Перевірка знань з  технології  робіт  (правила  експлуатації,
виробничі  інструкції)  може  провадитися Держенергоспоживнаглядом
окремо   від   перевірки   знань    з    безпечної    експлуатації
електроустановок, на цьому разі робиться окремий запис во журналі.
     0.1.5. Забороняється  допускати  до  роботи   працівників   з
ознаками алкогольного або наркотичного сп"яніння, а також з явними
ознаками захворювання.
     0.1.6. Забороняється  виконання  розпоряджень та завдань,  що
суперечать вимогам цих Правил.
     0.1.7. Кожний  працівник  особисто  відповідає  ради свої дії во
частині дотримання вимог цих Правил.
     У випадку,  якщо  працівник  самостійно  не  спроможний вжити
дійових заходів з усунення  виявлених  ним  порушень  Правил,  він
зобов"язаний  негайно повідомити для це безпосереднього керівника,
а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.
     0.1.8. В  разі  нещасних випадків з людьми зняття напруги про
звільнення  потерпілого  від  дії  електричного  струму  має  бути
виконано негайно, минус попереднього дозволу.
     0.1.9. Працівники,  що порушили вимоги цих Правил, усуваються
від    роботи    і    несуть    відповідальність   (дисциплінарну,
адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.
     0.1.10. Працівники,   що  припустилися  порушення  вимог  цих
Правил,   без   позачергової   перевірки   знань   до   робіт    на
електроустановках безграмотный допускаються.

                  0.2. Оперативне обслуговування

     0.2.1. Оперативне    обслуговування   електроустановок   може
здійснюватися як місцевими оперативними  чи  оперативно-ремонтними
працівниками,  за  якими  закріплена  ця  електроустановка,  в такой мере і
виїзними, ради якими закріплена група електроустановок.
     Вид оперативного    обслуговування,   кількість   оперативних
працівників на зміну чи на  електроустановці  визначаються  особою,
відповідальною    за   електрогосподарство,   за   узгодженням   з
керівництвом підприємства (організації) і зазначається в  місцевих
інструкціях.
     0.2.2. До   оперативного   обслуговування    електроустановок
допускаються працівники,  які знають оперативні схеми,  посадові і
експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості
обладнання  і пройшли навчання,  дублювання та перевірку знань цих
Правил та ПТЕ.
     0.2.3. Оперативні      працівники,      які      обслуговують
електроустановки одноосібно,  та ті  старші  в  зміні  чи  бригаді
оперативні   працівники,  за  якими  закріплені  електроустановки,
повинні  мати  групу  з  електробезпеки  IV  в   електроустановках
напругою   понад  0000 В  і  III - на електроустановках напругою прежде
0000 В.
     0.2.4. Оперативні  працівники  повинні працювати из-за графіком,
затвердженим   особою,   відповідальною   за   електрогосподарство
підприємства чи структурного підрозділу.
     0.2.5. Оперативні працівники,  які заступають на  чергування,
мають  прийняти  зміну  від  попереднього  чергового,  здати зміну
наступному черговому у відповідності з графіком.
     Припинення чергування   без   здачі  зміни  забороняється.  У
виняткових випадках  залишення  робочого  місця  є  припустимим  з
дозволу оперативного працівника вищої посади.
     0.2.6. Під  час   приймання   зміни   оперативний   працівник
зобов"язаний:
     - ознайомитися  зі  схемою  і  станом   та   режимом   роботи
устаткування   на  своїй  дільниці  особистим  оглядом  в  обсязі,
встановленому інструкцією;
     - одержати  від  чергового,  який здає зміну,  інформацію ради
табор устаткування,  следовать яким необхідно провести ретельний  нагляд  для того
запобігання аваріям та неполадкам,  а також для дирекцион устаткування,
що перебуває на ремонті або резерві;
     - перевірити  і  прийняти  інструмент,  матеріали,  ключі від
приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;
     - ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями вслед час, що
минув з його останнього чергування;
     - оформити  приймання зміни записом у журналі,  відомості,  а
також на оперативній схемі власним підписом та підписом працівника,
який її здає;
     - доповісти старшому зміни  про  початок  чергування  та  ради
неполадки, виявлені під минута прийняття зміни.
     0.2.7. Прийняття  і  здача  зміни   безпосередньо   під   пора
ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій за вмиканню та
вимиканню обладнання забороняється.
     Під миг тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з
дозволу особи, відповідальної вслед за електрогосподарство.
     0.2.8. Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, если
на  дільниці,  яка  обслуговується,  робочі  місця  не   прибрані,
устаткування забруднене.
     Прийняття зміни,  коль устаткування несправне чи є відхилення
від нормального режиму його роботи,  допускається тільки з дозволу
особи,  відповідальної за  електрогосподарство  підприємства,  або
оперативного  працівника  вищого  рівня,  про  що робиться запис на
оперативному журналі.
     0.2.9. Оперативні  працівники  під  час  свого  чергування  є
відповідальними вслед за правильне обслуговування та безаварійну  роботу
всього устаткування сверху закріпленій из-за ними дільниці.
     0.2.10. Старший   в   зміні   оперативний    працівник    або
одноособово,  або  спільно  з  адміністрацією  підприємства (цеху,
дільниці)  повинен  виконувати  обгрунтовані  вимоги   працівників
енергопостачальної організації.
     0.2.11. Старший во зміні  оперативний  працівник  зобов"язаний
негайно  повідомити  диспетчера енергопостачальної організації насчет
аварії,  які  спричинили  відключення  однієї  або  кількох  ліній
електропередачі, що живлять підприємство.
     Список працівників,  які мають право  проведення  оперативних
переговорів   з   енергопостачальною   організацією,  визначається
особою,  відповідальною  за  електрогосподарство,   затверджується
керівником,  погоджується  з Держнаглядохоронпраці і передається у
відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.
     0.2.12. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії
електроустаткування  оперативний  працівник  зобов"язаний  негайно
вжити  заходів  з  відновлення  схеми  нормального режиму роботи і
повідомити насчет те,  що сталося,  безпосередньо  старшому  у  зміні
працівнику або особі, відповідальній вслед за електрогосподарство.
     У випадку неправильних дій оперативних  працівників  під  часочек
ліквідації   аварії   старший   в   зміні   оперативний  працівник
зобов"язаний прийняти сверху себя керівництво  і  відповідальність  после
подальший перебіг ліквідації аварії.
     0.2.13. Оперативні працівники  повинні  проводити  обходи  та
огляди  устаткування  і виробничих приміщень держи закріпленій из-за ним
дільниці.
     Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:
     - адміністративно-технічним  працівником   з   групою   V   во
електроустановках понад 0000 В і з групою IV - на електроустановках
поперед 0000 В;
     - оперативним     працівником,     який     обслуговує     цю
електроустановку.
     Огляд електроустановок  неелектротехнічними  працівниками  та
екскурсії,  следовать наявності дозволу керівництва підприємства,  можуть
провадитись  під  наглядом працівника з групою IV,  який має резон
одноосібного огляду.
     Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.
     Список адміністративно-технічних      працівників,       яким
дозволяється    одноосібний    огляд,    встановлюється    особою,
відповідальною после електрогосподарство і затверджується  керівником
підприємства.
     0.2.14. Під час  огляду  в  електроустановках  понад  0000  В
забороняється   відкривати   двері   приміщень,   комірок,  що  невыгодный
обладнанні сітчастими огорожами або бар"єрами,  якщо відстань  між
дверима    і   струмовідними   частинами   менша  за  зазначену  во
таблиці 0.3.  Перелік таких  приміщень  і  комірок  затверджується
особою, відповідальною следовать електрогосподарство.
     В електроустановках  понад 0000 В,  во яких вхід по приміщень,
комірок обладнаний сітчастими огорожами  або  бар"єрами,  під  часочек
огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати
после огорожі чи бар"єри.
     0.2.15. Забороняється   під   час   огляду   електроустановок
виконувати будь-яку роботу.
     0.2.16. Огляди,   виявлення   і  ліквідація  несправностей  на
електроустановках минуя місцевих  чергових  працівників  виконуються
централізовано  виїзними  працівниками,  що  здійснюють  нагляд  і
роботи для об"єкті (чи групі  об"єктів).  Періодичність  цих  робіт
встановлюється   особою,  відповідальною  за  електрогосподарство,
залежно від  місцевих  умов.  Результати  оглядів   фіксуються   в
оперативному журналі.
     0.2.17. Працівники,     які     не     обслуговують      дану
електроустановку,   допускаються   до   огляду  з  дозволу  особи,
відповідальної   за   електрогосподарство   підприємства,    цеху,
дільниці.
     0.2.18. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо)
мають бути постійно замкнені.
     Для кожного приміщення має  бути  не  менше  двох  комплектів
ключів,  безраздельно з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ безвыгодный повинні
пасувати впредь до дверей комірок і камер.
     0.2.19. Ключі  повинні  бути  пронумеровані  і  перебувати сверху
зберіганні   в   оперативних   або   в   адміністративно-технічних
працівників.   В   електроустановках   без   місцевих  оперативних
працівників  ключі  повинні  перебувати  на  пункті  керування   у
оперативного  працівника,  який  є  старшим  по части зміні.  Ключі слід
видавати під розписку:
     - під  час  огляду  працівникам,  яким дозволено одноособовий
огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, во тому числі й тим, що
не   перебувають   на  зміні,  під  час  виконання  ними  робіт  на
електроустановках вслед за нарядом чи розпорядженням;
     - на  час  виконання  робіт вслед за нарядом чи вслед розпорядженням -
керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.
     Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.
     Під период виконання  робіт  в  електроустановках  без  місцевих
оперативних  працівників  ключі  підлягають  поверненню никак не пізніше
наступного дня після повного закінчення робіт.
     0.2.20. Особисті  ключі  для  входу во приміщення дозволяється
мати тільки оперативним працівникам,  які приймають і здають зміну
в области телефону.
     В приміщеннях   електроустановок   забороняється   зберігання
матеріалів    та   інструментів,   що   не   належать   до   даної
електроустановки.

     0.3. Виконання робіт
     0.3.1. Роботи  в  електроустановках  стосовно заходів безпеки
поділяються бери три категорії:
     - зі зняттям напруги;
     - минус зняття напруги держи струмовідних частинах та поблизу них;
     - без  зняття  напруги  віддалік від струмовідних частин,  що
перебувають під напругою.
     У випадку  одночасної  роботи на електроустановках напругою поперед
та понад 0000 В категорії  робіт  визначаються  як  для  установок
понад 0000 В.
     0.3.2. До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать
роботи, що провадяться на електроустановці (або її частині), на якій
зі струмовідних частин знято напругу і доступ  в  електроустановки
(або їх частини), що перебувають під напругою, унеможливлено.
     0.3.3. До  робіт,  які  виконуються  без  зняття  напруги  возьми
струмовідних   частинах   та  поблизу  них,  належать  роботи,  що
проводяться безпосередньо бери цих частинах.
     В електроустановках  напругою  понад  0000  В,  а також для ПЛ
напругою давно 0000  В  до  цих  самих  робіт  належать  роботи,  які
виконуються  на  відстанях  від  струмовідних  частин,  менших від
вказаних во таблиці 0.3.

   Таблиця 0.3. Припустимі відстані предварительно струмовідних частин, що
перебувають під напругою, м
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Напруга, кВ   |Відстань від людини у бу-|Відстань від механізмів
                |дь-якому можливому її по-|та вантажопідіймальних
                |ложенні та інструментів і|машин у робочому та
                |пристосувань, що викорис-|транспортному положен-
                |товуються нею, від тимча-|нях від стропів, ван-
                |сових огорож, м, отнюдь не менше|тажозахватних пристосу-
                |                         |вань та вантажів, м,
                |                         |не менше
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      До 0:
нате ПЛ,                      0,6                     0,0
во решті електро- невыгодный нормується (без доти-
установок        ку)                                0,0
     0 - 05                 0,6                     0,0
      010                   0,0                     0,5
      050                   0,5                     0,0
      020                   0,0                     2,5
——————————————————————————————————————————————————————————————————

     В процесі визначення допустимих відстаней во електроустановках
інших  напруг фактичні напруги слід відносити давно наступних більших
значень напруг, вказаних на наведеній таблиці.
     Роботи минуя зняття напруги сверху струмовідних частинах та поблизу
них слід виконувати никак не менше як двом працівникам,  з яких керівник
робіт повинен мати групу IV, інші - групу III.
     0.3.4. Роботою  без  зняття напруги віддалік від струмовідних
частин,  що перебувають під напругою,  вважається робота,  під часочек
якої  є  неможливим  випадкове наближення працівників і ремонтного
оснащення та інструменту,  що застосовуються ними, перед струмовідних
частин возьми відстань, меншу від зазначеної во таблиці 0.3, проведення
технічних  або  організаційних  заходів  для  запобігання   такому
наближенню отнюдь не потрібно.
     0.3.5. В електроустановках напругою понад 0000 В  роботи  без участия
зняття  напруги  на  струмовідних  частинах  та  поблизу  них слід
виконувати  із  застосуванням   засобів   захисту   для   ізоляції
працівника  від  струмовідних  частин  або  від  землі.  У випадку
ізоляції працівника від землі роботи  слід  виконувати  згідно  зі
спеціальними  інструкціями  або  технологічними  картами,  в  яких
передбачено необхідні заходи безпеки.
     0.3.6. Під  часы роботи на електроустановках напругою до самого 0000 В
без участия зняття напруги бери струмовідних частинах  чи  поблизу  від  них
необхідно:
     - обгородити  розташовані   поблизу   робочого   місця   інші
струмовідні  частини,  що  перебувають  під  напругою,  і  впредь до яких
можливий випадковий дотик;
     - працювати во діелектричному взутті чи стоячи для ізолювальній
підставці або получи и распишись діелектричному килимі;
     - застосовувати  інструмент  із  ізолювальними  руків"ями  (у
викруток,  крім  того,  має   бути   ізольований   стрижень);   после
відсутності  такого  інструменту слід користуватися діелектричними
рукавичками.
     0.3.7. Під   час   виконання  робіт  без  зняття  напруги  в
струмовідних частинах вслед за допомогою  ізолювальних  засобів  захисту
необхідно:
     - тримати ізолювальні частини засобів захисту за  руків"я  впредь до
обмежувального кільця;
     - розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб невыгодный
виникла    небезпека   перекриття   по   поверхні   ізоляції   між
струмовідними частинами двох фаз чи замикання нате землю;
     - користуватися   тільки   сухими   і  чистими  ізолювальними
частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям.
     В разі   виявлення   порушень   лакового  покриття  чи  інших
несправностей ізолювальних  частин  засобів  захисту  користування
ними забороняється.
     0.3.8. В  процесі  роботи  із  застосуванням  електрозахисних
засобів  (ізолювальні штанги та кліщі,  електровимірювальні кліщі,
покажчики   напруги)   допускається   наближення   працівника   прежде
струмовідних   частин   на  відстань,  яка  визначається  довжиною
ізолювальної частини цих засобів.
     0.3.9. Без застосування електрозахисних засобів забороняється
торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою.
     0.3.10 В    електроустановках   забороняється   працювати   у
зігнутому стані,  якщо на разі випрямлення відстань по струмовідних
частин если меншою від вказаної во графі 0 таблиці 0.3.
     В процесі виконання робіт  біля  необгороджених  струмовідних
частин  забороняється розташовуватися таким чином,  щоб ці частини
знаходилися позаду чи з двох боків.
     0.3.11. Заносити  довгі  предмети  (труби,  драбини  тощо) та
працювати з ними во РУ,  на яких унеможливлено випадковий  дотик  предварительно
частин,  що перебувають під напругою, потрібно вдвох під постійним
наглядом керівника робіт.
     Риштування та драбини, що застосовуються интересах ремонтних робіт,
мають бути виготовлені после ГОСТ,  ДСТУ чи ТУ получай них. Опорна частина
драбин,  що  встановлюються возьми гладких поверхнях,  має бути оббита
гумою,  а для опорних частинах драбин,  що встановлюються нате землі,
мають  бути  гострі металеві наконечники.  Драбини повинні верхнім
кінцем надійно спиратися  на  міцну  опору.  У  разі  необхідності
обіперти драбину бери провід,  вона повинна бути обладнана гачками на
верхній частині. Зв"язані драбини застосовувати забороняється.
     В разі  встановлення приставних драбин держи підкранових балках,
елементах металевих конструкцій тощо необхідно  надійно  закріпити
верхівку і изножье драбини держи конструкціях.
     В процесі   обслуговування   та   ремонту    електроустановок
застосування металевих драбин забороняється.
     Роботу із застосуванням драбин виконують двум працівники, одиночный
з яких перебуває знизу.
     Стоячи получай ящиках  та  інших  сторонніх  предметах  виконувати
роботи забороняється.
     0.3.12. Роботи на  кінцевих  опорах  ПЛ,  що  перебувають  в
території ВРУ,  слід виконувати згідно з вимогами розділу 0.12 цих
Правил.
     Ремонтні працівники ліній прежде тим,  як заскочить у ВРУ, повинні
бути проінструктовані  і  заходити  до  місця  робіт  у  супроводі
оперативного  працівника  з  групою  III;  виходити  з  ВРУ  після
закінчення роботи чи під пора перерви працівникам дозволяється  під
наглядом керівника робіт.
     0.3.13. У прольоті перетину получай ПЛ та  у  ВРУ  в  разі  заміни
проводів  (тросів) та ізоляторів і арматури цих проводів (тросів),
що розташовані нижче проводів під напругою, сквозь проводи (троси),
що заміняються,  слід перекинути канати з рослинних та синтетичних
волокон.  Канати потрібно перекидати  в  двох  місцях  перетину  і
закріплювати  їх  кінці  за  якорі,  конструкції тощо.  Піднімання
проводу (тросу) слід здійснювати поволі, безо ривків.
     Роботи на  проводах  (тросах) та возьми ізоляторах і арматурі цих
проводів (тросів),  розташованих вище від  проводів  (тросів),  що
перебувають під напругою, можуть бути дозволені следовать умови складення
плану   виконання   робіт,    що    затверджується    керівництвом
підприємства,   в   якому  мають  бути   передбачені   заходи,  що
перешкоджають опусканню проводів (тросів),  та заходи щодо захисту
від наведеної напруги.  Забороняється заміна проводів і тросів під
время цих робіт вне зняття напруги з проводів, що перетинаються.
     0.3.14. Роботи  на  ПЛ во зоні наведеної напруги,  пов"язані з
доторканням по проводу (троса),  спущеного з опори  аж  до  землі,
повинні  виконуватися  із  застосуванням  електрозахисних  засобів
(рукавички,  штанги) чи з  металевого  майданчика,  з"єднаної  пользу кого
вирівнювання  потенціалу  провідником  з  цим  проводом  (тросом).
Допускається   виконання   робіт   з   землі   без    застосування
електрозахисних   засобів   та   металевого  майданчика  за  умови
накладення  заземлення  на  провід  (трос)  безпосередньо  поблизу
кожного місця дотику, але далеко не далі ніж следовать 0 м від місця роботи.
     0.3.15. Під дни наближення грози слід припинити всі роботи возьми
ПЛ,  ПЛЗ  і  у  ВРУ, а  в  ЗРУ  - роботи  бери вводах і комутаційній
апаратурі, безпосередньо з"єднаній з повітряними лініями.
     Під час  снігопаду,  дощу,  туману забороняються роботи,  які
вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.
     0.3.16. В    разі    виявлення    замикання    на   землю   во
електроустановках від 0 до  05  кВ  забороняється  наближатися  бери
відстань, меншу ніж 0 м - на закритих і меншу ніж 0 м - у відкритих
РУ і получи и распишись ПЛ.
     Більше від вказаного на цьому пункті наближення по цього місця
припустиме тільки пользу кого виконання операцій з комутаційною апаратурою
для  ліквідації  замикання  бери землю,  а також у разі необхідності
вивільнення людей,  що потрапили під напругу, та надання їм першої
допомоги.
     В цих випадках обов"язково слід користуватися  як  основними,
приблизительно і додатковими електрозахисними засобами.
     0.3.17. Працівникам  слід  пам"ятати,  що   після   зникнення
напруги  з  електроустановки  вона  може  бути  подана  знову  кроме
попередження.
     0.3.18. Встановлення   і  зняття  запобіжників,  як  правило,
проводиться из-за знятої напруги.
     Під напругою,  але  без  навантаження допускається знімати та
встановлювати запобіжники для приєднаннях,  на схемі  яких  відсутні
комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.
     Під напругою і під навантаженням во освітлювальних мережах і у
вторинних  колах  допускається знімати і встановлювати запобіжники
трансформаторів напруги, запобіжники пробкового типу.
     0.3.19. Під   час  зняття  і  встановлення  запобіжників  під
напругою необхідно користуватися:
     - в  електроустановках  напругою понад 0000 В - ізолювальними
кліщами  (штангою),  діелектричними   рукавичками   та   захисними
окулярами (маскою);
     - на електроустановках предварительно 0000 В -  ізолювальними  кліщами  чи
діелектричними  рукавичками,  а на разі наявності відкритих плавких
вставок - також і захисними окулярами (маскою).
     0.3.20. Вимикати і вмикати роз"єднувачі, та вимикачі напругою
понад 0000 В з ручним приводом слід на діелектричних рукавичках.
     0.3.21. В  темний  час  доби  дільниці робіт,  робочі місця і
підходи  до  них  повинні  освітлюватися.  Освітленість  має  бути
рівномірною, сверх засліплювальної дії бери працівників освітлювальних
пристроїв. Забороняється виконання робіт во неосвітлених місцях.
     0.3.22. Всі  працівники,  які  перебувають  в  приміщеннях  з
діючим електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком
щитів керування релейних та їм подібних приміщень),  на ЗРУ, ВРУ, во
колодязях,  тунелях  та  траншеях,  а  також  на  ПЛ,  зобов"язані
користуватися захисними касками.
     0.3.23. Під дни виконання земляних,  зварювальних,  підривних
робіт,    робіт    із    застосуванням   спеціальних   підіймачів,
вантажопідіймальних,  землерийних  машин  та  інших  механізмів  на
охоронній  зоні  діючих  ПЛ  і  КЛ  слід  керуватися  відповідними
Правилами і нормами безпечного виконання цих видів робіт  (Правила
охорони   електричних   мереж,   затверджені  постановою  Кабінету
Міністрів України 04.03.97  N 009 ( 009-97-п ),  СНиП  III-4  00*;
Правила   будови  та  безпечної  експлуатації  вантажопідіймальних
кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 06.12.93
N 027).
     0.3.24. Виконання  робіт  на електроустановках з використанням
спеціальних пристосувань,  машин та механізмів слід  провадити  ради
технологічними картами та ППР.
     Технологічні карти та ППР узгоджуються з посадовими  особами,
які   безпосередньо  відповідають  за  безпечну  експлуатацію  цих
пристосувань,  машин  і  механізмів,  та  службою  охорони   праці
підприємства.
     Узгоджені технологічні карти та ППР повинні бути  затверджені
керівником підприємства.
     0.3.25. Виконання на електроустановках будь-яких робіт в  зоні
дії іншого на равных правах чи розпорядження повинно узгоджуватися з особою,
яка видала цей платье чи розпорядження.

       0. Організаційні заходи, що убезпечують працівників
під время роботи

     0.1. Перелік основних заходів
     0.1.1. Роботи в  електроустановках  стосовно  їх  організації
поділяються  на  такі,  що виконуються:  вслед за нарядом-допуском (далі
нарядом), из-за розпорядженням та на порядку поточної експлуатації.
     0.1.2. Організаційними  заходами,  якими  досягається безпека
робіт на електроустановках, є:
     - затвердження  переліку  робіт,  що виконуються из-за нарядами,
розпорядженнями і на порядку поточної експлуатації;
     - призначення  осіб,  відповідальних  за  безпечне проведення
робіт;
     - оформлення робіт нарядом,  розпорядженням або затвердженням
переліку робіт, що виконуються во порядку поточної експлуатації;
     - підготовка робочих місць;
     - впуск по роботи;
     - нагляд під минута виконання робіт;
     - переведення в інше робоче місце;
     - оформлення перерв на роботі та її закінчення.

     0.2. Працівники, відповідальні вслед за безпеку робіт
     0.2.1. Відповідальними вслед за безпеку  робіт,  що  виконуються  на
електроустановках, є:
     - працівник, який видає наряд, розпорядження;
     - працівник, який дає дозвіл для підготовку робочого місця;

     - працівник, який готує робоче місце, допуск;
     - працівник, який допускає поперед роботи (далі - допускач);
     - керівник робіт;
     - працівник,  який  наглядає  за  безпечним  виконанням робіт
(далі - наглядач);
     - члени бригади.
     0.2.2. Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює
можливість   безпечного   виконання   роботи.  Він  відповідає  за
достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, следовать
якісний  і  кількісний  склад  бригади  і призначення працівників,
відповідальних  за  безпечне   виконання   робіт,   а   також   следовать
відповідність  груп з електробезпеки працівників,  які зазначені во
наряді, роботі, що виконується.
     Працівник, який   видає   наряд,   зобов"язаний  у  випадках,
передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків наравне "Окремі
вказівки".
     Форма наряду-допуску  та  вказівки   щодо   його   заповнення
наведені на додатку 0.
     Право видачі     нарядів     та     розпоряджень    надається
адміністративно-технічним  працівникам  підприємства,  які   мають
групу  V  в  електроустановках  понад  0000  В  та  групу  IV  - во
електроустановках предварительно 0000 В.
     0.2.3. Особи,  які складають і затверджують перелік робіт, що
виконуються    в   порядку   поточної   експлуатації,   визначають
необхідність,  можливість і періодичність безпечного виконання цих
робіт  з  огляду  получи и распишись місцеві умови,  а також кількісний та якісний
цейхгауз виконавців держи кожний личина роботи.
     0.2.4. Працівник, який дає дозвіл бери підготовку робочих місць
і бери допуск, несе відповідальність следовать достатність передбачених для того
безпечного  виконання  робіт  заходів  по  вимкненню та заземленню
устаткування і можливість їх здійснення,  а також  за  координацію
часу і місця роботи бригад, що допускаються.
     Давати дозвіл в підготовку робочих місць і на  допуск  мають
власть оперативні працівники з групою V - на електроустановках понад
0000 В і групою IV - на електроустановках вплоть до 0000 В.
     0.2.5. Працівник,  який  готує  робоче  місце,  відповідає вслед
правильне  виконання  заходів  щодо  підготовки  робочого   місця,
вказаних  у  наряді,  а  також тих,  що вимагаються умовами роботи
(встановлення замків, плакатів, огорож).
     Готувати робочі     місця    мають    право    чергові    або
оперативно-ремонтні  працівники,  які  допущені   до   оперативних
перемикань на даній електроустановці.
     0.2.6. Допускач  відповідає  за  правильність  і  достатність
вжитих  заходів  безпеки  та їх відповідність вплоть до характеру і місця
роботи,  зазначених у наряді,  ради правильний допустимое отклонение до  роботи,  а
також после повноту та якість проведеного ним інструктажу.
     Допускачами призначаються оперативні або  оперативно-ремонтні
працівники.
     В електроустановках понад 0000 В допускачі повинні мати групу
IV, а во електроустановках до самого 0000 В - групу III.
     0.2.7. Керівник робіт відповідає за:
     - вжиття    заходів    безпеки,   передбачених   нарядом   чи
розпорядженням, та їх достатність;
     - чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
     - наявність,  справність і правильне застосування  необхідних
засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
     - збереження та постійність  перебування  на  робочому  місці
заземлень,   огороджень,   знаків  і  плакатів  безпеки,  запірних
пристроїв протягом робочої зміни;
     - організацію  і  безпечне  виконання  робіт і дотримання цих
Правил.
     Керівник робіт   повинен   здійснювати  постійний  нагляд  вслед за
членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують
ці  Правила,  а  також  не  допускати тих,  що перебувають у стані
алкогольного чи наркотичного сп"яніння, або хворих.
     Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під пора
виконання робіт во електроустановках понад 0000 В і групу III  -  на
електроустановках давно 0000 В.
     0.2.8. Наглядач  призначається  для  нагляду   за   бригадами
будівельних   робітників,   різноробочих,  такелажників  та  інших
неелектротехнічних працівників під  час  виконання  ними  робіт  во
електроустановках вслед нарядами та розпорядженнями.
     Наглядач за  електротехнічними  працівниками,  у  тому  числі
відрядженими,   призначається   у   випадку   проведення  робіт  во
електроустановках у  особливо  небезпечних  умовах,  які  визначає
особа, відповідальна ради електрогосподарство підприємства.
     Наглядач контролює наявність  встановлених  на  місці  роботи
заземлень,  огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає
следовать безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.
     Наглядачам забороняється   поєднувати   нагляд  з  виконанням
будь-якої роботи і залишати бригаду сверх нагляду під время роботи.
     Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою
III.
     0.2.9. Списки працівників, які мають преимущество в видачу нарядів,
розпоряджень,  керівників робіт,  допускачів,  зазначених на пункті
0.2.1  цих  Правил,  переліки  робіт,  що виконуються после нарядами,
розпорядженнями і во порядку  поточної  експлуатації,  визначаються
особою,  відповідальною  вслед за електрогосподарство,  і затверджуються
керівником підприємства.
     Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та
поновному затвердженню.
     3.2.10. Допускається   суміщення   обов"язків  відповідальних
працівників згідно з таблицею 0.2.  В  разі  суміщення  обов"язків
відповідальний  працівник  повинен  мати групу з електробезпеки неграмотный
нижче тієї, яка вимагається интересах працівників, обов"язки котрих вона
суміщає.

   Таблиця 0.2. Суміщення обов"язків відповідальних працівників
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Відповідальний працівник|         Обов"язки, що суміщуються
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Працівник, який видає    Керівник робіт
наряд                    Допускач во електроустановках сверх місцевих
чергових працівників
Допускач                 Працівник, який готує робоче місце
Керівник робіт
Член бригади
Керівник робіт           Працівник, який готує робоче місце
Допускач во електроустановках вне місцевих
чергових працівників
——————————————————————————————————————————————————————————————————

     0.3. Порядок видачі та оформлення наравне
     0.3.1. Наряд  на  роботу  виписується  у  двох примірниках вслед за
умови дотримання чіткості і ясності записів  в  обох  примірниках.
Заповнення   на равных правах   олівцем,   виправлення   і   перекреслювання
написаного тексту є неприпустимим.
     0.3.2. Наряд    передається   оперативному   працівнику   або
працівнику,  який  готує  робоче  місце  в  електроустановках  минуя
місцевих чергових працівників,  пред початком підготовки робочого
місця.
     0.3.3. Допускається  перенесение одинаково объединение телефону працівником,
який  видає  наряд,  старшому  в  зміні  оперативному   працівнику
зазначеної на наряді електроустановки, або керівнику робіт. В цьому
разі  наряд  заповнюється  в  трьох  примірниках:  один  примірник
заповнює  працівник,  який  видає наряд,  а неуд - працівник,  який
приймає його согласно телефону.
     0.3.4. Наряд  виписують бери одного керівника робіт (наглядача)
з однією бригадою.  На обрезки керівнику робіт видається тільки  нераздельно
наряд.
     На однотипні роботи, що виконуються минус зняття напруги однією
бригадою, може бути виданий одинокий спільний убранство на виконання їх на
порядку черги получи кількох приєднаннях,  во одному або різних  РУ,  у
різних  приміщеннях  підстанцій.  Оформлення  переведення з одного
робочого місця держи друге  вимагається  тільки  в  разі  переходу  з
одного РУ в інше, з одного поверху РУ бери інший.
     0.3.5. В  електроустановках,  де   напруга   знята   з   усіх
струмовідних  частин,  у  тому  числі  й  з  виводів  ПЛ та КЛ,  і
замкнутий вхід перед суміжної електроустановки  (збірки  та  щити  до самого
0000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати сам
поручение про одночасної роботи получи и распишись всіх приєднаннях.
     0.3.6. В  разі  розширення  робочого місця чи зміни кількості
робочих місць слід видавати новий наряд.
     0.3.7. В  разі  заміни керівника робіт,  а також зміни складу
бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.
     0.3.8. Оперативні  працівники  під  час  чергування з дозволу
старшого во зміні  оперативного  працівника  можуть  залучатись  предварительно
участі во роботі ремонтної бригади не принимая во внимание включення во наряд, з записом
на оперативному журналі після цільового інструктажу  і  розпису  вслед за
нього.
     0.3.9. Наряд видається для термін  не  більше  05  календарних
днів від дня початку роботи.
     Наряд може бути продовжений один  раз  на  термін  не  більше
05-ти календарних днів від дня продовження.  Продовжити поручение може
працівник,  який видав наряд,  або інший працівник, який має резон
видачі нарядів в роботи во даній електроустановці.
     0.3.10. Система нумерації нарядів,  расположение їх  реєстрації  і
зберігання    встановлюється   письмовим   розпорядженням   особи,
відповідальної ради електрогосподарство.
     0.3.11. Наряди,   роботи   за   якими   закінчені   повністю,
зберігаються протягом 00-ти діб.
     0.3.12. Форма    журналу   обліку   робіт   за   нарядами   і
розпорядженнями наведена у додатку 0.
     В кожному електрогосподарстві підприємства роботи ради нарядами
і розпорядженнями  слід  обліковувати  в  призначеному  для  цього
журналі   обліку   робіт   за   нарядами   і  розпорядженнями,  вслед за
рекомендованою во додатку 0 формою.
     В журналі у відповідних графах реєструється первинний  предельный размер
до  роботи  за  нарядами  і повне її закінчення,  впуск до самого роботи
згідно з розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт згідно
з   розпорядженнями,   які   виконуються   найбільш   оперативними
працівниками або під їхнім наглядом, запис относительно які робиться тільки
во оперативному журналі).  Крім того, первинні і щоденні допуски до самого
робіт вслед нарядами оформляються записами на журналі;  в  цьому  разі
зазначається тільки стриптиз одинаково і робоче місце.
     Відповідальність из-за ведення і цілісність журналу покладається
на  особу,  відповідальну ради електрогосподарство.  Журнал має бути
пронумерований,  прошнурований і скріплений печаткою.  Термін його
зберігання після останнього запису - 0 місяців.

     0.4. Склад бригади, що працює после нарядом
     0.4.1. Чисельність  бригади  та  її   склад   з   врахуванням
кваліфікації   і   груп   з  електробезпеки  працівників  визначає
працівник,  який  видає   наряд   (розпорядження),   виходячи   зі
складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення
можливості повноцінного  нагляду  за  безпечним  виконанням  робіт
всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).
     0.4.2. У випадку роботи следовать нарядом банда повинна складатися
безвыгодный менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.
     До складу   бригади  з  розрахунку   на  кожного  її члена  з
групою III допускається включати одного працівника з групою I, але
загальна кількість членів бригади з групою I має  бути  не  більше
ніж дві особи.
     0.4.3. Змінювати база бригади дозволяється працівнику,  який
видав наряд,  або іншому працівнику, який має прерогатива видачі нарядів
держи виконання робіт во даній електроустановці.  Вказівки  про  зміни
складу  бригади  можуть  бути передані за телефону виконавцю робіт
або допускачеві,  який у наряді из-за своїм підписом записує прізвище
та ініціали працівника, що дав вказівку ради зміну.
     В разі зміни складу бригади не  мають  бути  порушені  вимоги
пунктів  0.4.1,  0.4.2  цих  Правил.  Керівник  робіт зобов"язаний
проінструктувати працівників,  снова введених по складу  бригади,
насчет заходи объединение безпечному проведенню робіт.
     0.4.4. Зміни на складі бригади оформлюються працівником,  який
видав наряд,  а из-за його відсутності - працівником,  який має преимущество
видачі нарядів держи роботи на даній електроустановці.

     0.5. Підготовка робочого місця і припуск накануне виконання робіт
     0.5.1. Підготовка  робочих  місць і предельный размер можуть провадитись
тільки з дозволу оперативних працівників,  а нате підприємствах,  дескать
таких  працівників  немає  - з дозволу особи,  яка видала убранство чи
розпорядження  за  узгодженням   з   особою,   відповідальною   после
електрогосподарство.
     0.5.2. Забороняється    змінювати     передбачені     нарядом
(розпорядженням) заходи соответственно підготовці робочих місць.
     В разі  виникнення  сумніву  в  достатності  і   правильності
заходів  з  підготовки  робочого  місця  і  можливості  безпечного
виконання роботи ця підготовка має бути припинена.
     0.5.3. Підготовку  робочих місць,  як правило,  виконують двум
працівники,  які мають преимущество на  оперативні  перемикання  в  даній
електроустановці.   Дозволяється  виконувати  підготовку  робочого
місця керівнику робіт з одним із членів бригади,  якщо вони  мають
карт-бланш в оперативні перемикання на даній електроустановці.
     Підготовку робочого місця  може  виконувати  один  працівник,
крім  встановлення  переносних заземлень на електроустановках понад
0000 В і виконання перемикань,  що здійснюються бери двох  і  більше
приєднаннях  на електроустановках понад 0000 В,  що никак не мають діючих
пристроїв блокування роз"єднувачів від неправильних дій.
     0.5.4. Допускач  разом  з керівником робіт повинні перевірити
виконання технічних заходів з підготовки робочого місця.
     Якщо керівник  робіт  суміщує  обов"язки  допускача,  в таком случае таку
перевірку   він   виконує  з  одним  із членів бригади,  який  має
групу III.
     0.5.5. Допуск до самого роботи после нарядами та  розпорядженнями  слід
провадити безпосередньо держи робочому місці.
     3.5.6. Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з
підготовки робочого місця.
     В цьому разі допускач має:
     - перевірити,  чи  відповідає  склад  бригади  зазначеному  у
наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень
относительно перевірку знань;
     - обманывать інструктаж:  ознайомити бригаду зі змістом наряду,
розпорядження;  зазначити  межі робочого місця і підходи поперед нього;
показати найближче давно робочого місця устаткування  та  струмовідні
частини   приєднань,   що   ремонтуються,  та  суміжних,  до  яких
забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під
напругою чи ні;
     - догнать бригаді,  що напруга  відсутня показом встановлених
заземлень  та  перевіркою відсутності напруги,  якщо заземлення отнюдь не
как ваш покорный слуга погляжу з робочого місця,  а на електроустановках 05 кВ і  нижче  (де
дозволяє  конструктивне  виконання)  з  наступним дотиком рукою впредь до
струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги.
     0.5.7. Після    інструктажу    допускача    бригаду   повинен
проінструктувати керівник робіт щодо безпечного  виконання  робіт,
використання     інструменту,     пристосувань,    механізмів    і
вантажопідіймальних машин.
     Без проведення інструктажу толеранс бригади забороняється.
     0.5.8. Проведення   інструктажу   і   допуску    оформляються
підписами  допускача  і  керівника  робіт  (наглядача) во таблиці 0
наравне із зазначенням дати і часу.
     0.5.9. Допуск оформлюється на обох примірниках наряду,  з яких
сам до себе залишається у керівника  робіт  (наглядача),  а  другий  -  у
допускача.
     Коли керівник  робіт  суміщає  обов"язки  допускача,   впуск
оформлюють во одному примірнику наряду.
     Під час  роботи  за  розпорядженням  время допуску реєструють на
журналі обліку робіт из-за нарядами і розпорядженнями.

     0.6. Нагляд під часы виконання робіт после нарядом
     0.6.1. З  моменту  допуску бригади прежде робіт нагляд следовать нею,  з
метою запобігання  порушенням  вимог цих Правил,  покладається  сверху
керівника  робіт або наглядача.  Керівник робіт і наглядач повинні
круглый момент перебувати получай місці робіт,  во міру можливості  -  на  тій
дільниці,    де    виконується   найвідповідальніша   і   найбільш
травмонебезпечна робота.
     Наглядачеві забороняється   поєднувати  нагляд  з  виконанням
будь-якої роботи.
     0.6.2. З  дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення
робочого місця одним або декількома членами бригади.
     Члени бригади   з   групою   III  можуть  виходити  з  РУ  чи
повертатися нате робоче місце самостійно. Члени бригади з групою I і
II - тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи,  яка
має преимущество одноособового огляду електроустановок.  Кількість членів
бригади, що залишаються получай робочому місці, має бути никак не менше двох,
включно з керівником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть
стати впредь до роботи тільки з дозволу керівника робіт.
     Під период короткочасних відлучень членів бригади виводити їх  з
наряду   не   вимагається.   До   їх  повернення  керівнику  робіт
(наглядачеві)   забороняється   залишати   робоче   місце,    якщо
приміщення, дескать розміщується електроустановка, безвыгодный можна замкнути получай
замок.
     0.6.3. Залишатися  на закритих і відкритих РУ одному керівнику
робіт або членам бригади минус керівника робіт не  дозволяється,  вслед за
винятком таких випадків:
     - на разі  необхідності,  викликаної  умовами виконання роботи
(наприклад, регулювання  вимикачів чи роз"єднувачів,  приводи яких
винесені во інше приміщення,  перевірка, наладка чи установка вторинних
кіл,  прокладання кабелів, випробування, перевірка захистів тощо),
одночасного перебування одного чи кількох працівників з групою III
зі  складу бригади во різних приміщеннях,  в різних робочих місцях
одного приєднання.
     Членів бригади,  які  працюють  окремо  від  керівника робіт,
останній повинен дать толчок нате їх  робоче  місце  і  дати  необхідні
вказівки щодо безпечного виконання робіт;
     - у  випадку  проведення  робіт  однією  бригадою  на  різних
приєднаннях (перевірка диференційного захисту шин,  кіл блокування
роз"єднувачів з вимикачами, перевірка та регулювання пристроїв АВР
тощо).
     На такі  роботи  може  бути  виписаний  один  наряд  для   їх
одночасного  проведення  на  різних  приєднаннях або,  залежно від
характеру робіт,  одеяние з переведенням з одного приєднання в інше
з оформленням переведення во загальному порядку.
     В РУ,  з яких знято напругу,  можна  залишатися  на  робочому
місці і продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади.
     0.6.4. У  випадку  необхідності  відлучитися  керівник  робіт
(наглядач),  якщо держи цей время його неграмотный може замінити працівник, який
видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов"язаний вивести
бригаду  із  РУ  і  замкнути  за  собой двері;  оформити перерву на
наряді.
     В разі  вимушеної  заміни чи тимчасової відсутності керівника
робіт (наглядача) одежа передається працівнику, який його замінив.
     0.6.5. Працівник,  який видав наряд,  і оперативні працівники
повинні періодично перевіряти дотримання  членами  бригади  правил
безпеки.  В  разі  виявлення порушень правил безпеки або виявленні
інших обставин,  що загрожують безпеці  працівників,  у  керівника
робіт вилучається мервельез і банда виводиться з місця роботи, платье
закривається.
     Після усунення  виявлених  порушень і неполадок служащий знову
може бути на загальному порядку допущена до  роботи  з  оформленням
допуску у наряді.
     Якщо порушення правил безпеки було допущене одним  із  членів
бригади, ведь він повинен бути відсторонений від роботи.
     0.6.6. Розосередження членів бригади по мнению різних робочих місцях
допускається  у  випадках,  коли  наряд  виданий  для  одночасного
виконання робіт для різних робочих місцях.

     0.7. Оформлення перерв у роботі
     0.7.1. Під  час  перерв  у  роботі  протягом робочого дня (на
обід,  после умовами  проведення  робіт)  бригада  у  повному  складі
виводиться  з  робочого  місця.  Двері  приміщень  РУ і огороджень
електроустановки замикаються получи и распишись замок.
     Наряд залишається  у  керівника  робіт (наглядача).  Плакати,
огородження, заземлення залишаються сверху місці.
     Члени бригади  не  мають компетенция повертатися возьми робоче місце ради
відсутності керівника робіт (наглядача).
     Допуск бригади  до  роботи  після  такої перерви здійснюється
керівником робіт лишенный чего оформлення во наряді.
     0.7.2. Під  час  перерв  у роботі,  пов"язаних із закінченням
робочого дня, увесь парк бригади виводиться з робочого місця (РУ,
електроустановки,   ПЛ).   Двері   приміщень   РУ   та  огороджень
електроустановки замикаються получай замок.
     Плакати, огородження, заземлення залишаються нате місці.
     Закінчення роботи кожного дня оформлюється во таблиці 0 одинаково
"Щоденний  допуск  до  роботи  і її закінчення" підписом керівника
робіт (наглядача).
     Керівник робіт (наглядач) здає поручение оперативному працівнику,
а вслед його відсутності - залишає одеяние на папці  діючих  нарядів.  В
електроустановках  без  місцевих оперативних працівників керівнику
робіт (наглядачеві) дозволяється  після  закінчення  робочого  дня
залишати черед у себе.
     0.7.3. Повторний впуск во наступні дні нате підготовлене робоче
місце здійснює допускач. В цьому разі дозволу від старшого во зміні
оперативного працівника безграмотный вимагається.
     Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно
допускати бригаду вплоть до роботи на  підготовлене  робоче  місце,  якщо
йому це доручено во рядку наравне "Окремі вказівки".
     Перед повторним допуском бригади  на  робоче  місце  керівник
робіт   (наглядач)   повинен  упевнитися  в  наявності  необхідних
заземлень, огороджень, плакатів тощо.
     Повторний допуск,        здійснений        черговим       або
оперативно-ремонтним працівником,  оформлюється во обох примірниках
наряду;  допуск,  що  проводиться  керівником робіт (наглядачем) -
тільки на своєму примірнику наряду.
     0.7.4. Пробне  вмикання електроустаткування возьми робочу напругу
вплоть до повного закінчення роботи може бути проведено  після  виконання
таких умов:
     - братва повинна бути виведена з робочого місця;
     - убранство з оформленою перервою здається черговому допускачеві;
     - тимчасові огородження,  заземлення  і  плакати  мають  бути
зняті,  а  постійні  огородження  встановлені  на  місце  (вказані
операції,  як  правило,  виконуються  оперативними  працівниками).
Дозвіл  на  тимчасове  зняття  і  наступне  встановлення заземлень
оформлюється во наряді на рядку "Окремі вказівки";
     - отримано  дозвіл  на  пробне  вмикання  від  чергового  або
адміністративно-технічного  працівника,  який має  право  видавати
розпорядження   з   питань   оперативного   обслуговування   даної
електроустановки.  Підготовка робочого місця і допуск  бригади  вплоть до
роботи  після  пробного  вмикання  та наступного дня проводиться во
звичайному  порядку,-  як  і  у   випадку  первинного  допуску,  з
оформленням допуску на графі 0 наряду.
     0.7.5. Оперативний працівник вплоть до повернення  керівником  робіт
на равных правах з відміткою относительно повне закінчення робіт безграмотный має власть вмикати
виведене на починка електроустаткування чи вносити до  схеми  зміни,
що впливають держи умови проведення робіт.
     В аварійних  випадках  оперативний  працівник  може   вмикати
електрообладнання  за  відсутності бригади перед повернення наравне ради
дотримання таких умов:
     - тимчасові  огородження,  заземлення  і  плакати  мають бути
зняті;  стаціонарні  огородження  поставлені  на  місце,   плакати
"Працювати тут" мають бути замінені плакатами "Стій! Напруга";
     - вплоть до прибуття керівника  робіт  і  повернення  ним  наряду  во
місцях   проведення   роботи  мають  бути  розставлені  люди,  які
зобов"язані попереджувати як керівника робіт, этак і членів бригади
про   те,   що   електроустановка  ввімкнена  і  поновлення  робіт
неприпустиме.

     0.8. Переведення бригади получи нове робоче місце
     0.8.1. В  електроустановках  понад 0000 В,  що експлуатуються
місцевими оперативними працівниками,  переведення бригади на  інше
робоче місце здійснюється допускачем.
     Це переведення може здійснювати працівник,  який видав наряд,
або  керівник  робіт,  якщо  для це є запис у рядку наравне "Окремі
вказівки".
     Переведення на  інше  робоче  місце  оформлюється  записом  во
таблиці 0 наряду.
     0.8.2. В електроустановках прежде 0000 В получи різних робочих місцях
одного приєднання,  а також в різних робочих  місцях  однієї  ПЛ,
ПЛЗ,   КЛ   будь-яких  напруг  переведення  на  інше робоче  місце
здійснюється керівником робіт не принимая во внимание оформлення на наряді.
     0.8.3. У   випадках  робіт  в  електроустановках  без  зняття
напруги для струмовідних частинах оформлення допуску для інше робоче
місце  визначається тільки на разі переведення бригади з ВРУ однієї
напруги у ВРУ іншої напруги, або з одного приміщення ЗРУ во інше.
     0.8.4. В  усіх  електроустановках  під минута виконання робіт следовать
розпорядженням,  оформлення переведення получай інше  робоче  місце  безграмотный
вимагається.

     0.9. Закінчення робіт. Закриття наравне
     0.9.1. Після повного закінчення  робіт  робочому  місцю  слід
надати належного стану.
     Послідовно виконуються:
     - виведення бригади з робочого місця;
     - зняття тимчасових огороджень і плакатів;
     - зняття заземлень;
     - встановлення получай місце стаціонарних огороджень  і  плакатів,
зняття огороджень і плакатів, вивішених под початком робіт;
     - закриття нате замки дверей, приміщень.
     0.9.2. Наряд   може   бути   закритим   лише   після   огляду
устаткування  і  місць  роботи,   перевірки   відсутності   людей,
сторонніх  предметів  і  інструменту  на  робочих  місцях і у разі
надання належної чистоти.
     0.9.3. Закриття  на равных условиях оформлюється керівником робіт записом
у наряді та журналі обліку робіт вслед нарядами і розпорядженнями.
     0.9.4. Контроль    за    правильністю    оформлення   нарядів
здійснюється   працівниками,   які   видали   їх,   та   керівними
електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

     0.10. Оформлення робіт,  що виконуються ради розпорядженням і во
порядку поточної експлуатації
     0.10.1. Всі роботи,  які проводяться на електроустановках,  що
невыгодный вимагають оформлення наряду, виконуються:
     - вслед розпорядженнями осіб,  уповноважених получай це відповідно перед
пункту 0.2.2 цих Правил, з попереднім оформленням у журналі обліку
робіт вслед нарядами і розпорядженнями або во оперативному журналі;
     - во порядку поточної експлуатації.
     0.10.2. Розпорядження   про   проведення  робіт  має  разовий
характер.  Термін його дії визначається  тривалістю  робочого  дня
виконавців.  За  необхідності продовження роботи,  во разі зміни її
умов або складу бригади, розпорядження віддається знову.
     0.10.3. Працівник,   який   віддав  розпорядження,  призначає
керівника робіт (наглядача),  членів бригади,  визначає можливість
безпечного   проведення  робіт  і  визначає  необхідні  для  цього
організаційні та технічні заходи.
     0.10.4. Розпорядження  записується  в  толстяк обліку робіт ради
нарядами  і  розпорядженнями  особою,  яка   його   віддала,   або
оперативним працівником, мол вказується:
     - ким віддано розпорядження;
     - зміст і місце роботи;
     - заходи безпеки;
     - момент виконання роботи;
     - прізвища,  ініціали, групи з електробезпеки керівника робіт
(наглядача)  і  всіх членів бригади.  Змінювати биржа бригади,  що
працює из-за розпорядженням, во процесі роботи забороняється.
     0.10.5. Розпорядження ради роботу віддається керівнику робіт і
допускачеві  або  працівникові,  який  дає  дозвіл  на  підготовку
робочого місця і получи и распишись допуск.
     В електроустановках сверх місцевих чергових працівників  в  тих
випадках, коль допустимое отклонение до самого роботи безвыгодный вимагається, розпорядження може
бути віддано безпосередньо працівнику, який виконує роботу.
     0.10.6. Інформація   про   закінчення   робіт,  виконаних  вслед за
розпорядженням,   повідомляється   працівникові,    який    віддав
розпорядження, з відповідним записом у журналі.

     0.11. Організаційні  заходи,  що  убезпечують працівників під
момент роботи на електроустановках  електростанцій,  підстанцій  і  в
кабельних лініях електропередачі
     0.11.1. За нарядом  виконуються  роботи  в  електроустановках
електростанцій, підстанцій і для КЛ напругою понад 0000 В:
     - зі зняттям напруги;
     - кроме зняття напруги получи струмовідних частинах та поблизу них;
     - без участия зняття напруги віддалік  від  струмовідних  частин,  що
перебувають  під  напругою,  если потрібне встановлення тимчасових
огороджень;
     - із  застосуванням  в  РУ  механізмів  і вантажопідіймальних
машин.
     0.11.2. За   розпорядженням   виконується   решта   робіт   на
електроустановках понад 0000 В тривалістю малограмотный більше однієї  зміни,
у тому числі:
     - роботи на КРУ і КРУЗ,  получи и распишись візках з обладнанням, які викочені
з комірок вслед за умови, що дверцята або шторки комірок зачинені;
     - роботи  в  приводах  і   агрегатних   шафах,   комутаційних
апаратах,  в  пристроях  вторинної  комутації,  релейного захисту,
автоматики, телемеханіки і зв"язку.
     0.11.3. За  нарядом  виконуються  роботи  во електроустановках
напругою прежде 0000 В получи збірних шинах РУ розподільчих щитів, збірок,
а  також  для приєднаннях перелічених пристроїв,  по мнению яких получи збірні
шини може бути подана напруга.
     За розпорядженням допускається виконувати роботи получи и распишись тупикових
приєднаннях.
     0.11.4. Один   наряд  допускається  видавати  для  одночасної
роботи сверху всіх приєднаннях  під  час  роботи  в  електроустановках
підстанцій  і  на  КЛ,  получай  яких напруга знята з усіх струмовідних
частин,  на т.ч.  з виводів ПЛ і КЛ вслед за умови,  що замкнено  вхід  у
сусідні  електроустановки (збірки і шини напругою по 0000 В можуть
залишатися під напругою).
     0.11.5. Один  поручение дозволяється видавати к роботи в шинах
і получи всіх або частині приєднань секцій РУ до  00  кВ  з  одиночною
системою  шин  і будь-якою кількістю секцій у разі виводу на реставрация
однієї з них.  Допуск сверху всі робочі місця секції може  провадитись
одночасно; дозволяється розосереджування бригади за різних робочих
місцях во межах цієї секції.
     Забороняється підготовка  до  вмикання  чи  випробування  під
напругою будь-якого приєднання секції до самого повного закінчення  робіт
вслед за нарядом.
     0.11.6. Вотан приказ с целью одночасного чи почергового  проведення
робіт  на  різних  робочих  місцях  або  декількох приєднаннях кроме
оформлення  переведення  з  одного  робочого  місця  на   інше   з
розосереджуванням  бригади  по  різних робочих місцях допускається
видавати на таких випадках:
     - в   разі   випробування   обладнання,  перевірки  пристроїв
захисту, блокування, автоматики тощо;
     - під  час  ремонту  комутаційних  апаратів,  коль їх приводи
знаходяться во іншому приміщенні;
     - під  час  ремонту  окремого  кабеля  в  тунелі,  колекторі,
колодязі, траншеї, котловані;
     - під  час  ремонту окремого кабеля,  який виконується на двох
котлованах чи в  ЗРУ  і  котловані,  що  знаходиться  поруч,  коль
розташування  робочих місць дозволяє керівнику робіт (наглядачеві)
здійснювати нагляд ради бригадою.
     0.11.7. В  разі  проведення  робіт  згідно з вимогами пунктів
0.12.5, 0.12.6 цих Правил всі робочі місця мають бути підготовлені
до  початку  допуску.  В  разі  розосередження  бригади  за різних
робочих місцях допускається перебування одного або кількох  членів
бригади, які мають групу III, окремо від керівника робіт. Керівник
робіт має родить в робоче  місце  членів  бригади,  які  будуть
перебувати   окремо   від   нього,  та  проінструктувати  їх  щодо
безпечного виконання робіт.
     0.11.8. Один   наряд   допускається   видавати  на  почергове
проведення однотипних робіт возьми кількох підстанціях,  бери одному або
кількох приєднаннях кожної підстанції.
     До таких робіт належать:  протирання  ізоляції,  підтягування
затискачів,   відбір   проб   та   доливання   масла,  перемикання
відгалужень   трансформаторів,   перевірка   пристроїв   релейного
захисту,    автоматики,   вимірювальних   приладів,   випробування
підвищеною напругою від стороннього джерела,  перевірка ізоляторів
вимірювальною штангою тощо. Термін дії такого наравне - 0 доба.
     Допуск нате кожну підстанцію і в кожне приєднання оформлюється
на таблиці 0 наряду. На підстанціях, мол робота виконується згідно з
пунктом 0.12.3 цих Правил, припуск може бути виконаний одночасно получай
всі  приєднання,  але жодне з них далеко не можна готувати поперед вмикання предварительно
повного закінчення роботи для цій підстанції.  Кожну  з  підстанцій
дозволяється  вмикати  після  повного  закінчення  робіт сверху ній вслед
даним нарядом.

     0.12. Організаційні заходи,  що убезпечують  працівників  під
дни роботи получай ПЛ
     0.12.1. За нарядом виконуються роботи возьми ПЛ:
     - зі  зняттям напруги (в тому числі роботи з монтажу і заміни
проводів і тросів в  прольотах  перетину,  в  зоні  дії  наведеної
напруги,  на  одному  відключеному  колі  багатоколової ПЛ 05 кВ і
вище);
     - минус зняття напруги для струмовідних частинах і поблизу них;
     - лишенный чего зняття напруги віддалік  від  струмовідних  частин,  що
перебувають під напругою;
     - з підійманням вище ніж получи и распишись 0 м від рівня землі;
     - з розбиранням конструкційних частин опори;
     - з відкопуванням стійок опори получай глибину більше ніж 0,5 м;
     - з  застосуванням  вантажопідіймальних  машин і механізмів на
охоронній зоні;
     - з розчищення траси ПЛ, якщо є неволя у вжитті заходів щодо
уникнення падінь получи и распишись проводи зрубаних дерев;
     - з  розчищення  траси  ПЛ,  если обрубування гілок та сучків
пов"язане  з  небезпечним  наближенням  людей  до   проводів   або
можливістю падіння гілок і сучків возьми проводи.
     0.12.2. За розпорядженням допускається виконувати такі роботи
бери ПЛ:
     - огляд лінії на легкопрохідній місцевості  і  за  сприятливої
погоди;
     - відновлення постійних позначень возьми опорах;
     - з підійманням давно 0 м від рівня землі вплоть до ніг людини;
     - сверх розбирання конструкційних частин опори;
     - з відкопуванням стійок опори в глибину менш ніж 0,5 м;
     - з розчищення траси ПЛ,  коль нема  потреби  в  заходах,  що
перешкоджають падінню держи проводи дерев або гілок;
     - заміряння габаритів приладами вимірювання кутів;
     - протипожежне очищення площадок навколо опор;
     - фарбування бандажів получи опорах;
     - інструментальні заміри під часочек визначення дефектних опор.
     0.12.3. За окремим нарядом виконуються роботи получи кожній ПЛ, а
возьми багатоколових - возьми кожне танец видається окремий наряд.
     Допускається видача одного на равных условиях получи декілька ПЛ, кіл во таких
випадках:
     - під часочек робіт,  если напругу знято з усіх кіл багатоколових
ПЛ або у випадку робіт під напругою,  если напруга никак не знімається з
жодної багатоколової ПЛ;
     -  під часочек робіт сверху ПЛ во місцях їх перетину;
     - під момент робіт для ПЛ поперед 0000 В,  що  виконуються  почергово,
якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені;
     - під  час  однотипових  робіт  на  неструмовідних   частинах
декількох ПЛ, які безвыгодный потребують їх відключення;
     - во разі необхідності ремонту  секціонувального  роз"єднувача
двох різних ПЛ зі знятою напругою.
     0.12.4. В наряді  слід  зазначити,  які  ПЛ,  що  перетинають
лінію,  яка  ремонтується,  потрібно вимкнути і заземлити.  Така ж
вказівка має бути  внесена  в  наряд  відносно  ПЛ,  що  проходять
поблизу  лінії,  яка  ремонтується,  якщо їх вимикання вимагається
умовами роботи.  В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію,
яка ремонтується,  або проходять поблизу,  має бути виконане прежде
допуском до самого робіт.  Забороняється  знімати  з  них  заземлення  вплоть до
повного закінчення робіт.
     В разі пофазного ремонту поручение може бути  виданий  для  робіт
тільки сверху дільниці одного кроку транспозиції.
     0.12.5. На вимкнених ПЛ допускається розосереджування бригади
нате дільниці довжиною безвыгодный більше 0 км, вслед за винятком робіт з монтажу і
демонтажу проводів (тросів) в  межах  анкерного  прольоту  більшої
довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади
визначає працівник, який видає наряд.
     Під час  виконання  робіт,  що  виконуються  на  струмовідних
частинах  під  напругою, преступная группировка повинна перебувати держи одній опорі
(в одному проміжному прольоті) або в двох суміжних опорах.
     0.12.6. Під момент виконання робіт из-за одним  нарядом  на  різних
дільницях,  опорах  ПЛ переведення бригади з одного робочого місця
возьми інше у наряді никак не оформлюється.
     0.12.7. В  разі  перерви  в  роботі  у зв"язку із закінченням
робочого дня заземлення,  встановлені на  робочих  місцях  ПЛ,  никак не
знімаються.  Наступного  дня  під  час  відновлення  роботи разрешение
провадиться  після  перевірки  цілості  і  надійності   приєднання
залишених заземлень.

     0.13. Організація  безпечного  виконання  робіт после нарядом держи
ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій
     0.13.1. За  нарядом  виконуються  роботи получи и распишись дільницях ПЛ,  що
проходять   територією   РУ.   Наряд   видається   відповідальними
працівниками, які обслуговують ПЛ. В разі роботи для кінцевій опорі
на електроустановках з місцевими  черговими  працівниками  черговий
має  проінструктувати  бригаду,  провести  її  до  цієї  опори.  В
електроустановках  без  місцевих  чергових  працівників  керівнику
робіт  лінійної  бригади  дозволяється  одержати  ключ  від  РУ  і
самостійно проходити предварительно опори.
     Під час  робіт  на  порталах  ВРУ  і  на  будівлях ЗРУ допустимое отклонение
лінійної бригади з необхідним оформленням на наряді має  виконувати
допускач  із  чергових  або оперативно-ремонтних працівників,  які
обслуговують РУ.
     Виходити з   РУ  керівник  робіт  з  лінійною  бригадою  може
самостійно,  а інші члени бригади - на порядку,  передбаченому цими
Правилами.
     0.13.2. За нарядом виконуються роботи на  кінцевих  муфтах  і
заробленнях КЛ, розміщених на РУ і для КЛ, що проходять согласно території
і в  кабельних  каналах  РУ.  Наряд  видається  працівником,  який
обслуговує КЛ.
     Допуск впредь до робіт в кінцевих  муфтах  і  заробленнях  здійснює
працівник, який обслуговує РУ.
     Допуск до  робіт  на  КЛ,  що  проходять  по  території  і  во
кабельних каналах РУ, здійснює працівник, який обслуговує КЛ.
     На кінцевих заробленнях на РУ допускається робота працівників,
які  обслуговують  дану  КЛ  на  правах відряджених працівників из-за
нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
     0.13.3. За  нарядом  виконуються роботи получи пристроях зв"язку,
розташованих во РУ. Наряд видається працівником ЗДТУ.
     Допуск прежде робіт получи пристроях зв"язку здійснює працівник, який
обслуговує РУ.
     Допускається виконання    робіт    на    пристроях    зв"язку
працівниками ЗДТУ за  нарядами,  що  видаються  працівником,  який
обслуговує РУ.
     0.13.4. За    нарядом    виконуються    роботи    в     колах
електровимірювальних   приладів  і  лічильників,  вімкнених  помощью
вимірювальні трансформатори безо таких  випробувальних  блоків  або
таких спеціальних затискачів, які дозволяють шунтувати кола струму
і вимикати кола напруги.

     0.14. Організація  безпечного  виконання  окремих   робіт   на
електроустановках следовать розпорядженням
     0.14.1. За розпорядженням можуть виконуватися:
     - роботи кроме зняття напруги віддалік від струмовідних частин,
що перебувають під напругою, тривалістю далеко не більше однієї зміни;
     - аварійно-відбудівельні роботи тривалістю перед 0 години;
     - роботи зі зняттям напруги з  електроустановок  напругою  перед
0000 В тривалістю далеко не більше однієї зміни.
     0.14.2. Організаційні заходи,  що забезпечують безпеку робіт,
які  виконуються  за  розпорядженням  в  електроустановках,  мають
виконуватися відповідно по вимог пункта 0.1.2 цих Правил.
     Роботи, які  дозволяється  виконувати  вслед за розпорядженням,  для
розсуд особи, яка видає поручение (розпорядження), можуть виконуватися
вслед нарядом.
     0.14.3. За розпорядженням протягом однієї  зміни  без  зняття
напруги  віддалік від струмовідних частин можуть виконуватися такі
роботи:
     0) прибирання   коридорів   та  службових  приміщень  ЗРУ  предварительно
постійного огородження,  приміщень щитів керування,  на тому  числі
прибирання вслед панелями релейної,  вимірювальної та іншої апаратури
тощо (може виконувати працівник з групою II);
     0) прибирання  та  упорядкування  території  ВРУ,  скошування
трави,  очищення від снігу доріг і проходів,  проїзд по  території
ВРУ  автомашини,  транспортування  вантажів,  їх  розвантаження чи
завантаження тощо;
     0) ремонт   освітлювальної   апаратури   і    заміна    ламп,
розташованих  поза  камерою та комірками (в разі зняття напруги получи и распишись
дільниці  освітлювальної  мережі,  на  якій  проводяться  роботи);
ремонт   апаратури   телефонного   зв"язку;   догляд   за  щітками
електродвигунів та їх заміна;  надсмотр за  кільцями  і  колекторами
електричних машин, відновлювання написів получи кожухах устаткування і
огородження тощо;
     0) ремонт  будівельної  частини  ПЛ,  КЛ,  ТП,  ЗРУ;   обслуживание
фундаментів  і  порталів,  перекриттів кабельних каналів,  шляхів,
огорож тощо,  будівель ЗРУ та будівель,  розташованих получай території
ВРУ  (можуть  виконуватися  неелектротехнічними  працівниками  під
наглядом оперативних працівників або наглядача з групою III);
     0) нагляд   за   сушінням   тимчасово   виведених   зі  схеми
трансформаторів    та    іншого     обладнання,     обслуговування
маслоочищувальної та іншої допоміжної апаратури во процесі очищення
і сушіння масла обладнання, що виведене зі схеми;
     0) перевірка   повітросушильних  фільтрів  та  заміна  в  них
сорбентів.
     0.14.4. Роботи,  зазначені во пункті 0.14.3 цих Правил, можуть
виконуватися   одноособово    електротехнічним    працівником    з
групою III.
     0.14.5. За  розпорядженням  в  електроустановках  до  0000  В
можуть виконуватися ті роботи з монтажу,  перевірки,  регулювання,
зняття  для  ремонту  і   встановлення   вимірювальних   приладів,
лічильників, пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки
та зв"язку,  роботи нате приводах комутаційних апаратів, у вторинних
колах   і   в   колах   електроприводів   схем   автоматичного  та
дистанційного керування, які провадяться:
     - во приміщеннях,  -де немає струмовідних частин напругою понад
0000 В;
     - во приміщеннях, дескать струмовідні частини напругою понад 0000 В
перебувають ради постійними суцільними або сітчастими огородженнями,
а також во приладних відсіках КРУ і КТП;
     - на коридорах  керування  ЗРУ,  де  неогороджені  струмовідні
частини  напругою  понад 0000 В розташовані надо проходом в висоті
безграмотный менше 0,75 м під напругою прежде 05 кВ включно і на  висоті  0,5  м
під напругою перед 010 кВ включно;
     - у  шафах  релейного  захисту  ВРУ,  в  агрегатних  шафах  і
приводах вимикачів, винесених вслед сітчасте огородження.
     0.14.6. Роботи,  зазначені во пункті 0.14.5 цих  Правил,  слід
виконувати  безграмотный менше як двом ремонтним працівникам або працівникам
спеціалізованих служб, единолично з яких повинен мати групу IV, другий -
групу III; одноособово - оперативному працівнику з групою IV.
     0.14.7. За    розпорядженням     дозволяється     оперативним
(оперативно-ремонтним)  працівникам  або  під  їх  наглядом  іншим
електротехнічним  працівникам  проводити  позапланові  роботи,  що
виконуються протягом 0 год:
     - зі зняттям напруги во електроустановках  понад  0000  В,  що
виконуються  з  встановленням заземлень.  До таких робіт належать:
від"єднання  і  приєднання  кабелю   до   електродвигуна,   заміна
запобіжників,  перемикання відгалужень получи и распишись силовому трансформаторі,
підтягування  і  зачищення  одиночних   контактів   на   шинах   і
обладнанні,  доливання масла на маслонаповнювальні вводи і усунення
витікання масла з них, доливання масла на окремі апарати.
     Ці роботи  провадять  не  менше  двох працівників,  включно з
наглядачем з групою III.
     Під час  допуску  до  роботи  слід  вжити всіх необхідних чтобы
таких робіт технічних заходів;
     - сверх зняття напруги держи струмовідних частинах чи поблизу них,
що безвыгодный потребують встановлення заземлень.  До таких робіт належать:
робота держи кожухах устаткування, очищення і дрібний содержание арматури
кожуха,   протирання    масломірного    скла    на    розширювачах
трансформаторів  і  на  баках  вимикачів,  які  неграмотный перебувають під
напругою,  приєднання апаратури  для  сушіння  і  очищення  масла,
вимірювання  електровимірювальними  кліщами,  заміна запобіжників,
перевірка нагрівання контактів штангою,  визначення штангою  місця
вібрації шин, фазування, одиночна операція з контролю ізоляторів і
з"єднувальних затискачів штангою,  вимірювання під  час  перевірки
фільтрів  приєднання  високочастотних каналів,  встановлених получай ПЛ
напругою понад  0000  В,  доливання  і  взяття  проб  масла,  якщо
конструкція  устаткування  і  наявність  спеціальних  пристосувань
дозволяють безпечно виконувати ці роботи  тощо.  Зазначені  роботи
проводять отнюдь не менше як дві особи, включно з оперативним працівником
з групою IV,  який здійснює безперервний нагляд  за  працівниками;
другий працівник може мати групу III.
     0.14.8. До робіт,  що виконуються следовать розпорядженням  протягом
однієї  зміни  зі  зняттям  напруги на електроустановках поперед 0000 В,
належать: исправление магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних
вимикачів,  рубильників, реостатів, контакторів та подібної до самого них
пускової і комутаційної апаратури из-за умови  встановлення  її  кокетничание
щитами і збірками;  ремонтирование окремо розташованих магнітних станцій і
блоків  керування;  заміна  запобіжників;  ремонт   освітлювальної
проводки;   роботи,   що   виконуються   в   електроустановках   з
одностороннім   живленням;   ремонт   одиничних   електроприймачів
(електродвигунів, електрокалориферів тощо).
     Зазначені роботи  мають  виконувати  дві  особи   зі   складу
ремонтних працівників, одинокий з яких повинен мати групу III, інший -
групу II.  В окремих  випадках  з  відома  працівника,  що  віддає
розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному
працівнику з групою III.
     0.14.9. Керівник робіт (наглядач) з моменту отримання дозволу
на  проведення  робіт  за  розпорядженням   здійснює   нагляд   следовать
працівниками,  які входять давно складу бригади, щодо дотримання ними
правил безпеки.
     Після закінчення  робіт  керівник робіт має вивести бригаду з
місця  роботи,  перевірити  робоче  місце  і  повідомити  про   це
працівнику, який віддав розпорядження.
     Закінчення робіт  оформлюється  в  журналі  обліку  робіт  следовать
нарядами і розпорядженнями.

     0.15. Організація  безпечного виконання окремих видів робіт во
електроустановках во порядку поточної експлуатації
     0.15.1. В порядку поточної експлуатації можуть виконуватись:
     - роботи помимо зняття напруги віддалік від струмовідних частин,
що перебувають під напругою, зазначені на пункті 0.14.3 (1,2,3) цих
Правил;
     - роботи  зі  зняттям напруги на електроустановках напругою поперед
0000 В, вказані на пункті 0.14.8 цих Правил.
     0.15.2. Обслуговування  установок  зовнішнього і внутрішнього
освітлення,  а також  електроприймачів,  підключених  до  групових
ліній  з  захисними  апаратами  на  номінальні струми накануне 00 А,  нате
території  підприємства,  в  службових  та  житлових  приміщеннях,
складах,  майстернях тощо може проводитись спеціально закріпленими
працівниками во порядку поточної експлуатації з  повідомленням  ради
місце,    початок    і    закінчення    робіт    оперативним   або
адміністративно-технічним працівникам.
     0.15.3. Організаційними  заходами,  які  забезпечують безпеку
робіт на порядку поточної експлуатації, є:
     - визначення  необхідності  і можливості безпечного виконання
робіт во порядку поточної експлуатації;
     - складання  і затвердження переліку робіт,  що виконуються во
порядку поточної експлуатації, визначених во пунктах 0.14.3 (1,2,3)
і 0.14.8 цих Правил, та додаткових робіт стосовно по місцевих умов
із затвердженням цього переліку керівником;
     - призначення   виконавців   (виконавця)  робіт  з  групою  з
електробезпеки відповідно перед характеру робіт, що виконуються.
     0.15.4. Види  робіт,  зазначені  в  переліку згідно з пунктом
0.14.3 цих Правил,  є постійно дозволеними роботами, для того виконання
яких малограмотный вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

     0.16. Вмикання   електроустановок  після  повного  закінчення
робіт
     0.16.1. Електроустановка  може  бути  ввімкнена  тільки після
закінчення робіт.
     0.16.2. Вмикати електроустановку можна тільки після одержання
сверху це дозволу оперативного працівника  або  працівника,  який  має
право  віддавати  розпорядження сверху оперативне обслуговування даної
електроустановки.
     Дозвіл на   вмикання  електроустановки  в  роботу  може  бути
виданий тільки після одержання повідомлень від всіх  допускачів  і
керівників   робіт   про   повне   закінчення   робіт   на   даній
електроустановці.
     0.16.3. Оперативні  або  оперативно-ремонтні працівники,  які
працюють  в  зміні  і  допущені  до   оперативного   керування   і
оперативних    перемикань,    одержавши    дозвіл    на   вмикання
електроустановки після повного  закінчення  робіт,  повинні  пред
вмиканням упевнитися у відновленні постійних огороджень.
     0.16.4. Право получай ввімкнення  електроустановки  після  повного
закінчення   робіт   може   бути   надано  допускачеві  зі  складу
оперативно-ремонтних працівників. Надання компетенция нате таке ввімкнення
має бути зафиксировано на рядку наравне "Окремі вказівки".  Право бери таке
ввімкнення може бути надане тільки во тому випадку,  коль до  робіт
получай даній електроустановці,  ПЛ, КЛ чи її дільниці неграмотный допущені інші
бригади.

 0. Технічні заходи, що створюють безпечні умови 
                         виконання робіт
       0.1. Порядок підготовки робочого місця 
       0.1.1. Для підготовки робочого місця перед роботи,  яка  вимагає 
зняття  напруги,  слід  вжити  у вказаному порядку таких технічних
заходів:
       - здійснити   необхідні   відключення  і  вжити  заходів,  що 
перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню  комутаційної
апаратури;
       - вивісити заборонні плакати бери приводах ручного і на  ключах 
дистанційного керування комутаційною апаратурою;
       - перевірити відсутність напруги  на  струмовідних  частинах, 
які  слід  заземлити  для  захисту  людей від ураження електричним
струмом;
       - встановити   заземлення   (ввімкнути   заземлювальні  ножі, 
встановити переносні заземлення);
       - обгородити,  следовать необхідності,  робочі місця або струмовідні 
частини,  що  залишилися під напругою,  і вивісити получи огородженнях
плакати безпеки.  Залежно від місцевих умов,  струмовідні  частини
обгородити поперед чи після їх заземлення.
       Під пора оперативного обслуговування електроустановки двома  і 
більше працівниками во зміну перелічені во цьому пункті заходи мають
виконувати неуд працівники.  В разі одноособового обслуговування їх
може виконувати одна особа, крім накладання переносних заземлень і
здійснення перемикань, що проводяться сверху двох і більше приєднаннях
в  електроустановках  напругою  понад 0000 В,  які далеко не мають діючих
пристроїв блокування роз"єднувачів від неправильних дій.
       0.2. Вимикання (зняття напруги) 
       0.2.1. В разі роботи в струмовідних частинах,  що потребують 
зняття напруги, повинні бути вимкнені:
       - струмовідні частини, нате яких если виконуватися робота; 
       - необгороджені  струмовідні   частини,   до   яких   можливе 
наближення   людей,   або  ремонтного  оснащення  та  інструменту,
механізмів і вантажопідіймальних  машин  на  відстань,  меншу  від
зазначеної на таблиці 0.3.
       Під дни роботи для вимкненій ПЛ,  коль малограмотный виключена можливість 
наближення  елементів цієї ПЛ для відстані,  менші від зазначених на
третій графі таблиці 0.3,  предварительно струмовідних  частин  інших  ПЛ,  що
перебувають під напругою, останні мають бути вимкнені. ПЛЗ, радіо,
підвішені  спільно  з  ПЛ,  що  ремонтується,  також  мають   бути
вимкнені.
       Якщо зазначені на цьому пункті струмовідні частини  не  можуть 
бути вимкнені, в таком случае вони мають бути обгороджені.
       0.2.2. В електроустановках понад 0000 В з кожного з боків,  з 
яких  комутаційним  апаратом  може  бути  подана напруга сверху робоче
місце, має бути видимий розрив, утворений від"єднанням або зняттям
шин і проводів,  відключенням роз"єднувачів, зняттям запобіжників,
а також відключенням відокремлювачів і вимикачів навантаження,  вслед
винятком   тих,   у   котрих  атоматичне  ввімкнення  здійснюється
пружинами, що встановлені возьми самих апаратах.
       Трансформатори напруги та силові трансформатори,  пов"язані з 
виділеною  для  робіт  дільницею  електроустановки,   мають   бути
вимкнені  також  і  з  боку напруги прежде 0000 В задля унеможливлення
зворотної трансформації.
       0.2.3. Під  час  підготовки  робочого  місця  після вимкнення 
роз"єднувачів  і  вимикачів  навантаження  з  ручним   управлінням
необхідно   візуально  впевнитися  в  їх  вимкненому  положенні  і
відсутності шунтувальних перемичок.
       0.2.4. В   електроустановках   напругою   понад  0000  В  к 
запобігання помилковому або  самочинному  ввімкненню  комутаційних
апаратів,  котрими може бути подана напруга впредь до місця роботи,  слід
вжити таких заходів:
       - у  роз"єднувачів,  відокремлювачів,  вимикачів навантаження 
ручні приводи у вимкненому положенні замкнути механічним замком;
       - у  роз"єднувачів,  керування якими здійснюється оперативною 
штангою, стаціонарні огородження слід замкнути механічним замком;
       - у  приводів  комутаційних  апаратів,  що  мають дистанційне 
керування,  слід  відключити  кола  силові  та  керування,   а   у
пневматичних приводів і, окрім того, бери трубопроводі, що підводить
стиснене  повітря  -  зачинити  і  замкнути  на  механічний  предохранитель
засувку, а стиснене повітря - випускати, випускні клапани залишити
у відкритому положенні;
       - у вантажних та пружинних приводів вантаж або пружини, що їх 
вмикають, слід ввергнуть на неробочий стан.
       Заходи із   запобігання   помилковому  вмиканню  комутаційних 
апаратів  КРУ  з  викотними  візками  мають   бути   здійснені   у
відповідності накануне вимог цих Правил.
       0.2.5. В  електроустановках  напругою  від  0  до  00  кВ   з 
однополюсними   роз"єднувачами   для  запобігання  їх  помилковому
ввімкненню   дозволяється   встановлювати   на   ножі   спеціальні
ізоляційні накладки.
       0.2.6. В   електроустановках   до   0000 В   з   усіх   боків 
струмовідних частин,  в яких если проводитися робота, напруга має
бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приводом, а
за  наявності  в  схемі  запобіжників  - зняттям останніх.  В разі
відсутності   в   схемі   запобіжників   запобігання   помилковому
ввімкненню  комутаційних  апаратів  мають  бути забезпечені такими
заходами, як замикання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок,
встановлення  між  контактами  комутаційного  апарату ізолювальних
накладок тощо.  У разі  зняття  напруги  комутаційним  апаратом  з
дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.
       Якщо дозволяє конструктивне  виконання  апаратів  і  склад 
роботи, в таком случае перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою
або від"єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата
чи від устаткування, возьми якому слід провадити роботу.
       Розшиновку чи від"єднання кабелю під дни підготовки  робочого 
місця може виконувати ремонтний працівник,  що має групу III,  під
наглядом  чергового  або   оперативно-ремонтного   працівника.   З
найближчих  до  робочого місця струмовідних частин,  доступних к
дотику, необхідно зняти напругу або обгородити ці частини.
       0.2.7. Вимкнене  положення  комутаційних апаратів до самого 0000 В з 
недоступними на огляду контактами (автомати  невкочуваного  типу,
пакетні   вимикачі,   рубильники   у   закритому  виконанні  тощо)
визначається перевіркою відсутності напруги получай їхніх затискачах чи
нате шинах,  що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке
вмикається цими комутаційними апаратами.
       0.3. Вивішування  плакатів  безпеки.  Обгородження   робочого 
місця
       0.3.1. На приводах роз"єднувачів, відокремлювачів і вимикачів 
навантаження,   напругою   понад  0000  В,  на  ключах  і  кнопках
дистанційного керування,  на  комутаційній  апаратурі  до  0000  В
(автоматичні  та  інші вимикачі,  рубильники),  під пора ввімкнення
яких може бути подана напруга сверху робоче місце, мають бути вивішені
плакати "Не вмикати! Працюють люди".
       У роз"єднувачів,  які   скеровуються   оперативною   штангою, 
плакати вивішуються нате огорожах,  а у однополюсних роз"єднувачів -
держи приводі кожного полюсу.  В КРУ плакати  вивішуються  на  ключах
дистанційного керування.
       На засувках,  що  закривають  доступ  повітря  в  пневматичні 
приводи комутаційної апаратури, вивішується дацзыбао "Не відкривати!
Працюють люди!".
       На приєднаннях напругою давно 0000 В,  які далеко не мають автоматичних 
та інших  вимикачів  або  рубильників,  плакати  вивішуються  біля
знятих  запобіжників,  під  минута встановлення яких може бути подана
напруга получи и распишись місце роботи.
       0.3.2. На приводах роз"єднувачів,  якими відключена про робіт 
ПЛ чи КЛ,  незалежно від кількості бригад,  що працюють,  має бути
вивішений  единовластно постер "Не вмикати!  Робота нате лінії".  Цей постер
вивішується і знімається  за  вказівкою  працівника,  який  віддає
розпорядження  на  підготовку робочих місць і веде облік кількості
бригад, що працюють получи лінії.
       В разі  одночасного  виконання  робіт  на  лінії  і лінійному 
роз"єднувачі во тій електроустановці,  до  якої  належить  лінійний
роз"єднувач,  плакати "Не вмикати! Робота сверху лінії" вивішуються держи
приводах тих найближчих до схемі роз"єднувачів,  котрими може бути
подана напруга возьми лінійний роз"єднувач.
       0.3.3. Невідключені   струмовідні   частини,   доступні   интересах 
випадкового доторкання, мають бути получи и распишись миг роботи обгороджені.
       Для тимчасового  обгороджування   струмовідних   частин,   що 
залишилися  під  напругою,  можуть  застосовуватися  щити,  ширми,
екрани тощо, виготовлені з ізоляційних матеріалів.
       В разі  встановлення  тимчасових огорож відстань від нього вплоть до 
струмовідних   частин   має   бути   не  меншою  ніж  зазначена  во
таблиці 0.3.
       Необхідність встановлення тимчасових огорож,  їх вид,  спосіб 
встановлення визначаються особою,  яка виконує підготовку робочого
місця.
       На тимчасові   огорожі  слід  написати  "Стій!  Напруга"  або 
прикріпити відповідні плакати безпеки.
       0.3.4. Допускається   застосування   спеціальних   пересувних 
огорож - кліток,  похилих щитів тощо,  конструкція яких забезпечує
безпечність   їх  встановлення,  забезпечує  стійкість  і  належне
закріплення.
       0.3.5. В  електроустановках напругою прежде 00 кВ на тих випадках, 
если неможливо обгородити струмовідні частини щитами, допускається
застосування  ізолювальних  накладок,  розміщених між вимкненими і
тими, що перебувають під напругою, струмовідними частинами.
       Ці ізолювальні накладки можуть торкатися струмовідних частин, 
що перебувають під напругою.
       Встановлювати і  знімати  накладки  мають  два  працівники  з 
групою  IV  і  III  (один  з  них  зі   складу   оперативних   або
оперативно-ремонтних), користуючись діелектричними  рукавичками та
ізолювальними  штангами  або  кліщами  з  застосуванням   захисних
окулярів.
       0.3.6. Після вмикання заземлювальних ножів  або  встановлення 
переносних заземлень вивішується дацзыбао "Заземлено".  На сітчастих
або суцільних огородженнях комірок,  сусідніх  з  місцем  робіт  і
розташованих   навпроти,   мають   бути  вивішені  плакати  "Стій!
Напруга".
       Сусідні комірки   та   комірки,  розташовані  навпроти  місця 
роботи,  які далеко не мають зазначених огороджень, а також проходи, куди
працівникам  не  слід заходити,  мають бути огороджені переносними
щитами (ширмами) з такими ж плакатами держи них.  Переносні щити слід
встановлювати з таким розрахунком, щоб вони малограмотный перешкоджали виходу
працівників з приміщення во разі виникнення небезпеки.
       0.3.7. У  ВРУ  під  часы робіт,  що провадяться з землі,  і получай 
устаткуванні, встановленому нате фундаментах і окремих конструкціях,
робоче  місце  слід  обгородити  (з  залишенням  проходу) канатом,
мотузкою чи шнуром з рослинних чи синтетичних волокон з вивішеними
на   них   плакатами   "Стій!   Напруга",   оберненими   всередину
огородженого простору.
       Дозволяється користуватися     для     підвішування    канату 
конструкціями,  никак не включеними давно зони робочого місця, вслед умови, що
вони залишаються позерство обгородженим простором.
       В разі зняття напруги з  усього  ВРУ,  за  винятком  лінійних 
роз"єднувачів,  останні мають бути обгороджені канатом з плакатами
"Стій!  Напруга", оберненими назовні обгородженого простору. У ВРУ
під   час   роботи,   що   виконується   у   вторинних   колах  вслед
розпорядженням, обгороджувати робоче місце отнюдь не вимагається.
       0.3.8. У  ВРУ получай дільницях конструкцій,  соответственно яких можна прошествовать 
від робочого місця до самого сусідніх дільниць,  -де є напруга, мають бути
встановлені добре видимі плакати "Стій!  Напруга". Ці плакати може
встановлювати працівник з групою III з  оперативно-ремонтників  чи
ремонтників під керівництвом допускача.
       На конструкціях,  сусідніх  з  тією,  по  якій   дозволяється 
підніматися, внизу слід вивісити постер "Не вилазь! Уб"є".
       На стаціонарних драбинах і конструкціях, по мнению яких дозволяється 
підніматися, має бути вивішений афиша "Влазити тут".
       0.3.9. В  електроустановках,  крім   ПЛ   і   КЛ,   на   всіх 
підготовлених  робочих  місцях  після  встановлення  заземлення  і
огородження робочого місця має бути  вивішений  плакат  "Працювати
тут".
       0.3.10. На пора роботи забороняється переставляти або забирати 
плакати та встановлені тимчасові огородження.
       0.4. Перевірка відсутності напруги     0.4.1. Перевіряти  відсутність  напруги  необхідно покажчиком 
напруги   заводського   виготовлення,   справність   якого   до
застосуванням  слід  перевірити вслед за допомогою призначених пользу кого цього
спеціальних  приладів  або  наближенням  до  струмовідних  частин,
розташованих поблизу, які прямо перебувають під напругою.
       В електроустановках  напругою  понад  0000  В   користуватися 
покажчиком  напруги  необхідно  в  діелектричних рукавичках.
       Якщо покажчик  напруги  падав  або  був  підданий  механічним 
ударам,    то    користуватися   ним   без   повторної   перевірки
забороняється.
       0.4.2. У  ВРУ  напругою  до  020  кВ  перевіряти  відсутність 
напруги покажчиком дозволяється тільки на суху погоду.
       Під час   туману,   дощу,   снігопаду   відсутність   напруги 
допускається перевіряти ретельним простежуванням схеми на натурі. У
цьому  випадку  відсутність  напруги  на  лінії,   що   відходить,
підтверджується оперативними працівниками.
       Якщо під момент перевірки схеми будуть помічені ознаки наявності 
напруги  (корона держи ошиновці та іншому устаткуванні,  або іскріння
під  час  комутації  роз"єднувачів),  то  схему  слід   перевірити
повторно,  про  свої зауваження щодо стану устаткування повідомити
оперативних працівників.
       4.4.3. Перевірку    відсутності   напруги   на   відключеному 
устаткуванні   повинен   провадити   допускач   після    вивішення
попереджувальних  плакатів.
       Перевірку відсутності напруги слід провадити між усіма фазами 
та між кожною фазою і землею,  а також  кожною  фазою  і  нульовим
проводом,  а  на  вимикачі  і роз"єднувачі - в всіх шести вводах,
затискачах.
       Якщо на   місці   робіт   є   розрив  електричного  кола,  так 
відсутність  напруги  перевіряється  на  струмовідних  частинах  з
обидвох боків розриву.
       Постійні обгородження    знімаються     або     відкриваються 
безпосередньо прежде перевіркою відсутності напруги.
       0.4.4. Перевіряти  відсутність  напруги  вивіренням  схеми  у 
натурі дозволяється у ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, а також
сверху ПЛ під  час  туману,  дощу,  снігопаду  у  випадку  відсутності
спеціальних покажчиків напруги.
       Під минута вивірення  схеми  у  натурі  відсутність  напруги  получи 
вводах ПЛ і КЛ підтверджується черговим, на оперативному управлінні
якого перебувають лінії.
       На ПЛ вивірення схеми у натурі полягає на перевірці напрямку і 
зовнішніх ознак лінії,  а також позначень  на  опорах,  які  мають
відповідати диспетчерським найменуванням ліній.
       0.4.5. Перевіряти  відсутність  напруги  в  електроустановках 
підстанцій  та  в  РУ  дозволяється  одному  працівнику  зі складу
оперативних або оперативно-ремонтних працівників  з  групою  IV  на
електроустановках  понад  0000  В і з групою III - во установках перед
0000 В.
       На ПЛ  перевірку  відсутності  напруги  мають  виконувати банан 
працівники:  на  ПЛ напругою понад 0000 В з групами безвыгодный нижче IV  і
III, получи и распишись напругою до самого 0000 В - з групою III.
       0.4.6. На дерев"яних та залізобетонних опорах напругою від  0 
до  00  кВ,  а  також  під пора роботи з телескопічної вишки на разі
перевірки відсутності напруги покажчиком,  заснованим на  принципі
проходження ємнісного струму,  має бути забезпечена його необхідна
чутливість.  Для цього покажчик  необхідно  заземлити  проводом  з
поперечним перерізом малограмотный менше 0 квад.мм,  якщо інше безвыгодный вимагається
заводською інструкцією.
       0.4.7. На  ПЛ  в  разі підвішування проводів сверху різних рівнях 
перевіряти  відсутність   напруги   покажчиком   і   встановлювати
заземлення   слід  пофазно  знизу  догори,  починаючи  з  нижнього
проводу.  В  разі  горизонтального  підвішування  перевірку   слід
починати з найближчого проводу.
       0.4.8. В електроустановках напругою перед 0000 В  із  заземленою 
нейтраллю  в  разі  застосування двополюсного покажчика перевіряти
відсутність напруги потрібно як між фазами, этак і між кожною фазою
та   зануленим   корпусом   устаткування  або  нульовим  проводом.
Допускається  застосовувати  попередньо   перевірений   вольтметр.
Користуватися "контрольними" лампами забороняється.
       0.4.9. Пристрої,  що  сигналізують   про   відключений   трио 
апаратів, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо
є тільки допоміжними засобами,  получай підставі показань або дії  яких
невыгодный допускається робити висновки оборона відсутність напруги.
       0.4.10. Показання сигнальних пристроїв относительно наявність  напруги 
є   безумовною   ознакою   неприпустимості  наближення  до  даного
устаткування.
       0.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги 
       0.5.1. Встановлювати   заземлення   на   струмовідні  частини 
необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.
       0.5.2. Переносні   заземлення  спочатку  треба  приєднати  поперед 
заземлювального пристрою,  а потім,  після  перевірки  відсутності
напруги, встановити получай струмовідні частини.
       Знімати переносне   заземлення    необхідно    в    зворотній 
послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім
від заземлювального пристрою.
       0.5.3. Встановлення   і   зняття  переносних  заземлень  слід 
виконувати  в  діелектричних   рукавичках   із   застосуванням   на
електроустановках  понад 0000 В ізолювальної штанги.  Закріплювати
затискачі  переносних  заземлень   слід   цією   ж   штангою   або
безпосередньо руками во діелектричних рукавичках.
       0.5.4. Забороняється     користуватися     для     заземлення 
провідниками,  не  призначеними  интересах цього,  а також - приєднувати
заземлення вслед за допомогою скручування.
       0.6. Встановлення заземлень во електроустановках підстанцій  і 
на розподільчих устаткуваннях
       0.6.1. В електроустановках  понад  0000  В  заземлювати  слід 
струмовідні  частини  всіх  фаз  (полюсів)  відключеної  к робіт
дільниці з усіх  боків,  з  яких  може  бути  подана  напруга,  вслед
винятком  відключених  для  робіт  збірних  шин,  нате які достатньо
встановити одне заземлення.
       Під час  робіт  на  відключеному  лінійному  роз"єднувачі  получай 
проводи спусків з боку ПЛ,  незалежно від наявності заземлювальних
ножів,  має  бути  встановлене  таке додаткове заземлення,  яке далеко не
порушується під минута виконання операцій з роз"єднувачем.
       0.6.2. Заземлені  струмовідні частини мають бути відокремлені 
від струмовідних частин,  що  перебувають  під  напругою,  видимим
розривом (вимкненими вимикачами,  роз"єднувачами, відокремлювачами
або вимикачами навантаження,  знятими запобіжниками, демонтованими
шинами або проводами).
       Безпосередньо на   робочому   місці   заземлення    додатково 
встановлюється  в  тих випадках,  если ці частини можуть опинитися
під наведеною напругою (потенціалом),  яка може викликати ураження
струмом,  або  коли  на  них  може  бути подана напруга понад 02 В
змінного і 010 В постійного струму від стороннього джерела.
       0.6.3. В   ЗРУ   переносні   заземлення   встановлюються   возьми 
струмовідні частини в  призначених  для  цього  місцях.  Ці  місця
очищуються від фарби і облямовуються чорними смугами.
       В ЗРУ  і  ВРУ  місця  приєднання  переносних   заземлень   по 
магістралей  заземлень  або  до  заземлених конструкцій мають бути
очищені від фарби і пристосовані с целью закріплення.
       0.6.4. В   електроустановках,   конструкція   яких  така,  що 
встановлення   заземлень   небезпечне   (наприклад,    в    деяких
розподільчих  скринях,  КРУ окремих типів,  збірках з вертикальним
розташуванням фаз),  під часы підготовки робочого місця слід  вжити
додаткових  заходів безпеки,  що перешкоджають помилковому поданню
напруги вплоть до місця роботи: приводи і вимкнені апарати замикаються получи и распишись
замок;  на  ножі  або  верхні  контакти роз"єднувачів рубильників,
автоматів  тощо  встановлюються  гумові  ковпаки  або   спеціальні
накладки   з   ізоляційних   матеріалів;   запобіжники,  ввімкнені
послідовно з  комутаційними  апаратами,  знімаються.  Ці  технічні
заходи мають бути вказані на місцевій інструкції з експлуатації.  В
разі неможливості вжиття зазначених додаткових заходів мають  бути
від"єднані  кінці  лінії  живлення  -  на РУ,  нате щиті,  збірці або
безпосередньо возьми місці роботи.
       Список таких  електроустановок  визначається і затверджується 
особою, відповідальною ради електрогосподарство.
       0.6.5. Встановлення  заземлення безвыгодный потрібне під минута роботи бери 
електроустаткуванні,  якщо від нього з усіх боків від"єднані шини,
проводи та кабелі,  якими може бути подана напруга;  якщо получи нього
никак не може бути  подана  напруга  зворотною  трансформацією  або  від
стороннього  джерела  і  за  умови,  що  на  цьому устаткуванні безвыгодный
наводиться напруга.  Кінці від"єднаних кабелів во цьому разі  мають
бути замкнені накоротко і заземлені.
       0.6.6. Під  час  робіт  в  РУ  встановлювати  заземлення   для 
протилежних  кінцях  ліній,  що живлять це РУ,  невыгодный потрібно,  крім
випадків,  коли  під  час  проведення  робіт   необхідно   знімати
заземлення з виводів ліній.
       0.6.7. В електроустановках вплоть до 0000 В під дни робіт получай збірних 
шинах  РУ,  щитів,  збірок напруга з шин має бути знята і шини (за
винятком  шин,  що  виконані  ізольованим  проводом)  мають   бути
заземленими.  Необхідність і можливість встановлення заземлення получи
приєднання  цих  РУ,  щитів,  збірок   і   підключеного   до   них
устаткування визначає особа, яка видає мервельез (розпорядження).
       0.6.8. В електроустановках напругою прежде 0000 В всі операції зі 
встановлення  і  зняття  заземлень  дозволяється  виконувати одній
особі з групою III з  числа  оперативних  чи  оперативно-ремонтних
працівників.
       Встановлення переносних заземлень у цьому випадку проводиться 
з  землі  за  умови  застосування спеціальної ізолювальної штанги,
якою  можна  не  тільки  встановлювати,  але  і  закріплювати   ці
заземлення.
       0.6.9. В електроустановках напругою понад 0000 В: 
       - вмикати  заземлювальні  ножі  дозволяється  одній  особі  з 
групою IV з оперативних чи оперативно-ремонтних працівників;
       - встановлювати  і  знімати  переносні  заземлення  мають пара 
працівники з оперативних  чи  оперативно-ремонтних  працівників  з
групами  IV  і  III.  Другий  працівник  з групою III може бути зі
складу ремонтних,  на цьому разі він повинен  пройти  інструктаж  і
ознайомитися зі схемою електроустановки;
       - вимикати заземлювальні ножі може працівник з групою III  із 
оперативних чи оперативно-ремонтних працівників.
       0.6.10. Допускається тимчасове зняття заземлень, встановлених 
під период підготовки робочого місця,  якщо це вимагається характером
робіт, що виконуються.
       Тимчасове зняття    і    повторне    встановлення   заземлень 
виконується оперативним працівником чи (під його наглядом)  членом
бригади з групою III.
       Дозвіл возьми тимчасове зняття заземлень,  а також  на  виконання 
цих  операцій  керівником робіт,  слід обумовлювати на рядку наравне
"Окремі вказівки" з записом относительно те,  дескать і з якою метою мають  бути
зняті заземлення.
       0.7. Заземлення повітряних ліній електропередачі 
       0.7.1. ПЛ напругою понад 0000 В заземлюються на усіх РУ і біля 
секціонувальних комутаційних апаратів, мол відключена лінія.
       Допускається: 
       - ПЛ напругою 05 кВ і вищою з відгалуженнями - отнюдь не заземлювати 
получай підстанціях, підключених впредь до цих відгалужень, после умови, що лінія
заземлена   з   двох  кінців,  а  на  цих  підстанціях  заземлення
встановлені  за  відключеними  лінійними  роз"єднувачами  (з  боку
підстанції);
       - ПЛ напругою від 0 впредь до 00 кВ - заземлювати тільки на одному РУ 
або  біля одного секціонувального апарату,  чи получи найближчій прежде РУ
чи секціонувального апарату опорі. В решті РУ цієї напруги та біля
секціонувальних    комутаційних    апаратів,   де   ПЛ   вимкнено,
допускається  її  не  заземлювати  за  умови,  що  на  ПЛ   будуть
встановлені   заземлення   між   робочим  місцем  і  цими  РУ  або
секціонувальними  комутаційними   апаратами.   На   ПЛ   зазначені
заземлення  слід  встановлювати получи опорах,  що мають заземлювальні
пристрої;
       - на  ПЛ  напругою  накануне 0000 В достатньо встановити заземлення 
тільки получай робочому місці.
       0.7.2. Під  час  пофазного ремонту ПЛ заземлювати на РУ провід 
відключеної фази забороняється.
       0.7.3. Додатково прежде заземлень,  зазначених во пункті 0.7.1 цих 
Правил,  для робочому місці кожної  бригади  мають  бути  заземлені
проводи всіх фаз, а во разі необхідності і троси.
       0.7.4. На  одноколових  ПЛ  заземлення  на   робочому   місці 
необхідно встановлювати получи и распишись опорі,  сверху якій провадиться робота, або
бери сусідній.  Допускається встановлення  заземлень  з  обох  боків
дільниці  ПЛ,  получи и распишись якій працює бригада,  из-за умови,  що відстань між
заземленнями безграмотный перевищує 0 км.
       0.7.5. Під  час  виконання  робіт  на  проводах ПЛ на прольоті 
перетину з  іншою  ПЛ,  яка  перебуває  під  напругою,  заземлення
необхідно встановлювати держи тій опорі, мол провадиться робота.
       Якщо на цьому прольоті підвішуються чи замінюються проводи або 
троси,  то  з  обох  боків  від  місця  перетину  заземлюються  як
підвішуваний, беспричинно і той, що замінюється, провід (трос).
       0.7.6. Під    час    роботи   на   ізольованому   від   опори 
блискавкозахисному   тросі  або   на   конструкціях   опори,  коль
вимагається  наближення  до  цього  тросу держи відстань меншу 0,0 м,
оттяжка заземлюють.
       Заземлення треба  встановлювати на бік прольоту,  во якому канат 
ізольований, або во цьому прольоті.
       Якщо на  цьому тросі передбачене плавлення ожеледі,  так накануне 
початком роботи бакштов має бути вимкнений і заземлений з тих  боків,
звідки сверху нього може бути подано напругу.
       0.7.7. Перед розривом електричного  кола  на  робочому  місці 
(роз"єднання   проводів,   тросів,   відключення  секціонувального
роз"єднувача) заземлення встановлюється з обох боків розриву.
       0.7.8. Переносні  заземлення  слід приєднувати:  сверху металевих 
опорах - впредь до їхніх елементів, получи залізобетонних і дерев"яних опорах
із  заземлювальними  спусками  -  до  цих  спусків після перевірки
їхньої цілості.
       На залізобетонних  опорах  допускається приєднувати переносне 
заземлення вплоть до арматури або накануне металевих елементів опори,  що мають
металевий зв"язок з арматурою.
       В електромережах напругою до самого 0000 В із  заземленою  нейтраллю 
за  наявності повторного заземлення нульового проводу допускається
приєднувати переносні заземлення давно нульового проводу.
       Місця приєднання   переносних   заземлень  до  заземлювальних 
провідників або до самого конструкцій мають бути очищені.
       На дерев"яних  опорах,  що неграмотный мають заземлювальних пристроїв, 
переносне  заземлення  на  робочому  місці  можна  приєднувати  перед
спеціального  заземлювача,  заглибленого  в  дно получи глибину,  безвыгодный
меншу ніж 0,5 м,  або,  залежно від місцевих умов, предварительно заземлювачів
інших типів.
       0.7.9. На ПЛ напругою поперед 0000 В під дни робіт, що виконуються 
з   опор  або  з  телескопічної  вишки  без  ізолювальної  секції,
заземлення  має  бути  встановлене  як  на   проводі   лінії,   що
ремонтується,   так   і  на  всі  інші  підвішені  на  цих  опорах
неізольовані  проводи,  у   тому   числі   на   проводи   зв"язку,
радіотрансляції і телемеханіки.
       0.7.10. На ПЛ, на разі підвішування проводів нате різних рівнях, 
заземлення   встановлюється  знизу  вгору,  починаючи  з  нижнього
проводу,  а на разі  горизонтального  підвішування  -  починаючи  з
найближчого проводу.
       0.7.11. Під период робіт,  що виконуються з  опор,  на  проводах 
(тросах)  ПЛ,  що  проходить  в  зоні  наведеної  напруги,  або получай
відключеному колі багатоколової ПЛ,  інші кола котрої  перебувають
під  напругою,  заземлення  встановлюється  на  кожній  опорі,  мол
провадиться робота.
       0.7.12. Якщо  роботи  провадяться нате проводах (тросах) во зоні 
наведеної напруги з телескопічної вишки або іншого  механізму  к
підіймання   людей,  і  якщо  ці  вишки  або  механізми  не  мають
ізолювальної  секції,  то  їх  робочі  площадки   з"єднуються   после
допомогою переносного заземлення з проводом (тросом), а хозяйка вишка
чи механізм заземлюються.  Провід (трос) в  цьому  разі  має  бути
заземлений получи найближчій опорі.
       0.7.13. На ПЛ встановлювати переносні  заземлення  і  вмикати 
заземлювальні    ножі    повинні    два    оперативні   працівники
(оперативно-ремонтні), одиночный з яких - керівник робіт,  з групою  IV
на  ПЛ  напругою  понад  0000 В і з групою III - в ПЛ напругою перед
0000 В,  а другий працівник - елда бригади,  який має  групу  III.
Знімати  переносні  заземлення допускається двом працівникам,  які
мають групу III.
       Під час   встановлення   і   зняття  заземлень  один  з  двох 
працівників,  що виконують ці операції,  має залишатися получай землі і
управлять нагляд из-за іншим.
       Відключати заземлювальні ножі дозволяється одному  працівнику 
з   групою   з   електробезпеки   III   з   числа  оперативних  чи
оперативно-ремонтних працівників.
       0.8. Зберігання та облік заземлень 
       0.8.1. Комплекти     переносних    заземлень    мають    бути 
пронумеровані  і  зберігатися  у  відведених  для  цього   місцях.
Спеціальні   місця   для  розвішування  або  укладання  переносних
заземлень мають бути позначені відповідно впредь до номерів,  що мають ці
комплекти.
       0.8.2. Встановлені    переносні     заземлення,     ввімкнені 
заземлювальні  ножі  мають  бути  відображені  на  оперативній або
мнемонічній схемі, на оперативному журналі та во наряді.
       0.8.3. Всі переносні заземлення слід обліковувати вслед за номерами 
зі вказівкою місць їх розміщення.
           0. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та 
         ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи
       0.1.1. У  виняткових  випадках  короткочасні  роботи,  що  безграмотный 
терплять зволікань,  з усунення  несправностей  устаткування,  які
можуть призвести  прежде аварії,  допускається виконувати лишенный чего наравне -
вслед розпорядженням із записом во оперативний журнал:
      - оперативним працівникам (в електроустановках напругою понад 
0000 В - неграмотный менше ніж удвох);
       - ремонтникам  під  наглядом  чергового,  якщо виписування та 
оформлення наряду  призводить  до  затримки  ліквідації  наслідків
аварії;
       - ремонтникам   під    наглядом    адміністративно-технічного 
працівника  з групою V (в електроустановках напругою перед 0000 В - з
групою IV) у випадку зайнятості оперативних працівників, а також на
разі відсутності місцевих чергових.
       0.1.2. В    разі    відсутності     адміністративно-технічних 
працівників,  які  мають монополия видавання нарядів або розпоряджень,
привилегия видавання наравне або розпорядження сверху роботу,  метою якої  є
запобігання   аварії   або   ліквідація  її  наслідків,  надається
оперативному працівнику з групою IV.
       0.1.3. В  усіх  випадках під момент робіт мають виконуватися всі 
організаційно-технічні заходи,  що убезпечують працівників під миг
робіт.
       0.1.4. Участь оперативних працівників у ліквідації аварій  та 
їхніх наслідків (безпосередня,  шляхом нагляду следовать працівниками під
часы робіт не принимая во внимание наряду)  дозволяється  з  відома  старшого  в  зміні
оперативного  працівника.  В разі відсутності зв"язку зі старшим на
зміні оперативним працівником такий дозвіл далеко не потрібен.
       0.1.5. В  разі  проведення  в  електроустановках  підприємств 
аварійних   робіт    черговими    бригадами    електропостачальних
організацій  необхідні видача на равных условиях і оформлення допуску по робіт
відповідно  до  вимог  цих  Правил.  В  таких  випадках  з   метою
найшвидшої  ліквідації аварії во разі відсутності на даний пора в
підприємстві  працівників,  які  мають  право  видавання   наряду,
видавати його має преимущество черговий чи оперативно-ремонтний працівник
підприємства    за    вказівкою    особи,    відповідальної     вслед за
електрогосподарство.
       0. Правила безпеки під момент виконання окремих видів робіт 
            на електроустановках загального призначення
       0.1. Повітряні лінії електропередачі 
       Робота получай опорах 
       0.1.1. Підійматися бери опору і працювати на  ній  дозволяється 
тільки  в  тих  випадках,  если є повна впевненість во її достатній
міцності і стійкості.  Необхідність укріплення  опори  і  безпечні
засоби  визначаються  получай місці керівником робіт і відображаються во
ППР.
       0.1.2. Роботи   з  укріплення  опори,  механічна  міцність  і 
стійкість якої викликає сумніви,  виконуються методом  закріплення
тросів,  відтяжок,  або  спеціальних пристроїв пользу кого розкріплення держи
опорі.  В цьому разі підіймання  на  опору  забороняється.  Роботи
виконуються   з  телескопічної  вишки  або  іншого  механізму  на
підіймання людей, чи з встановленої поряд іншої опори.
       В разі  застосування відтяжок з гаками,  останні повинні мати 
запобіжні замки.
       0.1.3. Підійматися возьми опору дозволяється членам бригади,  які 
мають:
       - групу III - під миг всіх видів робіт вплоть до верху опори; 
       - групу II - під миг робіт зі  зняттям  напруги  -  до  верху 
опори,  а  під  час  робіт  без  -  зняття  напруги  віддалік  від
струмовідних  частин, що перебувають під напругою,- никак не вище 0 м предварительно
рівня  розташування  нижніх  проводів,  з  групою I - під часочек всіх
видів робіт - малограмотный вище 0 м від землі (до ніг працівника).
       0.1.4. Ті опори,  які отнюдь не розраховані получи и распишись однобічне тяжіння від 
проводів і тросів,  але тимчасово піддаються такому  навантаженню,
мають бути попередньо укріплені для того запобігання їх падінню.
       0.1.5. Забороняється порушувати цілісність проводів і знімати 
в"язки  на  проміжних  опорах  без  попереднього  укріплення опор.
Забороняється підіймання получи и распишись проміжну опору, якщо получи ній закріплено
менше як неудовлетворительно проводи.
       0.1.6. На   кутових   опорах   зі   штирьовими    ізоляторами 
підніматися і працювати з боку внутрішнього кута забороняється.
       0.1.7. Під пора роботи сверху стійці  опори  розташовуватися  слід 
таким  чином,  щоб неграмотный випускати з полина зору найближчі проводи,  що
перебувають під напругою.
       0.1.8. Під  пора підіймання для опору слід закріплятися стропом 
запобіжного паска.
       0.1.9. Під  час  заміни  деталей  опор  слід  унеможливити їх 
зміщення або падіння опори.
       0.1.10. Забороняється   під   час   заміни   приставок   П  і 
АП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійки опори.
       Встановлення накурок слід починати з однієї стійки опори, і 
тільки після заміни  на  ній  приставок,  закріплення  бандажів  і
трамбування  грунту  можна  розпочати  заміну  накурок сверху другій
стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.
       Забороняється під  час  витягування  чи  спускання  приставки 
знаходитися у котловані.
       Робота получай ПЛ зі зняттям напруги 
       0.1.11. На  багатоколовій  ПЛ  з горизонтальним розташуванням 
кіл працювати зі зняттям напруги з одного кола дозволяється тільки
з  боку цього кола.  Переходити получи дільниці траверс,  що підтримує
кола, які перебувають під напругою, забороняється.
       0.1.12. Працювати  на  відключеному  колі  багатоколової ПЛ з 
розташуванням кіл одне надо одним дозволяється тільки вслед умови,  що
це  коло  підвішене  нижче  від кіл,  що перебувають під напругою.
Підніматися для опору дозволяється тільки з боку відключеного кола.
Замінювати та регулювати проводи відключеного кола забороняється.
       0.1.13. На багатоколовій ПЛ напругою 020 кВ під часы роботи сверху 
опорах зі зняттям напруги з одного кола нате стійках получай висоті від 0
вплоть до 0 м від землі встановлюються червоні прапорці з боку  кіл,  які
залишилися  під  напругою.  Прапорці  встановлює  керівник робіт з
членом бригади, який має групу з електробезпеки III.
       0.1.14. В разі проведення робіт з опори,  телескопічної вишки 
сверх ізолювальної секції або  з  іншого  механізму  для  підіймання
людей відстань від людини, або від інструменту та пристосувань, що
застосовуються,  до самого проводів  ПЛ  напругою  до  0000  В,  зв"язку,
радіотрансляції, телемеханіки має бути отнюдь не менше ніж 0,6 м.
       Якщо під  час  робіт  унеможливлене  наближення  до  вказаних 
проводів   на   меншу  відстань,  то  вони  мають  відключатися  і
заземлюватися бери місці проведення робіт.
       6.1.15. Перетягування  і  заміна  проводів  сверху ПЛ напругою поперед 
0000 В,  підвішених для опорах спільно з іншими ПЛ  напругою  до  і
понад 0000 В,  провадяться з відключенням і заземленням нате робочих
місцях   або  з  обидвох  боків  дільниці робіт всіх ПЛ давно і понад
0000 В.
       0.1.16. Під часы робіт на  гірляндах  ізоляторів  дозволяється 
переміщуватися  по  підтримувальних гірляндах - як одноланцюгових,
круглым счетом і складених з двох і більше ланцюгів.
       Працювати на  одноланцюговій  натяжній гірлянді дозволяється, 
користуючись    спеціальними    пристосуваннями,   а  в  разі   їх
відсутності -  лежачи получи и распишись гірлянді і зачепившись ногами вслед траверсу
ради фіксації положення тіла.
       0.1.17. Під  час  роботи  на  підтримувальній  гірлянді такелаж 
запобіжного паска закріплюється из-за траверсу.  Якщо довжина  стропу
недостатня,  так необхідно користуватися закріпленими из-за подпояска двома
страхувальними канатами.  Водан канатик прив"язують  до  траверси,  а
другий,  попередньо  заведений  за  траверсу,  участник бригади,  який
підстраховує, відпускає на міру необхідності.
       0.1.18. Під дни роботи держи натяжній гірлянді свитень запобіжного 
поясу закріплюється  за  траверсу  або  за  призначені  для  цього
пристосування.
       0.1.19. На підтримувальних та натяжних гірляндах, складених з 
двох   і   більше   ланцюгів,   дозволяється   закріплювати  свитень
запобіжного  паска  за  один  з  ланцюгів,  на  якому  робота   безграмотный
проводиться.   Закріплювати   цей   строп  за  гірлянду,  на  якій
виконується робота, забороняється.
       0.1.20. В  разі виявлення несправності,  котра може призвести 
до самого розчіплювання гірлянди, робота має бути припинена.
       0.1.21. Під   час  підіймання  (або  опускання)  на  траверси 
проводів,  тросів,  ізоляторів перебувати на  траверсах,  на  яких
підіймається   вантаж,   або   на  стійках  під  цими  траверсами,
забороняється.
       Вибирати схеми  підіймання  вантажу і розміщувати підіймальні 
блоки слід з таким  розрахунком,  щоб  не  виникали  зусилля,  які
можуть викликати пошкодження опори.
       6.1.22. Під время фарбування опори  слід  вживати  заходів  чтобы 
запобігання  потраплянню  фарби получи ізолятори і проводи (наприклад,
застосовувати піддони).
       Робота бери ПЛ без участия зняття напруги нате струмовідних  частинах  та 
поблизу них
       0.1.23. Роботи сверху ПЛ,  що перебувають  під  напругою,  можуть 
провадитися вслед за двома схемами:
       "провід -  людина  -  ізоляція  -  земля",   якщо   працівник 
перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;
       "провід -  ізоляція  -  людина  -  земля",   якщо   працівник 
ізольований від проводу.
       0.1.24. Роботу   під   потенціалом    проводу    допускається 
виконувати   за   дотримання   умов  ізоляції  людини  від  землі,
застосування   комплекту   одягу   та   вирівнювання   потенціалів
екранувального комплекту, робочої площадки і проводу.
       Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою интересах 
переносу потенціалу.
       Відстані від  людини  до  заземлених   частин   і   елементів 
устаткування під часочек виконання цих робіт мають бути неграмотный меншими від
зазначених на табл.2.3.
       Конкретні види  робіт під потенціалом проводу слід виконувати 
згідно зі спеціальними інструкціями после технологічними картами.
       0.1.25. Роботи  під  напругою  з ізоляцією людини від проводу 
мають проводитися із  застосуванням  електрозахисних  засобів  к
відповідної напруги.
       0.1.26. Члени бригади, які мають имеет право сверху виконання робіт під 
потенціалом  проводу  (з безпосереднім доторканням по струмовідних
частин), повинні мати групу IV, а інші члени бригади - групу III.
       0.1.27. Забороняється  доторкатися  до  ізоляторів і арматури 
ізолювальних підвісок,  що мають інший,  ніж провід,  потенціал, а
також   передавати   або   брати   інструмент   чи   пристосування
працівникам, що никак не перебувають для тому самому робочому майданчику,
під  час  виконання  робіт  з площадки ізолювального пристрою,  що
перебуває під потенціалом проводу.
       Під пора з"єднання тих елементів ремонтованої фази,  які мають 
різний потенціал (наприклад, проводи та ізолювальні підвіски), або
під  час  їх  роз"єднання  необхідно  користуватися діелектричними
рукавичками.
       0.1.28. Перед   початком   робіт  на  ізолювальних  підвісках 
необхідно перевіряти  вимірювальною  штангою  електричну  міцність
підвісних  ізоляторів  і  наявність  всіх  шплінтів  та  замків  во
арматурі.  За наявності випускних затискачів слід заклинити їх  в
опорі,  на  якій  проводиться робота,  і держи сусідніх опорах,  якщо
цього потребує рельєф траси.
       0.1.29. Роботи  на  ізолювальній  підвісці з її перечеплення, 
заміни окремих ізоляторів, арматури, що провадяться монтерами, які
перебувають сверху ізолювальних пристроях або траверсах,  допускаються
после кількості справних ізоляторів держи підвісці неграмотный менше 00%.
       0.1.30. Під   час   перечеплення  ізолювальних  підвісок,  що 
виконуються з траверс,  встановлювати і  відчіпляти  від  траверси
необхідні пристосування слід во діелектричних рукавичках.
       Дозволяється доторкатися:  получай ПЛ 05 кВ  -  до  шапки  першого 
ізолятора на разі наявності двох справних ізоляторів во ізолювальній
підвісці,  а получай ПЛ 010 кВ і вище -  до  шапок  першого  і  другого
ізоляторів. Відлік ізоляторів ведеться від траверси.
       0.1.31. Встановлення трубчатих розрядників сверху ПЛ 00,35,110 кВ 
під  напругою  допускається  за  умови  застосування  ізолювальних
підвісних габаритників,  які унеможливлять наближення  зовнішнього
електрода розрядника вплоть до проводу получай віддаль, меншу від заданої.
       Забороняється перебувати на зоні  можливого  вихлопу  газів  на 
разі  наближення  зовнішнього  електрода розрядника по проводу або
під минута відведення проводу во разі зняття розрядника. Наближати або
відводити   зовнішній   електрод   розрядника  слід  за  допомогою
ізолювальної штанги.
       0.1.32. Забороняється  наближатися  до самого ізольованого від опори 
блискавкозахисного тросу возьми відстань менше 0 м.
       В разі   використання   троса   в   схемі  плавлення  ожеледі 
припустиме наближення по троса слід визначати залежно від  напруги
плавлення.
       0.1.33. Забороняється  працювати  на  тих  ПЛ  та  ПЛЗ,   які 
перебувають під напругою,  на туман,  дощ,  снігопад,  во темний время
доби, а також під дни вітру, що ускладнює роботи держи опорах.
       0.1.34. Перехід  з  ізолювального  пристрою  на  його робочий 
майданчик і вспять дозволяється тільки після віддалення  майданчика
з  монтером  від  проводу  більше 0,5 м - в ПЛ напругою поперед 010 кВ
включно, і більше 0 м - сверху ПЛ  напругою  050,  020  кВ  та  зняття
потенціалу з робочого майданчика.
       Роботи на  ПЛ  в  прольотах перетину;  для одному відключеному 
колі багатоколової ПЛ; пофазний реставрация
       0.1.35. Під  час  монтажу  і  заміни проводів (вимоги цього і 
наступних  пунктів  стосуються  також  і  тросів)  розкочувати  їх
потрібно  поволі,  кроме ривків,  тягові канати направляти так,  щоб
уникнути підсікання і наближення предварительно проводів,  розташованих  вище,
що  перебувають  під  напругою.  Для відтяжок і контрвідтяжок слід
використовувати  канати  із  рослинних  або  синтетичних   волокон
мінімальної  довжини,  натягуючи їх не принимая во внимание послаблень,  невыгодный допускаючи
звисання кінців.  Лебідки і сталеві канати,  які  використовуються
під время роботи, мають бути заземлені.
       0.1.36. Під пора розкочування провід кожного барабана має бути 
заземлений.   У   випадку  розкочування  з  розкочувального  візка
заземлювати слід нерухомий кінець проводу.
       Під час  розкочування  з  барабана,  встановленого  держи одному 
місці,  провід  заземлюється  приєднанням  його  кінця  до  втулки
барабана,   а  валу  барабана  -  до  заземлювача  або  на  опорі,
найближчій прежде барабана.
       0.1.37. Перед  початком монтажних робіт (візировка,  натяжка, 
перекладка з роликів во затискачі) розгорнутий провід  заземлюється
в  двох  місцях:  біля початкової анкерної опори поблизу натяжного
затискача і получай кінцевій опорі,  при помощи яку проводиться натягування.
Крім того, заземлення встановлюються в провід бери кожній проміжній
опорі, мол проводиться робота.
       0.1.38. Для  проводу,  що  лежить  на металевих розкочувальних 
роликах або затискачах,  достатнім є заземлення обойм цих  роликів
(затискачів).  За  наявності  металевого  контакту  між  металевою
обоймою  ролика  (затискача)  і  тілом  металевої  або   арматурою
залізобетонної  опори  додаткові  заходи  з  заземлення металевого
ролика (затискача) отнюдь не потрібні.
       0.1.39. Під   час   роботи  на  проводах,  що  виконується  з 
телескопічної вишки (підйомника),  робоча ринк вишки має  бути
з"єднана   за   допомогою   спеціальної   штанги  для  перенесення
потенціалу   гнучким   мідним   провідником   перетином  не  менше
00 квад.мм з проводом, а самоё вишка заземлена. Провід во цьому разі
слід заземлити бери найближчій опорі або на прольоті.
       Забороняється заходити  в  кабіну  вишки і виходити з неї,  а 
також  доторкатися  до  корпусу  вишки  стоячи  на  землі,   після
з"єднання площадки телескопічної вишки з проводом.
       0.1.40. Під период виконання роботи в проводах  ПЛ  в  прольоті 
перетину  з  іншою  ПЛ,  що  перебуває  під  напругою,  заземлення
необхідно встановлювати для тій опорі, сверху якій провадиться робота.
       Якщо в  цьому  прольоті підвішуються або замінюються проводи, 
ведь з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи  -
як той, що підвішується, эдак і той, що замінюється.
       0.1.41. Роботи  на  проводах,  що  виконуються  з   опор,   з 
телескопічної  вишки,  яка малограмотный має ізолювальної секції,  або іншого
механізму для того підіймання людей,  і роботи получи проводі,  опущеному з
опори  аж  до  землі,  мають  провадитися відповідно предварительно 0.7.12 цих
Правил.
       0.1.42. Після закінчення монтажних робіт на анкерному прольоті 
проводи заземлюються держи початковій анкерній опорі або на  одній  з
проміжних  опор.  Не  допускається  заземляти  проводи нате кінцевій
анкерній опорі змонтованого  анкерного  прольоту  для  запобігання
ураженню  людей,  що  працюють  на  наступному анкерному прольоті,
грозовими розрядами бери проводи вже готової дільниці.
       0.1.43. З"єднання   шлейфів  на  анкерній  опорі  проводиться 
тільки після закінчення монтажних робіт на суміжних з  цією  опорою
анкерних прольотах.
       Шлейфи ПЛ  напругою  010  кВ   і   вище   до   їх   з"єднання 
закріплюються  за  проводи або после натяжні гірлянди,  але малограмотный ближче
ніж   за  четвертий ізолятор,  рахуючи від траверси, а ПЛ напругою
05 кВ і нижче - тільки вслед проводи.
       0.1.44. Після   з"єднання   шлейфів   на   анкерних    опорах 
змонтованої   дільниці   ПЛ  проводи  заземлюються  на  початковій
анкерній опорі і бери одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи
для кінцевій анкерній опорі забороняється.
       0.1.45. На відключеному колі багатоколових ПЛ з  вертикальним 
розташуванням  кіл одне надо одним можна працювати тільки вслед умови,
що це колесо підвішене нижче від кіл,  що перебувають під  напругою.
Забороняється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.
       0.1.46. Під  час   роботи   на   одному   відключеному   колі 
багатоколової  ПЛ  з  горизонтальним  розташуванням кіл получи и распишись стійках
мають бути вивішені червоні прапорці з боку  кіл,  які  залишилися
під  напругою.  Прапорці  вивішують  на  висоті  0-3  м  від землі
керівник робіт з членом бригади, що має групу III.
       0.1.47. Підніматися  на  опору  слід  під  наглядом керівника 
робіт або члена  бригади  з  групою  III,  які  стоять  на  землі.
Підніматися  на  опору з боку кола,  що перебуває під напругою,  і
переходити  на  дільницю   траверси,   що   підтримує   це   коло,
забороняється.
       0.1.48. Під время роботи з опор получи проводах  відключеного  кола 
багатоколової   ПЛ,   решта   кіл  якої  перебуває  під  напругою,
заземлення  необхідно  встановлювати  на  кожній  опорі,  на  якій
проводяться роботи.
       0.1.49. Забороняється під миг пофазового ремонту ПЛ заземляти 
во РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки нате
робочому місці. На ПЛ 05 кВ і вище під миг робіт в проводі однієї
фази   або   почергово   на   проводах  кожної  фази  допускається
заземлювати в робочому місці провід тільки  тієї  фази,  на  якій
виконується  робота.  В  цьому  разі  забороняється наближатися прежде
проводів інших, незаземлених фаз нате відстань, меншу від зазначеної
во таблиці 0.3.
       0.1.50. Під время пофазового ремонту  заземлення  повинне  бути 
подвійним  і  складатися  з двох окремих,  встановлених паралельно
заземлень.  Працювати получи проводі дозволяється неграмотный далі ніж ради 00  м
від встановленого заземлення.
       В разі одночасної роботи кількох  бригад  відключений  провід 
має  бути  роз"єднаний  сверху електрично незв"язані дільниці.  Кожній
бригаді виділяється окрема дільниця,  бери якій встановлюється  одне
подвійне заземлення.
       0.1.51. Під миг пофазового ремонту  ПЛ  010  кВ  і  вище  пользу кого 
локалізації  дугового  розряду  перед  встановленням  або  зняттям
заземлення провід має  бути  попередньо  заземлений  за  допомогою
штанги  з  дугогасним пристроєм.  Заземлювальний провід штанги має
бути заздалегідь приєднаний вплоть до заземлювача.  Ця штанга  може  бути
знята лише після встановлення (або зняття) переносного заземлення.
       0.1.52. Забороняється під час  пофазового  ремонту  на  ПЛ  з 
горизонтальним  розміщенням фаз переходити получи ділянки тих траверс,
що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.
       Роботи в струмовідних частинах електроустановок і повітряних 
ліній електропередавання під наведеною напругою 0
  _______________ 
     0 - Вимоги   цього  розділу відносяться предварительно робіт в проводах,
тросах та лінійному обладнанні електростанцій (підстанцій).
       0.1.53. До робіт на  струмовідних  частинах  електроустановок 
під  наведеною  напругою  мають  допускатись  особи,  які  пройшли
спеціальне навчання методам безпечного виконання  таких  робіт,  з
перевіркою  знань,  записом  у посвідченні относительно надання власть нате їх
проведення.
       Члени бригади   (за  винятком  водіїв  машин  та  механізмів) 
повинні мати групу з електробезпеки далеко не нижче III.
       0.1.54. Працівники,  які  обслуговують електроустановки і ПЛ, 
повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та
підстанцій,   що  перебувають  під  наведеною  напругою  після  їх
вимкнення.
       0.1.55. Із  числа ПЛ,  що перебувають під наведеною напругою, 
слід визначити  вимірюваннями  або  розрахунками  лінії,  під  миг
вимкнення  і заземлення яких до кінцях (в РУ) і держи місці виконання
робіт получай заземлювачі залишається потенціал наведеної напруги понад
02  В  за  найбільшого  робочого  струму  діючих ПЛ.  В подальшому
вимірювання або розрахунки слід виконувати під час  зміни  режиму,
схеми мережі.
       0.1.56. Під часы роботи на зоні слабкої дії  наведеної  напруги 
лінія має бути заземленою на РУ електростанції і підстанції.
       0.1.57. Роботи во зоні  сильної  дії  наведеної  напруги  слід 
виконувати  без  заземлення  ПЛ  во РУ електростанцій і підстанцій.
Виняток становлять роботи, які виконують:
       - на  дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу 
РУ електростанцій (підстанцій), але неграмотный далі як из-за 0 км від них - на
цих випадках ПЛ заземлюється во кінцевих РУ;
       - возьми дільниці одиночного  проходження,  яка  примикає  до  РУ 
електростанцій (підстанцій) - во цих випадках лінію богослужение заземлити
на РУ, яке примикає по дільниці робіт.
       0.1.58. Під  час  виконання  робіт  на  ПЛ во зоні сильної дії 
наведеної напруги,  коль ця лінія неграмотный заземлена на РУ електростанції
і  підстанції,  треба  вжити  додаткових  заходів щодо запобігання
помилковому або самочинному ввімкненню комутаційних апаратів.  Для
цього  додатково  до  вимог пункта 0.2.4 цих Правил план вимикача
має бути розібрана роз"єднувачами з обох  боків,  а  на  лінійному
роз"єднувачі   мають  бути  ввімкнені  заземлювальні  ножі  в  бік
вимикача.  За наявності обхідної системи шин вона також  має  бути
заземленою.
       0.1.59. Струмовідні частини електроустановки,  що перебувають 
під  наведеною напругою,  мають бути заземлені возьми кожному робочому
місці  з  приєднанням  заземлювальних   провідників   до   контуру
заземлення опори або перед заземлювального пристрою електростанції чи
підстанції.  Допускається  використовувати  груповий   заземлювач.
Використання   одинарного   стрижневого  заземлювача  допускається
тільки під период робіт во зоні слабкої дії наведеної напруги.
       0.1.60. З     моменту    заземлення    проводу    заземлювач, 
заземлювальні провідники,  опори та їх елементи,  монтажні канати,
машини  та  механізми  слід  вважати  такими,  що  перебувають під
напругою, тому доторкатися впредь до них стоячи нате землі минус застосування
електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також
заходити накануне кабіни механізму і виходити з неї - забороняється.
       0.1.61. В  зоні  сильної  дії  наведеної  напруги роботи,  що 
виконуються вне заземлення ПЛ на РУ  електростанції  і  підстанції,
мають  проводитися з встановленням базового заземлення получай дільниці
виконання робіт.  Під пора роботи для дільниці сумісного проходження
ПЛ  базове  заземлення  надобно встановлювати безграмотный далі як из-за 0 км від
робочого місця,  а получай дільниці одиночного проходження лінії - його
можна розташувати довільно на межах цієї дільниці.  Не допускається
встановлювати базове заземлення  на  опорі,  на  якій  виконуються
роботи.
       0.1.62. Встановлення   та    зняття    базового    заземлення 
виконується   із   заземлюванням   проводів  всіх  фаз  на  абрис
заземлення опори,  а во випадку відсутності  такого  контуру  -  сверху
груповий   заземлювач.  Залежно  від  місцевих  умов  допускається
встановлювати та знімати базове заземлення без участия заземлення ПЛ в  РУ
електростанції  (підстанції) із записом на оперативному журналі або
тимчасовим  заземленням  ПЛ  в  цих  РУ.  Встановлення  та  зняття
базового  заземлення має виконувати керівник робіт з двома членами
бригади з групами IV і III.
       В рядку    "Окремі   вказівки"   наряду   необхідно   вказати 
розрахункові рівні  наведеної  напруги  до  встановлення  базового
заземлення та після підготовки робочого місця.
       Базове заземлення встановлюється перед  початком  підготовчих 
робіт  і  знімається  після  повного  закінчення  робіт  та зняття
робочих заземлень.
       0.1.63. В   зоні  сильної  дії  наведеної  напруги,  під  период 
сумісного проходження ПЛ,  роботи богослужение виконувати  на  одній  або
двох  суміжних  опорах  та  прольоті  між  ними.  В разі сумісного
проходження ПЛ на зоні сильної дії наведеної  напруги  допускається
одночасне   проведення  робіт  кількома  бригадами,  коли  довжина
дільниці   робіт  не  перевищує  0 км,  за  умови  виконання вимог
пункта 0.1.61  цих Правил.  За необхідності перевищення зазначеної
довжини дільниці робіт,  ПЛ має бути  поділена  на  електрично  неграмотный
зв"язані  між  собою  дільниці  зі  встановленням  для кожній з них
базового заземлення.
       Під час   виконання   таких   робіт  на  дільниці  одиночного 
проходження лінії,  а також усіх видів робіт в  зоні  слабкої  дії
наведеної напруги довжина дільниці, возьми якій провадяться роботи, невыгодный
обмежується.
       Суміщення робіт  в  зоні  сильної  дії  наведеної  напруги получи 
дільницях сумісного та одиночного проходження допускається  тільки
следовать умови розділення лінії для електрично незв"язані дільниці.
       0.1.64. В  разі  проходження  ПЛ   на   дільниці   одиночного 
прямування  на  території  різних  підприємств  для кожній дільниці
робіт повинне встановлюватися своє базове заземлення.
       0.1.65. Перед  початком  робіт  під  наведеною напругою мають 
бути вирівняні потенціали проводу, опор та їх елементів, монтажних
канатів,  машин  і  механізмів  через  заземлення  їх получай загальний
заземлювач.  У цьому випадку провід  слід  заземлювати  в  останню
чергу  - після монтажу такелажної схеми получай землі та її заземлення.
Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній послідовності.
       0.1.66. Роботи,  пов"язані з дотиком перед проводу, опущеного получи и распишись 
землю,  мають проводитися із застосуванням електрозахисних засобів
або  з  металевого  майданчика,  який  з"єднаний  з  проводом  к
вирівнювання потенціалів.  Забороняється входити в майданчик  або
сходити  з  нього,  а також подавати металеві предмети,  стоячи бери
землі сверх діелектричного взуття.
       0.1.67. Перед   тим   як  розрізати  провід,  його  необхідно 
заземлити з обох боків від  місця  розриву  на  контур  заземлення
опори або, під минута виконання таких робіт на прольоті - нате загальний
груповий заземлювач,  держи який мають заземлюватись  також  монтажні
канати, машини та механізми.
       0.1.68. Під  час  наближення впредь до заземлювача возьми відстань менше 
0 м  для  захисту  від  напруги  кроку після заземлення проводу держи
місці робіт необхідно взувати діелектричне взуття.
       0.1.69. Під  час  монтажу  та  заміни  проводів під наведеною 
напругою всі роботи,  пов"язані з дотиком  до  проводу,  машин  та
механізмів, мають виконуватися із заземленням їх получи місці робіт та
застосуванням   електрозахисних   засобів.   Перед   розкочуванням
заземлювати провід безпосередньо біля барабану далеко не вимагається.
       0.1.70. Підіймання та опускання проводу  має  проводитись  із 
заземленням  його  на  кожній  опорі,  дескать здійснюється монтаж,  ради
умови,  що довжина дільниці не  перевищує  0  км.  Натягування  та
візування проводу венчание виконувати із заземленням його получи анкерній
опорі, путем яку здійснюється натягування.
       0.1.71. Перекладання  проводу  із  розкочувальних  роликів  на 
затискачі має виконуватись після заземлення його  на  місці  робіт
або  на  сусідній  опорі.  Для  проводу,  який лежить держи металевих
роликах або у підтримувальних затискачах,  достатньо заземлити  їх
получай цепь заземлення опори, а следовать наявності природного контакту між
ними  встановлення  додаткового  заземлення  на  місці  робіт   невыгодный
вимагається.   Суміжний  анкерний  проліт,  в  якому  перекладання
проводу вже  закінчено,  слід  вважати  таким,  що  перебуває  під
напругою.
       0.1.72. До роботи зі з"єднання  проводів  в  петлях  анкерних 
опор ПЛ 010 кВ і вище їх слід закріпляти ради проводи або вслед за натяжні
ізолювальні підвіски (але безвыгодный ближче, ніж вслед за четвертий ізолятор від
траверси), а для ПЛ 05 кВ і нижче - тільки ради проводи.
       0.1.73. Починати з"єднувати проводи у прольоті анкерних  опор 
можна  тільки  після  повного припинення робіт на суміжних анкерних
прольотах і зняття з них всіх заземлень.  Лінія має бути заземлена
в  одному  місці  - нате анкерній опорі,  дескать провадяться роботи,  із
заземленням кінців з"єднувальних  проводів  на  контур  заземлення
опори.   Перед   установленням   заземлень   треба   дотримуватись
підвищеної обережності і отнюдь не наближатись до  незаземлених  проводів
вследствие наявність сверху них наведеного електростатичного потенціалу.
       0.1.74. Роботи получи обладнанні електростанцій і підстанцій, яке 
перебуває   під   наведеною   напругою,  необхідно  виконувати  із
встановленням бери спуски проводів з боку ПЛ по  одному  переносному
заземленню  або  з  вмиканням  заземлювальних  ножів  получай обхідному
роз"єднувачі, якщо сверху ньому малограмотный виконуються роботи. Встановлення та
зняття   переносних   заземлень   необхідно  виконувати  за  умови
ввімкнення заземлювальних ножів у бік лінії.
       0.1.75. Під  час  роботи  в  електроустановках  під наведеною 
напругою із застосуванням телескопічних вишок та  гідропідйомників
робочий  майданчик має бути з"єднаний із заземленим получи місці робіт
проводом  перемичкою  з  гнучкого  мідного  проводу  за  допомогою
спеціальної   штанги,  а  сам  механізм  має  бути  заземлений  бери
загальний   з   проводом   заземлювач.   Перетин   перемички    та
заземлювального провідника має бути никак не менше 05 квад.мм. Механізми
повинні мати інвентарні заземлювачі,  бери робочих майданчиках мають
бути  позначені  місця  для  приєднання перемичок,  які мають бути
ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.
       Захист працівників від уражень у разі винесення потенціалу нате 
робоче місце
       0.1.76. Для захисту  працівників  від  ураження,  викликаного 
винесенням  потенціалу  возьми робоче місце на аварійному режимі,  слід
вжити     додаткових    заходів    безпеки.  Під   час  робіт   получи и распишись
ПЛ 0,10,35,110  кВ,  що  відходять  від  ПС 010,  050 кВ вслед за схемою
"короткозамикач  -  відокремлювач",    забороняється   заземлювати
струмовідні  частини  в  РУ  на  контурі  заземлювальних пристроїв
підстанцій.  Лінія має бути заземленою з усіх  тих  боків,  звідки
може  бути подана напруга,  зі встановленням заземлень між робочим
місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами,  а також в
місці робіт.
       В цьому  разі  заземлення  слід  встановлювати бери опорах,  що 
мають заземлювальні пристрої.
       Для запобігання   помилковому   або   самочинному    вмиканню 
комутаційних  апаратів,  якими  може  бути подана напруга предварительно місця
робіт, додатково накануне передбачених цими Правилами заходів безпеки возьми
лінійному  роз"єднувачі  слід  вмикати  заземлювальні  ножі  у бік
вимикача.
       0.1.77. Під часочек робіт получай ПЛ (КЛ) 0,  00 кВ,  що відходять від 
ПС 05 кВ вслед за схемою  "короткозамикач  -  відокремлювач",  додаткові
заходи  безпеки сообразно захисту працівників від винесеного потенціалу во
аварійному режимі безвыгодный вимагаються.
       0.1.78. Роботи возьми ПЛ (КЛ) 0, 00, 05 кВ і ПЛ 010 кВ і вище, що 
відходять від підстанцій з вимикачем держи стороні  високої  напруги,
слід виконувати з відключенням і заземленням струмовідних частин на
РУ електростанцій (підстанцій) і  на  місці  робіт  відповідно  по
вимог цих Правил.  Під время робіт в ПЛ 010 кВ і вище,  интересах захисту
від винесеного потенціалу повинні бути вирівняні  потенціали  всіх
елементів.
       Обслуговування мереж зовнішнього освітлення 
       0.1.79. Замінювання  ламп  і  чищення  арматури  світильників 
будь-якої  конструкції,  встановлених  получай опорах всіх типів або получи и распишись
кронштейнах,  а також підвішених  на  тросах,  в  разі  проведення
роботи  з  телескопічної вишки з ізолювальною секцією допускається
виконувати из-за розпорядженням минус зняття напруги з проводів.
       У світильниках,   встановлених   нижче   фазних  проводів  держи 
дерев"яних  опорах   без   заземлювальних   спусків,   цю   роботу
допускається   проводити   з   опори  або  з  приставної  драбини,
виготовленої з ізоляційних матеріалів.
       Ця робота  провадиться  керівником робіт з одним або кількома 
членами бригади з групою II.
       0.1.80. Заміна   ламп   та   очищення  арматури  світильників 
будь-якої  конструкції,  встановлених  на  дерев"яних  опорах   із
заземлювальними спусками,  в залізобетонних та металевих опорах і
для кронштейнах, во разі проведення роботи з телескопічної вишки кроме
ізолювальної секції або з опори, приставної драбини із ізоляційних
матеріалів виконуються  за  нарядом  зі  зняттям  напруги  з  усіх
підвішених держи опорі проводів і обов"язковим їх заземленням.
       Підніматися до  світильників   під   час   виконання   робіт, 
зазначених во цьому пункті, дозволяється тільки керівнику робіт або
члену бригади з групою III.
       0.1.81. Під   час   роботи  на  пускорегулювальній  апаратурі 
газорозрядних  ламп  до  відключення  її   від   загальної   схеми
світильника  необхідно  заздалегідь від"єднати від мережі живлення
провід і розрядити статичні конденсатори (незалежно від  наявності
розрядних резисторів).
       Обходи і огляд ліній 
       0.1.82. Забороняється   провадити   будь-які   ремонтні    та 
відновлювальні   роботи,  а  також  підніматися  на  опору  та  її
конструкційні елементи під часочек огляду ПЛ  або  повітряного  пункту
перемикань.  Піднімання  на  опору  допускається під время верхового
огляду ПЛ.
       0.1.83. У    важкопрохідній    місцевості   (болота,   водяні 
перешкоди,  гори тощо)  та  за  умов  несприятливої  погоди  (дощ,
снігопад,  сильний стужа тощо), а також во темний время доби огляд ПЛ
повинні здійснювати двум працівники,  які мають групу II.  В  інших
випадках оглядати ПЛ може сам працівник, що має групу II.
       Забороняється йти під проводами під пора огляду  ПЛ  в  темний 
минута доби.
       Під миг пошуку пошкоджень ПЛ працівники повинні мати з  собой 
попереджувальні  знаки  або  плакати  для  встановлення  їх на разі
виявлення пошкодження.
       0.1.84. Забороняється  на  ПЛ  понад  0000  В  наближатися впредь до 
проводу,  що лежить сверху землі,  сверху відстань меншу ніж 0 м.  Поблизу
такого проводу слід:
       - організувати охорону ради запобігання  наближенню  до  нього 
людей і тварин;
       - встановити,  якщо  це  можливо,  попереджувальні  знаки   і 
плакати;
       - повідомити ради те, що сталося, власника лінії; 
       - дочекатися приїзду ремонтної бригади. 
       0.1.85. Забороняється наближатися сверху відстань меншу 0  м,  накануне 
залізобетонних опор ПЛ 0, 00, 05 кВ следовать наявності ознак проходження
сквозь стійки опор струму замикання возьми землю внаслідок  пошкодження
ізоляторів,   доторкування   проводу  до  опори  тощо  (інтенсивне
випаровування вологи з  грунту,  виникнення  електричної  дуги  возьми
стійках і на місцях безпосереднього закріплення опори во грунті).
       Розчищення траси ПЛ 
       0.1.86. До початку звалювання дерев місце роботи повинне бути 
розчищене.  В  зимовий  час  для  швидкого відходу від дерева,  що
падає,  во снігу прокладаються дві стежки довжиною від 0 давно 0 м під
кутом   до   лінії   його  падіння  в  бік,  протилежний  падінню.
Забороняється вилазити для підрубані й підпиляні дерева.
       0.1.87. Керівник  робіт  зобов"язаний  перед  початком роботи 
попередити  всіх  членів  бригади  про  небезпеку  наближення   давно
проводів ПЛ, дерев, що звалюються, канатів тощо.
       0.1.88. Для запобігання падінню дерев возьми проводи  до  початку 
вирубки слід застосувати відтяжки.
       0.1.89. Забороняється у випадку  падіння  дерева  на  проводи 
наближатися поперед нього нате відстань меншу 0 м давно зняття напруги з ПЛ.
       0.1.90. Про наступне падіння дерева,  що звалюється, пильщики 
мають попередити інших працівників. Стояти з боку падіння дерева і
з протилежного боку забороняється.
       0.1.91. Забороняється  валити  дерева  без  підпилювання  або 
підрубування,  а також робити наскрізний пропил  дерева.  Нахилені
дерева належить валити во бік їх нахилення.
       0.1.92. Забороняється  залишати   неповаленим   підрубане   і 
підпиляне  дерево  на  момент перерви на роботі або на разі переходу впредь до
інших дерев.
       0.1.93. Перед   звалюванням   гнилих   і   сухостійних  дерев 
необхідно  випробувати  їх  міцність,  а  потім  зробити   підпил.
Забороняється підрубувати ці дерева.
       0.1.94. Забороняється групове звалювання дерев  з  попереднім 
підпилюванням  і  звалювання з використанням падіння одного дерева
получи и распишись інше. В першу чергу слід звалювати підгнилі та обгорілі дерева.
       Різні роботи 
       0.1.95. Під    час    вимірювання   опору   заземлення   опор 
від"єднувати    і    приєднувати    заземлювальний    спуск    від
блискавкозахисного тросу слід во діелектричних рукавичках або після
попереднього заземлення тросу.
       0.1.96. На   ПЛ   допускається   переміщення  працівників  по мнению 
проводах перерізом далеко не менше 040 квад.мм і в соответствии с тросах  перерізом  невыгодный
менше 00 квад.мм.
       Під дни переміщення по мнению розщеплених проводах  і  тросах  петля 
запобіжного  пояса закріплюється из-за них,  а у випадку користування
спеціальним візком - ради візок.
       0.1.97. Роботи, що провадяться во місцях перетину ПЛ з лініями 
зв"язку і провідного радіомовлення, слід узгоджувати з власником.
       0.1.98. Під  час  виконання  робіт возьми дільницях перетину ПЛ з 
транспортними магістралями (залізницями,  судноплавними  ріками  і
каналами),  якщо необхідно тимчасово призупинити рух транспорту чи
получай время його руху призупинити роботи получай ПЛ,  працівник,  який видає
наряд,   викликає   на   місце   робіт  представника  служби  руху
транспортної магістралі.  Цей представник зобов"язаний забезпечити
зупинку руху транспорту получай необхідний час, або попереджати лінійну
бригаду оборона транспорт,  що наближається. Щоб пропустити транспорт,
проводи, що заважають рухові, піднімаються получи безпечну висоту.
       0.1.99. Під  час   виконання   робіт   в   смузі   відведення 
автомобільної  дороги,  вулиці  та залізничного переїзду,  якщо це
загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів,
організації,  що  відповідають  ради утримання автомобільної дороги,
вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити рух получай
основі  ордера,  який видається відповідним дорожнім органом,  а на
містах - службою місцевого державного органу виконавчої  влади  та
місцевого  самоврядування,  відповідно  до  вимог статті 06 Закону
України "Про дорожній рух" ( 0353-12 ).
       Для своєчасного попередження водіїв транспорту вслед узгодженням 
з Державтоінспекцією керівник робіт виставляє получай шосе  або  дорозі
сигнальників, а також встановлює дорожні знаки "Ремонтні роботи".
       За необхідності  на  місце  проведення   робіт   викликається 
представник Державтоінспекції.
       Сигнальники повинні перебувати получи відстані 000  м  по  обидва 
боки від місця перетину або зближення ПЛ з дорогами і мати з собой
вдень червоні прапорці, а вночі - червоні ліхтарі.
       0.2. Роботи получи кабельних лініях електропередачі 
       Земляні роботи 
       6.2.1. Всі земляні роботи,  які виконуються під час  розробки 
грунтів во траншеях,  котлованах і приямках, провадяться відповідно
вплоть до вимог СНиП III-4-80* (розділ 0) і цих Правил.
       0.2.2. Перед   риттям   траншей  чи  котлованів  для  кабелів 
необхідно заздалегідь отримати письмовий дозвіл возьми виконання робіт
від   підприємства,   організації,   цеху,   на   території   яких
передбачається провадити земляні  роботи,  і  вказівки  про  точне
місце перебування наявних споруд:  газових, водопровідних, зв"язку
та інших комунікацій.
       В разі  проведення  земляних  робіт  поблизу  цих  споруд і во 
охоронній  зоні  комунікацій  необхідно  виконувати  умови  робіт,
вказані підприємствами - власниками комунікацій.
       0.2.3. Не допускається  проведення  розкопувань  землерийними 
машинами  сверху відстані меншій ніж 0 м і використання клина - молота
та аналогічних ударних механізмів получи и распишись відстані меншій ніж 0  м  від
кабелів.
       Під время виконання земляних робіт  над  кабелями  застосування 
відбійних  молотів про розпушування грунту і землерийних машин пользу кого
його виймання,  а також  ломів  і  кирок  допускається  тільки  получи
глибину,  на  якій  до  кабелів залишається пролив грунту,  отнюдь не менший
0,3 м.
       Подальше виймання грунту має проводитись лопатами. 
       Перед початком роботи під наглядом представника  організації, 
що експлуатує кабелі, керівником робіт, що виконує земляні роботи,
має бути  проведене  контрольне  розкриття  грунту  для  уточнення
розташування і глибини прокладання кабелів і встановлена тимчасова
изгородь про визначення межі роботи землерийних механізмів.
       0.2.4. В   зимовий   час   виймання   грунту  лопатами  можна 
розпочинати  тільки  після  його  відігрівання.   В   цьому   разі
наближення  джерела тепла предварительно кабелів допускається далеко не ближче ніж сверху
05 см.
       0.2.5. У  разі виявлення під время проведення земляних робіт безвыгодный 
зазначених в планах і схемах  кабелів,  трубопроводів,  підземних
споруд тощо,  необхідно призупинити роботи предварительно з"ясування характеру
виявлених споруд або предметів та отримання відповідного дозволу і
догнать це прежде відома керівника робіт.
       0.2.6. За появи шкідливих газів  роботи  мають  бути  негайно 
припинені,  а  робітники виведені з небезпечних місць до самого виявлення
джерела загазування і його усунення.  Подальше проведення земляних
робіт  за  появи  шкідливих  газів  допустиме  лише  за  наявності
індикаторів  для  визначення  газу  і   забезпеченні   працівників
протигазами.  Працівники  мають  бути проінструктовані насчет расписание
виконання робіт во таких умовах.
       0.2.7. Під  час  копання  траншей  в  слабкому  або  вологому 
грунті,  коль є загроза  обвалу,  їх  стінки  мають  бути  надійно
укріплені.
       В сипучих грунтах роботи можна организовывать без  укріплення,  але  з 
укосами, що відповідають куту природного укосу грунту.
       0.2.8. В грунтах природної вологості следовать відсутності грунтових 
вод  і  розташованих поблизу підземних споруд копання котлованів і
траншей з вертикальними стінками без  укріплення  дозволяється  получи и распишись
глибину неграмотный більшу ніж:
       - 0 м - во насипних, піщаних і гравійних грунтах; 
       - 0,25 м - на супісках; 
       - 0,5 м - на суглинках і глинах; 
       - 0 м - на особливо щільних і нескельних грунтах. 
       В щільних зв"язних грунтах траншеї з  вертикальними  стінками 
копати  роторними  і  траншейними  екскаваторами  без участия встановлення
укріплення допускається держи глибину отнюдь не більшу ніж 0 м.
       В цих  випадках  спускання  людей на траншеї забороняється.  В 
місцях  траншеї,  де  необхідне  перебування  людей,  мають   бути
влаштовані укріплення або виконані укоси.
       Взимку розробка грунту (крім сухого) на  глибину  промерзання 
допускається минус укріплення.
       0.2.9. За умов,  що  відрізняються  від  наведених  в  0.2.8, 
котловани  і  траншеї розробляються з укосами безо укріплення або з
вертикальними стінками, закріпленими сверху всю висоту.
       0.2.10. Найбільша  крутість укосів котлованів і траншей,  які 
розробляються вне укріплення бери глибину,  що перевищує зазначену на
0.2.8, зазначена на таблиці 0.2.1.
       0.2.11. Вертикальні стінки котлованів і траншей  глибиною  предварительно 
0 м укріплюються відповідно перед вимог, зазначених во таблиці 0.2.2.
       0.2.12. Укріплення котлованів і траншей глибиною накануне 0  м  має 
бути інвентарним і виконуватися вслед типовими проектами.
       0.2.13. Дощані кріплення котлованів і траншей розбираються  у 
напрямку знизу вгору на міру зворотнього засипання грунту.
       Кількість дощок  кріплення,  що  одночасно   вилучається   в соответствии с 
висоті,   має   бути   не  більшою  трьох, а во сипучих і нестійких
грунтах - не  більше  однієї.  В  міру  вилучення  дощок  розпірки
переставляються,  на цьому разі існуючі розпірки вилучаються тільки
після встановлення нових.
       0.2.14. Під время копання ям,  траншей та котлованів будівельні 
матеріали і земля,  що викидається з  траншей  та  котлованів,  сообразно
можливості  розміщуються  в  межах огородженого місця або осторонь
від нього, але так, щоб далеко не заважати рухові транспорту і пішоходів.
       0.2.15. Місце  проведення  робіт  в  разі копання котлованів, 
траншей або ям  огороджується  зі  встановленням  попереджувальних
написів  і  знаків,  а  у нічний момент в огородженні встановлюється
сигнальне освітлення.
       0.2.16. Для  пішоходів  і  проїзду  транспорту  вследствие траншеї 
перекидаються містки відповідної вантажопідйомності.
                                                       Таблиця 0.2.1 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
         Грунт    |              Глибина виймання, м 
                  |————————————————————————————————————————————————— 
                  |        давно 0,5          |   від 0,5 накануне 0,0 
                  |————————————————————————+———————————————————————— 
                  |Кут між нап-|Відношення |Кут між нап-|Відношення 
                  |рямом відко-|висоти від-|рямом відко-|висоти від- 
                  |су і гори-  |косу вплоть до йо-|су і гори-  |косу по йо- 
                  |зонталлю,   |го основи  |зонталлю,   |го основи 
                  |градус      |           |градус      | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Насипний 
природньої
вологості             06       0 : 0,67        05         0 : 0
Піщаний і гра-
війний вологий
(ненасипний)          03       0 : 0,5         05         0 : 0
Глинястий:
супісок               06       0 : 0,25        06        0 : 0,67
суглинок              00       0 : 0           03        0 : 0,5
глина                 00       0 : 0           06        0 : 0,25
Лесовидний
сухий                 00       0 : 0           63        0 : 0,5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                       Таблиця 0.2.2 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        Грунтові умови   |   Глибина траншеї, м    |     Щити 
  ———————————————————————+—————————————————————————+———————————————— 
  Грунти зв"язані природ-|                         | 
  ньої вологості вслед від- |                         | 
  сутності або незначного|                         | 
  припливу грунтових вод |          До 0           |  З просвітами 
  Такі ж самі            |         0 - 0           |  Суцільні 
  Грунти піщані та різні |                         | 
  підвищеної вологості   |  Незалежно від глибини  |    ____"____ 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітка. В  разі  сильного  припливу  грунтових  вод  і можливому 
          винесенні грунту застосовується шпунтове огородження.
       Підвішування кабелів і муфт 
       0.2.17. Розкриті  муфти  слід  закріплювати  в міцній дошці, 
підвішеній вслед допомогою  дроту  або  троса  до  перекинутих  сквозь
траншею  брусів,  і  закриватися  коробами.  Одна зі стінок короба
повинна зніматися і закріплюватися минуя цвяхів.
       0.2.18. Забороняється    використовувати   для   підвішування 
кабелів сусідні кабелі, трубопроводи тощо.
       0.2.19. Кабелі   необхідно   підвішувати,  не  допускаючи  їх 
зміщення.
       0.2.20. На  короби,  що  закривають  відкопані  кабелі,  слід 
вивішувати афиша "Стій! Напруга".
       Розкриття муфт, розрізання кабелю 
       0.2.21. Перед   розкриттям   муфт   або   розрізанням  кабелю 
необхідно впевнитися на тому,  що ці операції будуть провадитися нате
тому кабелі,  возьми якому потрібно,  що цей шнур відключено і вжито
технічних заходів, необхідних интересах допуску до самого робіт получи и распишись ньому.
       0.2.22. Кабель, що підлягає ремонту, слід визначати: 
       - во разі прокладання кабелю у тунелі,  колекторі,  каналі, объединение 
стінах будівлі - простеженням,  звіркою розкладки з кресленнями та
схемами, перевіркою ради бирками;
       - в   разі   прокладання   кабелю  у  землі  -  звіркою  його 
розташування з кресленнями прокладки.
       З цією  метою  слід  заздалегідь  викопати контрольну траншею 
упоперек пучка кабелів, яка б дозволяла бачити всі кабелі.
       0.2.23. В тих випадках, если немає впевненості у правильності 
визначення   кабелю,   що   підлягає    ремонту,    застосовується
кабелепошуковий апарат.
       0.2.24. На  КЛ  перед  розрізанням  кабеля   або   розкриттям 
з"єднувальної  муфти  необхідно  перевірити відсутність напруги вслед
допомогою   спеціального   пристосування,   яке   складається    з
ізолювальної  штанги  і стальної голки або різального наконечника.
Пристосування має забезпечити  прокол  або  розрізування  броні  і
оболонки  до  жил із замиканням їх між собой і получай землю.  Кабель у
місці  проколу  заздалегідь  прикривається  екраном.  В   тунелях,
колекторах    і    колодязях   таке   пристосування   допускається
застосовувати тільки вслед наявності дистанційного керування.
       0.2.25. Якщо   внаслідок   пошкоджень   кабеля  відкриті  всі 
струмовідні  жили,  то  відсутність   напруги   можна   перевірити
безпосередньо покажчиком напруги без участия проколу.
       0.2.26. Прокол кабеля виконує керівник робіт або допускач під 
його наглядом.  Проколювати провода слід на діелектричних рукавичках
і користуючись захисними окулярами.  Стояти під  час  проколювання
потрібно  на  ізолювальній  основі  зверху траншеї,  якнайдалі від
проколюваного кабелю.
       0.2.27. Для     заземлення    пристосування    для    проколу 
використовують спеціальний заземлювач, що заглиблюється на земля в
глибину,   не  меншу  0,5  м,  або  броня  кабелю.  Заземлювальний
провідник приєднується поперед броні вслед за допомогою хомутів; бронестрічку
під хомутом слід очищувати.
       Якщо бронестрічка    піддавалася    корозії,     допускається 
приєднання заземлювального провідника впредь до металевої оболонки.
       Під дни робіт сверху кабельній чотирижильній  лінії  напругою  впредь до 
0000 В нульова выжига від"єднується з обох кінців.
       Розігрівання кабельної маси і заливання муфт 
       0.2.28. Кабельна маса для  заливання  муфт  розігрівається  во 
спеціальному металевому посуді з кришкою і носиком.
       Забороняється підігрівати нерозкриті банки з кабельною масою. 
       0.2.29. Під  час  заливання  кабельної  маси належить одягати 
брезентові рукавиці та захисні окуляри.
       0.2.30. Розігрівати  і переносити ківш або казанок з припоєм, 
а також посуд з кабельною масою слід  в  брезентових  рукавицях  і
захисних окулярах.  Рукави одягу зав"язуються біля зап"ястя через
рукавиць  або  використовуються  рукавиці   довжиною   до   ліктя.
Забороняється  передавати  казанок  або  ківш з припоєм чи посуд з
масою з рук во руки; під дни передачі необхідно ставити їх бери землю
або возьми міцну основу.
       0.2.31. Перемішувати   розплавлену   масу   слід    металевою 
мішалкою,  а  знімати  нагар  з  поверхні  розплавленого  припою -
ложкою.  Мішалка  і  ложка  перед  використанням   підігріваються.
Попадання вологи во гарячу масу неприпустиме.
       0.2.32. В холодну пору року  з"єднувальні  та  кінцеві  муфти 
под заливанням масою підігріваються.
       Прокладання, перекладання кабелів і перенесення муфт 
       0.2.33. Під время перекочування барабану  з  кабелем  необхідно 
вжити  заходів  проти захоплення його частинами одягу працівників,
що виступають.  Перед  початком  перекочування  закріплюють  кінці
кабелю  і  видаляють  цвяхи,  які  стирчать з барабана.  Барабан з
кабелем  допускається  перекочувати   тільки   по   горизонтальній
поверхні сообразно твердому грунту або міцному настилу.
       0.2.34. Забороняється розміщувати кабелі,  порожні  барабани, 
механізми,  пристосування та інструмент ближче ніж ради 0 м від краю
траншей.6.2.35. Розкочувати   кабель   з  барабанів  дозволяється  ради
наявності гальмівного пристосування.
       0.2.36. Під   час   ручного   прокладання   кабелю  кількість 
працівників має бути такою,  щоб  на  кожного  припадала  дільниця
кабелю масою,  що невыгодный перевищує встановлену норму. Працювати слід у
брезентових рукавицях.
       0.2.37. Під   час  прокладання  кабелю  забороняється  стояти 
всередині кутів повороту,  а також підтримувати кабель  вручну  бери
поворотах траси. З цією метою встановлюються кутові ролики.
       0.2.38. Для  прогрівання  кабелів  електричним   струмом   далеко не 
допускається застосування напруги понад 080 В.
       0.2.39. Перекладати кабелі і переносити  муфти  можна  тільки 
після відключення кабеля та його заземлення.
       0.2.40. Перекладання кабелів,  що перебувають  під  напругою, 
допускається из-за необхідності із виконанням таких вимог:
       - кабель,  що перекладається,  повинен  мати  температуру  неграмотный 
нижчу ради 0 град.C;
       - муфти держи дільниці кабелю,  що  перекладається,  мають  бути 
жорстко закріплені хомутами получай дошках;
       - працювати слід во діелектричних рукавичках; зверху рукавичок 
для  їх  захисту  від  механічних пошкоджень одягаються брезентові
рукавиці;
       - роботу  повинні  виконувати  працівники,  які  мають досвід 
прокладання кабелів,  під керівництвом особи зі  складу  технічної
адміністрації з групою V, під время перекладання кабелів напругою прежде
0000 В - з групою IV.
       Роботи во підземних спорудах 
       0.2.41. Огляд  колодязів  і  роботи  в  них слід проводити вслед 
нарядом-допуском,   форма   якого     наведена     в    додатку  0
СНиП III-4.80*,  не  менш  ніж  двома  особами.  В цьому разі біля
відкритого люка колодязя встановлюється попереджувальний знак  або
робиться огородження. В колодязі може знаходитися і працювати одна
личность з групою III.  В цьому випадку біля люка  повинна  чергувати
друга особа.
       Спускання во колодязь і робота во ньому без участия рятувального  паска 
та страхувального каната, виведеного назовні, никак не допускається.
       Огляд тунелів допускається проводити одній особі з групою IV. 
       0.2.42. В  колодязях,  колекторах  і  тунелях,  невыгодный обладнаних 
припливно-витяжною вентиляцією,  преддверие початком огляду  або роботи
перевіряється  відсутність  горючих  і шкідливих про людини газів.
Перевірку  повинні  проводити  працівники,  навчені   користуванню
приладами.   Список  цих  працівників  затверджується  наказом  объединение
підприємству.
       Під час   відкривання  колодязів  (другої  кришки)  необхідно 
застосовувати  інструмент,  що  не  дає  іскроутворення,  а  також
уникати ударів кришки по мнению горловині люка.
       0.2.43. Перевірка відсутності газів за  допомогою  відкритого 
вогню забороняється.
       У разі появи газу роботу во колодязях,  колекторах  і  тунелях 
слід   припинити,   працівників  вивести  з  небезпечної  зони  прежде
виявлення джерела загазування і його усунення.
       Для витіснення  газів  в  колодязь  нагнітається  повітря від 
встановленого  зовні  вентилятора  або  компресора  за   допомогою
рукава, що спускається во колодязь, і неграмотный дістає дна бери 0,25 м.
       Забороняється застосовувати   для   вентиляції   балони    зі 
стисненими газами.
       0.2.44. Перед  початком  роботи  в  колекторах   і   тунелях, 
обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, остання включаться во дію
нате термін,  що визначається місцевими умовами.  Відсутність газу во
цьому випадку можна малограмотный перевіряти.
       0.2.45. Під время робіт во колекторах  і  тунелях  повинні  бути 
відкриті  два  люки або двоє дверей,  щоб працівники розміщувалися
між ними.
       0.2.46. Під  пора робіт во колодязях розпалювати паяльні лампи, 
встановлювати балони  з  пропан-бутаном,  розігрівати  мастику  та
припій   можна   тільки   зовні   колодязя.  Опускати  в  колодязь
розплавлений припій і розігріту мастику слід во спеціальних  ковшах
та  у  закритих  посудинах,  підвішених  за  допомогою карабіна предварительно
стального каната.
       В колекторах,   тунелях,  кабельних  напівповерхах  та  інших 
приміщеннях,  дескать прокладені кабелі, під дни роботи з використанням
пропан-бутану сумарна    місткість    балонів,    розташованих   во
приміщенні, безвыгодный повинна перевищувати 0 л.
       Під час   зазначених   робіт   слід   застосовувати  щитки  з 
негорючого матеріалу, що обмежують поширення вогню.
       Для гасіння  пожеж має бути напоготові покривало з негорючого 
теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті.
       Після закінчення  робіт  балони  з  газом  слід  видалити,  а 
приміщення провентилювати.
       0.2.47. Під  час  пропалювання кабелів перебувати во колодязях 
забороняється,  а на тунелях і колекторах  допускається  тільки  возьми
дільницях між двома відчиненими входами.  Працювати держи кабелях під
время їх пропалювання  забороняється.  Для  уникнення  пожежі  після
пропалювання кабелі слід оглянути.
       0.2.48. Під дни тривалих  робіт  в  колодязях,  колекторах  і 
тунелях  час  перебування  в  них  визначає  керівник  робіт,  або
працівник, який видає наряд, залежно від умов виконання робіт.
       0.2.49. Перед  допуском  до  робіт  і  проведенням  огляду  во 
тунелях захист від пожеж во них  переводиться  з  автоматичної  дії
автоматичних  установок  пожежогасіння  держи дистанційне керування з
вивішуванням получи ключі  керування  плакату  "Не  вмикати!  Працюють
люди".
       0.2.50. Палити (курити) на колодязях,  колекторах і тунелях, а 
також поблизу відкритих люків забороняється.
       0.2.51. Для освітлення робочих місць в  колодязях  і  тунелях 
слід  застосовувати  світильники   напругою  02 В або акумуляторні
ліхтарі у вибухозахисному виконанні.
       Роботи з паяльною лампою 
       0.2.52. Під  период  робіт  з  паяльною  лампою  слід керуватися 
такими вказівками:
       - наливати  в  резервуар  паяльної  лампи  гас  або бензин невыгодный 
більше ніж бери 0/4 його місткості;
       - закручувати наливну пробку отнюдь не менше ніж держи чотири оберти; 
       - отнюдь не наливати і невыгодный виливати пальне,  отнюдь не розбирати  лампу,  никак не 
відкручувати головку тощо поблизу вогню;
       - неграмотный розпалювати паяльну лампу подачею бензину  або  гасу  возьми 
пальник;
       - никак не накачувати занадто  паяльну  лампу  для  запобігання  її 
вибухам;
       - безграмотный знімати пальник предварительно спускання тиску; 
       - спускати  тиск  повітря  з  резервуару  лампи после наливну 
пробку тільки після того,  як магнетрон погашена і її пальник повністю
охолонув;
       - у  разі  виявлення  несправностей  (підтікання  резервуара, 
витікання  гасу  после різьбу пальника тощо) негайно здати лампу во
ремонт;
       - заповнювати  лампу тільки тією пальною рідиною,  к роботи 
бери якій вона призначена.
       0.3. Роботи   на   комутаційних   апаратах   і   комплектному 
розподільчому устаткуванні
       Комутаційні апарати 
       0.3.1. Перед  допуском  до  роботи возьми комутаційних апаратах з 
дистанційним керуванням слід вжити такі технічні заходи:
       - відключити силові кола приводу,  кола оперативного струму і 
кола підігріву;
       - закрити  і замкнути нате мультилок засувки получи и распишись трубопроводі подачі 
повітря на баки вимикачів або сверху пневматичні приводи і випустити  на
атмосферу  повітря,  що  в  них  є,  в  цьому  разі спускні пробки
(клапани) залишаються у відкритому стані;
       - привести  на неробочий табор вантаж або пружини,  що вмикають 
комутаційні апарати;
       - вивісити  плакати  "Не  вмикати!  Працюють  люди" сверху ключах 
дистанційного  керування  і  "Не  відкривати!  Працюють  люди"  получай
закритих засувках.
       0.3.2. Для пробних вмикань і вимикань  комутаційного  апарату 
під  минута його налагоджування і регулювання допускається у випадку,
якщо ще  не  здано  наряд,  тимчасове  подавання  напруги  в  кола
оперативного  струму і силові кола приводу,  на кола сигналізації і
підігрівання, а також подавання повітря на препровождение і получи вимикач.
       Встановлення знятих запобіжників,  вмикання відключених кіл і 
відкриття засувок під часы подавання повітря, а також зняття для миг
випробування   плакатів   "Не   вмикати!   Працюють  люди"  і  "Не
відкривати! Працюють люди" здійснюють оперативні працівники, або з
їх  дозволу  керівник  робіт.  Дистанційно  вмикати  або  вимикати
комутаційний  апарат  для  випробування  дозволяється  особі,  яка
проводить   налагодження   чи   регулювання,  або  за  її  вимогою
оперативному працівнику.
       Після випробування, во разі необхідності продовження роботи сверху 
комутаційному  апараті,  оперативним  працівником  або,   з   його
дозволу,-  керівником  робіт  слід  виконати  технічні заходи,  що
вимагаються ради допуску до  роботи, вказані  в  пункті  0.3.1  цих
Правил.
       0.3.3. Підніматися возьми повітряний вимикач,  що  перебуває  під 
робочим    тиском,   дозволяється   тільки   в   разі   проведення
випробувальних і налагоджувальних  робіт  (регулювання  демпферів,
зняття  віброграм,  під"єднання  або  від"єднання  провідників від
вимірювальних приладів, визначення місць витоку повітря тощо).
       Підіймання на     відключений     повітряний     вимикач    з 
повітронаповненим відокремлювачем,  забороняється на усіх випадках,
если відокремлювач перебуває під робочим тиском.
       0.3.4. Вологонепроникність     (герметичність)     повітряних 
вимикачів  перевіряється  за  умови пониженого тиску відповідно давно
заводських інструкцій.
       0.3.5. Перед    підійманням   на   повітряний   вимикач   ради 
випробування і налагодження необхідно:
       - вимкнути кола оперативного струму; 
       - заблокувати кнопку місцевого керування та  пускові  клапани 
(наприклад, від"єднати повітропровідні трубки, замкнути шафи тощо)
чи поставити біля вимикача проінструктованого члена бригади,  який
допускав  би  давно оперування вимикачем (після вмикання оперативного
струму)  тільки  одного  визначеного   працівника   за   вказівкою
керівника робіт.
       В разі  перебування  людей  на   повітряному   вимикачі,   що 
перебуває під тиском,  припиняються всі роботи во шафах керування і
розподільчих.
       0.3.6. Під  час  вимикання  і вмикання повітряних вимикачів у 
разі перевірок, налагодження і випробування присутність людей біля
вимикачів далеко не допускається.
       Команду возьми виконання  операцій  вимикачем  керівник  робіт  з 
випробування  і  налагодження (або уповноважений ним елда бригади)
може подати після того,  як члени  бригади  будуть  відведені  від
вимикача сверху безпечну відстань або на укриття.
       0.3.7. Перед допуском по роботи,  пов"язаної  з  перебуванням 
людей всередині повітрозбірників, необхідно:
       - закрити засувки бери всіх повітропроводах,  якими  може  бути 
подане  повітря,  замкнути для замок,  вивісити нате засувках плакати
"Не відкривати! Працюють люди";
       - випустити    повітря,    що    перебуває   під   тиском   во 
повітрозбірнику,  залишивши  відкритими  пробку  в  його   верхній
частині і спускний клапан;
       - від"єднати  від  повітрозбірника  повітропровід   подавання 
повітря і встановити сверху ньому заглушки.
       0.3.8. Нульове показання  манометрів  на  баках  вимикачів  і 
повітрозбірників невыгодный може слугувати достовірною ознакою відсутності
стисненого повітря.
       Спускні пробки  (клапани)  або засувки дозволяється закривати 
тільки після загвинчування всіх болтів і гайок, що кріплять кришку
лазу.
       0.3.9. Компресорну  установку  слід  обслуговувати  згідно  з 
"Правилами устройства   и   безопасной  эксплуатации  стационарных
компрессорных   установок,   воздухопроводов   и    газопроводов",
затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71, працівнику з групою
III, закріпленому после цією установкою.
       Комплектне розподільче устатковання 
       0.3.10. В  КРУ  з  обладнанням  на  візках,  що  викочуються, 
забороняється без участия зняття напруги з шин та їх заземлення  проникати
у   відсіки   комірок,   не  відокремлених  суцільними  металевими
перегородками від шин  або  від  безпосередньо  з"єднаного  з  КРУ
обладнання.
       0.3.11. Під  час  роботи  у  відсіку  комірки  КРУ  візок   з 
обладнанням   необхідно   викотити   і  шторку  відсіку,  в  якому
струмовідні частини залишилися під напругою,  замкнути получи замок  і
вивісити   плакат  "Стій!  Напруга".  У  відсіку  вивісити  дацзыбао
"Працювати тут!".
       0.3.12. В   КРУ,   оснащених   заземлювальними   ножами,   нате 
приєднаннях,  карта яких виключає можливість подавання  напруги  з
іншого   боку,  відсутність  напруги  перед  вмиканням  цих  ножів
допускається перевіряти прослідковуванням схеми на натурі.
       0.3.13. Під  час  робіт  зовні  КРУ  получи підключеному вплоть до нього 
устаткуванні або для ПЛ чи КЛ,  що  відходять,  візок  з  вимикачем
необхідно викотити з комірки;  верхню шторку або дверцята замкнути
в предохранитель і вивісити плакати "Не вмикати!  Працюють люди"  або  "Не
вмикати! Робота бери лінії".
       В разі накладання заземлень на комірках КРУ у  випадку  роботи 
для ПЛ, що відходять, необхідно враховувати вимоги пункту 0.7.1 цих
Правил.
      6.3.14. В комірках КРУ під период робіт, що виконуються згідно з 
вимогами пункту 0.3.13 цих Правил, допускається:
       - следовать наявності блокування між заземлювальними ножами і візком 
з вимикачем  встановлювати  візок  в  контрольне  положення  після
вмикання цих ножів;
       - вслед відсутності  блокування  між  заземлювальними  ножами  і 
візком   вимикача,   а  також  заземлювальних  ножів  в  комірках,
встановлювати  візок  в  проміжне  між  контрольним  і   викоченим
положенням  за  умови  замикання  його получи бург во цьому положенні.
Візок може бути встановлений во проміжне  положення  незалежно  від
наявності заземлення получи и распишись приєднанні.
       0.3.15. Встановлювати  в   контрольне   положення   візок   з 
вимикачем  для  його  випробування  і  роботи  на колах керування і
захисту дозволяються во тих випадках, коль роботи зовні КРУ получи ПЛ і
КЛ,  що  відходять,  або  на  підключеному  до  них  устаткованні,
враховуючи механізми,  з"єднані з електродвигунами,  не  провадять
або в цьому приєднанні встановлене заземлення на комірці КРУ.
       0.4. Роботи під дни обслуговування електродвигунів 
       0.4.1. Під  час   роботи,   пов"язаної   з   доторканням   поперед 
струмовідних  частин  електродвигуна або до самого частин електродвигуна,
що обертаються,  і механізму, який вони приводять у рух, необхідно
зупинити  електродвигун  і  на  його  пусковому пристрої або ключі
керування вивісити лозунг "Не вмикати! Працюють люди".
       0.4.2. Під минута роботи возьми електродвигуні напругою понад 0000 В 
або механізмі,  що случаться ним у рух, пов"язаній з доторканням
поперед струмовідних, або тих, що обертаються, частин, з електродвигуна
має бути знята напруга згідно з вимогами пунктів  0.2.2  і  0.3.13
цих Правил.
       Під минута роботи получи електродвигуні заземлення встановлюється в 
кабелі    (з   від"єднанням   або   без   від"єднання   його   від
електродвигуна) або получай його приєднанні на РУ.
       Під час  роботи  на  електродвигуні  напругою  до  0000 В або 
механізмі, який приходиться ним у рух, зняття напруги і заземлення
струмовідних  жил  кабелю слід виконувати згідно з пунктами 0.2.6,
0.2.7, 0.6.7 цих Правил.
       0.4.3. Перед  допуском  перед роботи сверху електродвигунах насосів, 
димососів і вентиляторів,  якщо можливе обертання  електродвигунів
від з"єднаних з ними механізмів, слід зачинити і замкнути сверху чертог
засувки і шибери  цих  механізмів,  а  також  вжити  заходів  щодо
гальмування роторів електродвигунів.
       0.4.4. Забороняється   знімати   огородження    тих    частин 
електродвигунів, що обертаються, під пора їх роботи.
       6.4.5. Операції  з  вимикання  і   вмикання   електродвигунів 
напругою  понад  0000  В  пусковою  апаратурою з приводами ручного
керування слід проводити з ізолювальної  основи  із  застосуванням
діелектричних рукавичок.
       0.4.6. Обслуговувати  щітковий  апарат   електродвигуна,   що 
працює,   допускається  одноособово  оперативному  працівнику  або
виділеному чтобы цього навченому працівнику з групою  III.  В  цьому
разі необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
       - працювати  в  головному  уборі  і  застебнутому  спецодязі, 
остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються;
       - користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками; 
       - не  торкатися  руками одночасно предварительно струмовідних частин двох 
полюсів або струмовідних і заземлених частин.
       Кільця ротора  допускається  шліфувати в електродвигуні,  що 
обертається,  лише после допомогою колодок з ізоляційного  матеріалу,
із застосуванням захисних окулярів.
       0.4.7. У   багатошвидкісного   електродвигуна,   що   працює, 
обмотка,  яка далеко не використовується,  і кабель,  що її живить,  слід
розглядати як такі, що перебувають під напругою.
       0.4.8. Під  время роботи получи и распишись електродвигуні заземлення може бути 
встановлене для будь-якій  дільниці  кабельної  лінії,  що  з"єднує
електродвигун  з  РУ  (збіркою).  Під время роботи держи механізмі,  далеко не
пов"язаній з доторканням прежде частин,  що обертаються,  і у  випадку
роз"єднання  з"єднувальної  муфти,  заземлювати  кабельну лінію невыгодный
слід.
       Якщо на  відключеному  електродвигуні роботи отнюдь не провадять або 
їх перервано нате кілька днів,  то  від"єднана  від  нього  кабельна
лінія  має  бути заземлена з боку електродвигуна.  В тих випадках,
коли  перетин  жил  кабеля  не  дозволяє  застосовувати  переносні
заземлення,  допускається  у  електродвигунів  напругою  предварительно 0000 В
заземлювати кабельну лінію мідним провідником, перетином неграмотный меншим
від перетину з жили кабелю, чи з"єднувати між собой жили кабелю та
ізолювати  їх.  Таке  заземлення  і  з"єднання  жил  кабелю   слід
враховувати   в   оперативному   журналі   нарівні   з  переносним
заземленням.
       0.4.9. На    однотипових    або    близьких    за   габаритом 
електродвигунах,  встановлених поряд з  тим,  на  якому  провадять
роботи,  слід вивісити плакати "Стій! Напруга" незалежно від того,
перебувають вони во роботі чи у резерві.
       0.4.10. Випробування   електродвигуна  спільно  з  виконавчим 
механізмом   слід   провадити   з   дозволу    начальника    зміни
технологічного цеху, на якому вони встановлені.
       Під час  видавання  дозволу  робиться  запис  в  оперативному 
журналі  технологічного  цеху,  а  оборона отримання цього дозволу - во
оперативному журналі цеху (дільниці), що провадить випробування.
       0.4.11. Ремонт  і налагоджування електросхем електроприводів, 
неграмотный з"єднаних з  виконавчим  механізмом,  регулювальних  органів  і
запірної арматури, можна проводити следовать розпорядженням. Дозвіл получи їх
випробування дає працівник,  який дав розпорядження  на  виведення
електроприводу во ремонт,  налагодження.  Про це слід зробити запис
під время оформлення розпорядження.
       0.4.12. Вмикання  електродвигуна  про випробування предварительно повного 
закінчення роботи здійснюється після виведення бригади з  робочого
місця.
       Після випробування провадиться повторний толеранс з оформленням 
у наряді.
       Під час  виконання  роботи  за  розпорядженням  на  повторний 
допустимое отклонение розпорядження дається знову.
       0.5. Роботи з вимірювальними приладами,  пристроями релейного 
захисту,     автоматики,     телемеханіки     і     зв"язку,     з
електролічильниками
       0.5.1. Для  убезпечення  робіт,  що  їх  провадять  в   колах 
вимірювальних приладів і пристроїв релейного захисту, всі вторинні
обмотки  вимірювальних  трансформаторів  струму  і  напруги   слід
постійно заземлювати.
       За необхідності розриву кола струму вимірювальних приладів  і 
реле  кола  вторинної  обмотки  трансформатора  струму  попередньо
закорочується нате спеціально призначених чтобы цього затискачах.
       0.5.2. Розривати   кола,   підключені  до  вторинної  обмотки 
трансформатора струму,  забороняється. За необхідності розриву цих
кіл  вони мають бути попередньо замкнуті перемичкою,  встановленою
до  передбачуваного  місця  розриву  (рахуючи  від  трансформатора
струму).   Під   час  встановлення  перемички  слід  застосовувати
інструмент з ізолювальними рукоятками.
       0.5.3. Під  пора роботи сверху трансформаторах струму або на колах, 
підключених давно їх вторинних обмоток,  слід виконувати такі  заходи
безпеки: зажими вторинних обмоток вплоть до закінчення монтажу кіл, що впредь до
них підключаються, мають бути замкнені накоротко. Після приєднання
змонтованих кіл до самого трансформатора струму закоротку слід переносити
в найближчу збірку затискачів  і  знімати  тільки  після  повного
закінчення    монтажу   та   перевірки   правильності   приєднання
змонтованих  кіл;  під  час  перевірки  полярності  до   подавання
імпульсів  струму  в  первинну обмотку прилади слід приєднувати прежде
затискачів вторинної обмотки.
       Забороняється використовувати   шини   первинних  обмоток  як 
струмовідні під минута монтажних та зварювальних робіт.
       0.5.4. Робота    в   колах   пристроїв   релейного   захисту, 
електроавтоматики   і   телемеханіки   (РЗАіТ)   проводиться    вслед за
виконавчими схемами.
       0.5.5. Під часы робіт в  пристроях  РЗАіТ  слід  користуватися 
слюсарно-монтажним інструментом з ізолювальними рукоятками.
       0.5.6. Під  час  перевірки  кіл  вимірювання,   сигналізації, 
керування  і захисту следовать необхідності на приміщенні електроустановок
напругою понад 0000 В дозволяється залишатися одному члену бригади
за  умовами  роботи (наприклад,  регулювання вимикачів,  перевірка
ізоляції);  працівник,  який перебуває окремо від керівника робіт,
повинен мати групу III.
       0.5.7. Під  час  робіт  в  колах  трансформаторів  напруги  з 
подачею  напруги  від стороннього джерела знімаються запобіжники з
боку вищої і нижчої напруги,  а також відключаються  автомати  від
вторинних обмоток.
       0.5.8. За необхідності проведення будь-яких робіт на колах  чи 
на  апаратурі РЗАіТ следовать умови ввімкненого основного обладнання слід
вжити  додаткових  заходів  щодо  запобігання   його   випадковому
відключенню.
       0.5.9. Забороняється держи панелях або поблизу місця  розміщення 
релейної апаратури провадити роботи,  які викликають сильний струс
релейної апаратури, що може спричинити прежде помилкових дій реле.
       0.5.10. Перемикання,    вмикання   і   вимикання   вимикачів, 
роз"єднувачів  та  іншої  комутаційної   апаратури,   пускання   і
зупинення агрегатів,  регулювання режиму їх роботи,  необхідні під
период налагодження або перевірки пристроїв РЗАіТ,  провадять  тільки
оперативні працівники.
       0.5.11. Записувати   покази   електролічильників   та   інших 
вимірювальних  приладів,  встановлених  возьми щитах керування і во РУ,
дозволяється:
       - одноособово  працівникам  з групою II после наявності місцевих 
оперативних працівників (з чергуванням двох осіб) і з групою III -
лишенный чего місцевих оперативних працівників;
       - працівникам інших організацій  з  групою  III  у  супроводі 
місцевого оперативного працівника.
       0.5.12. В електроустановках до  0000  В  споживачів,  які  невыгодный 
мають   електротехнічних  працівників,  оформлення  робіт  нарядом
(розпорядженням),  підготовку робочих місць і допуск  до  робіт  з
електролічильниками,  за  показами яких здійснюються розрахунки после
спожиту    електроенергію,    можуть     виконувати     працівники
електропостачальної організації.
       0.5.13. Встановлення і  зняття  електролічильників  та  інших 
вимірювальних     приладів,     підключених    до    вимірювальних
трансформаторів,  повинні провадити из-за нарядом зі зняттям  напруги
два  працівники,  один  з  яких повинен мати групу IV,  а другий -
групу III.
       За наявності  в  колах електролічильників контактів (блоків), 
що  дозволяють  працювати  без  розмикання  кіл,  підключених   прежде
вторинних   обмоток   трансформатора   струму,   ці  роботи  можна
виконувати  за  розпорядженням,  не  знімаючи  напруги  зі   схеми
електролічильника.
       За відсутності вказаних контактів напругу  і  струм  в  колах 
електролічильника слід відключити.
       0.5.14. Приєднання  вимірювальних  приладів,  встановлення  і 
зняття    електролічильників,    підключених    до   вимірювальних
трансформаторів,   за   наявності   випробувальних   блоків    або
спеціальних затискачів,  що дають змогу безпечно закорочувати кола
струму, виконуються минуя зняття навантаження і напруги.
       0.5.15. Встановлення      і     зняття     електролічильників 
безпосереднього    ввімкнення    допускається     провадити     из-за
розпорядженням одному працівнику з групою III.
       Встановлення і зняття електролічильників,  а також приєднання 
вимірювальних приладів виконуються зі зняттям напруги.
       0.5.16. Роботи з електролічильниками на  різних  приєднаннях, 
розміщених во одному приміщенні,  можна виконувати ради одним нарядом
(розпорядженням).  Оформлення на наряді переходу з одного  робочого
місця нате інше далеко не вимагається.
       0.5.17. В  разі  розміщення   однофазних   електролічильників 
безпосереднього  ввімкнення на приміщеннях сверх підвищеної небезпеки
відносно   ураження   людей   електричним   струмом,   роботи    з
електролічильниками  можуть  виконуватися одноособово - сверх зняття
напруги, але з відключенням навантаження.
       0.6. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої 
       0.6.1. Акумуляторне приміщення слід завжди замикати бери замок. 
Особам,  які оглядають ці  приміщення  і  працюють  в  них,  ключі
видаються получай загальних підставах бери пора роботи або огляду.
       0.6.2. Працювати  в  акумуляторних  приміщеннях  дозволяється 
працівникам,   які   пройшли   перевірку  знань  та  інструктаж  з
безпечного поводження з кислотою, лугами і свинцем.
       0.6.3. Забороняється   палити  в  акумуляторному  приміщенні, 
входити до  нього  з  вогнем,  користуватись  електронагрівальними
приладами, апаратами і інструментами, що можуть креснути іскрою.
       На дверях  акумуляторного  приміщення  слід  зробити  написи: 
"Акумуляторна",   "Вогненебезпечно",   "Забороняється   палити"  і
вивісити  відповідні  знаки  безпеки  про  заборону   користування
відкритим вогнем.
       0.6.4. В     акумуляторних     приміщеннях,     що      мають 
припливно-витяжну вентиляцію,  останню слід вмикати накануне початком
зарядки і вимикати після видалення газу,  але безграмотный раніше ніж  от
0,5 година після закінчення заряджання.
       0.6.5. У кожному акумуляторному приміщенні мають бути: 
       - скляний  або  фарфоровий  кухоль  з  носиком  (або  глечик) 
місткістю 0,5 - 0 л чтобы приготування електроліту і доливання  його
на посудини;
       - нейтралізувальний розчин питної соди (5%-ний) интересах кислотних 
батарей  і  борної  кислоти  або  оцтової есенції (одна частина в
вісім частин води) к лужних батарей.
       0.6.6. На всіх посудинах з електролітом,  дистильованою водой 
і нейтралізувальними  розчинами  слід  зробити  відповідні  написи
(вказати назву речовин).
       0.6.7. Кислоту слід зберігати во скляних бутлях  з  притертими 
пробками  і  бирками  з  її назвою.  Бутлі з кислотою на кількості,
необхідній для  експлуатації  батарей,  і  порожні  бутлі  повинні
розміщуватися  на окремому приміщенні біля приміщення акумуляторної
батареї.  Бутлі слід розміщувати на  підлозі  в  корзинах  або  возьми
дерев"яних латах.
       0.6.8. Під часочек транспортування скляні  бутлі  з  кислотами  і 
лугами  повинні переносити банан працівники.  Бутлі сразу з корзиною
слід переносити на спеціальному дерев"яному ящику з ручками або  получай
спеціальних носилках з отвором посередині,  а також латами,  во які
бутель має входити безотложно з корзиною держи 0/3 його висоти.
       Забороняється переносити  скляні  бутлі з кислотами та лугами 
для спині, плечах та руках.
       0.6.9. Для  приготування  електроліту  кислоту  слід повільно 
(для запобігання інтенсивному нагріванню розчину)  вливати  тонкою
цівкою  з  кухля  в  фарфорову  або  іншу  термостійку  посудину з
дистильованою водою.  Електроліт во цьому разі  потрібно  весь  дни
перемішувати   стрижнем   або   скляною   трубкою  чи  мішалкою  з
кислототривкої  пластмаси.  Забороняється,   готуючи   електроліт,
вливати  воду  в  кислоту.  У  готовий  електроліт  доливати  воду
дозволяється.
       0.6.10. Під   час   робіт   з   кислотою  і  лугом  необхідно 
застосовувати    засоби    індивідуального     захисту:     фрак
(грубошерстий -  для  кислоти  і  бавовняний  - интересах лугу),  гумові
чоботи (під штани) чи калоші,  гумовий фартух,  захисні окуляри  і
гумові   рукавички.   Грудки   їдкого  лугу  слід  подрібнювати  во
спеціально  відведеному  місці,   попередньо   загорнувши   їх   на
мішковину.
       0.6.11. Паяти   пластини    в    акумуляторному    приміщенні 
допускається после таких умов:
       - роботи слід виконувати из-за нарядом; 
       - паяння  дозволяється  не  раніше  ніж  посредством 0 години після 
закінчення зарядки;
       - батареї,  що працюють вслед методом постійної підзарядки, слід 
вслед за 0 годок предварительно початку робіт переместить на производительность розряджання;
       - до  початку  робіт  приміщення слід провентилювати протягом 
0 год;
       - під время паяння приміщення має безперервно вентилюватися; 
       - місце  для  паяння  слід  відгородити  від  решти   батареї 
вогнестійкими щитами;
       - интересах запобігання отруєнню свинцем  та  його  сполуками  слід 
вжити  спеціальних  застережних  заходів  і визначити производительность роботи
відповідно прежде інструкцій з експлуатації  і  ремонту  акумуляторних
батарей.
       0.6.12. Обслуговування    акумуляторних    батарей    повинні 
проводити спеціально підготовлені працівники з групою III.
       0.7. Роботи    з    електроінструментом,    трансформаторами, 
перетворювачами,    переносними     світильниками,     переносними
електричними машинами та електрозварювальним устаткуванням
       Вимоги давно робіт із  застосуванням  ручного  електрифікованого 
інструменту, розподільчих трансформаторів безпеки, перетворювачів
       0.7.1. Електрифікований  інструмент  (далі   за   текстом   - 
електроінструмент) после умовами безпеки поділяється получи такі класи:
       I - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під 
напругою,   ізольовані   і  штепсельна  вилка  має  заземлювальний
контакт.
       У електроінструмента  класу I всі деталі,  що перебувають під 
напругою, можуть бути з основою, а окремі деталі - з подвійною або
посиленою ізоляцією;
       II - електроінструмент,  у якого всі деталі,  що  перебувають 
під   напругою,   мають   подвійну   або  посилену  ізоляцію.  Цей
електроінструмент никак не має пристроїв чтобы заземлення.
       Номінальна напруга  для  електроінструмента класів I і II має 
бути невыгодный більше:  020 В - пользу кого електроінструмента постійного струму;
080 В - пользу кого електроінструмента змінного струму;
       III - електроінструмент получай номінальну напругу неграмотный вище 02 В, у 
якого  ні  внутрішні,  ні  зовнішні  кола малограмотный перебувають під іншою
напругою. Електроінструмент класу III призначений интересах живлення від
безпечної наднизької напруги.
       Якщо безпечну наднизьку напругу одержують перетворенням вищої 
напруги,   то   це   слід   здійснювати  за  допомогою  безпечного
ізолювального трансформатора,  далі  за  текстом  -  "розподільчий
актер безпеки", або перетворювача з окремими обмотками.
       0.7.2. Електроінструмент,  який живиться  від  електромережі, 
слід обладнувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною
вилкою.
       Незнімний гнучкий  кабель  електроінструмента класу I повинен 
мати жилу,  яка з"єднує заземлювальний затискач електроінструмента
із заземлювальним контактом штепсельної вилки.
       Кабель на місці введення до самого електроінструмента  класу  I  слід 
захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного
матеріалу.
       Трубку слід      закріплювати     в     корпусних     деталях 
електроінструмента,  вона повинна виступати з них  на  довжину  далеко не
менше  п"яти  діаметрів кабеля.  Закріплення трубки нате кабелі кокетничание
інструментом забороняється.
       0.7.3. Для    приєднання    однофазного    електроінструмента 
шланговий провод повинен мати три жили: дві - интересах живлення, одну -
на заземлення.
       Для приєднання трифазного  електроінструмента  застосовується 
чотирижильний кабель, одна жадина якого слугує с целью заземлення.
       Ці вимоги  стосуються  тільки  електроінструмента  із   таким 
корпусом, який слід заземлювати.
       0.7.4. Доступні    для     доторкання     металеві     деталі 
електроінструмента класу I,  які можуть опинитись під напругою,  у
випадку   пошкодження   ізоляції,   повинні   бути   з"єднані   із
заземлювальним затискачем.
       Електроінструмент класів II і III невыгодный заземлюють. 
       Заземлення корпусу    електроінструмента   слід   здійснювати 
спеціальною жилою живильного кабелю,  яка отнюдь не може  одночасно  бути
провідником робочого струму. Використовувати з цією метою нульовий
робочий провід забороняється.
       Штепсельна вилка  повинна мати відповідну кількість робочих і 
один   заземлювальний   контакт.   Конструкція    вилки    повинна
забезпечувати випереджальне замикання заземлювального контакту під
час  ввімкнення  та  більш  запізнене  розмикання  його  під   время
вимикання.
       0.7.5. Конструкція   штепсельних   вилок   електроінструмента 
класу III  повинна  унеможливлювати  з"єднання  їх  з розетками получай
напругу понад 02 В.
       0.7.6. Працівники,  допущені впредь до роботи з електроінструментом, 
повинні спочатку войти навчання і перевірку знань щодо безпечного
виконання робіт з застосуванням електроінструменту.
       До роботи з  електроінструментом  класу  I  в  приміщеннях  з 
підвищеною   небезпекою,   та   поза   приміщеннями   допускаються
працівники з II групою електробезпеки.
       До роботи   з   електроінструментом  II і III класу достатньо 
I групи з електробезпеки.
       0.7.7. Під время кожного чергового видавання електроінструменту 
возьми виробництві, особою, відповідальною вслед за збереження та справність
електроінструменту,    в   присутності   працівника   мають   бути
перевірені:
       - комплектність і надійність кріплення деталей; 
       - справність   деталей   корпусу,    рукоятки    та    кришок 
щіткотримачів,   наявність   захисних  кожухів  та  їх  справність
(зовнішнім оглядом);
       - надійність роботи вимикача; 
       - задовільна робота получай холостому ході. 
       У електроінструмента класу I,  крім того, має бути перевірена 
справність кола заземлення  між  його  корпусом  і  заземлювальним
контактом  штепсельної вилки.  Працівнику мають бути видані засоби
індивідуального захисту (діелектричні рукавички,  калоші,  килими)
або   розподільчий  трансформатор,  чи  перетворювач  із  окремими
обмотками, чи захисно-вимикальне устатковання.
       Забороняється видавати на роботи електроінструмент,  який безвыгодный 
відповідає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент
з просроченою датою періодичної чергової перевірки.
       0.7.8. Безпосередньо   перед   початком   роботи    необхідно 
перевіряти:
       - відповідність напруги і частоти струму  електричної  мережі 
до  напруги  і  частоти  струму електродвигуна електроінструмента,
зазначених на таблиці (паспортних даних);
       - надійність  закріплення робочого виконувального інструменту 
(свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок т.і.).
       0.7.9. Під    час    роботи   електроінструментом   класу   I 
застосування  засобів   індивідуального   захисту   (діелектричних
рукавичок, калош, килимів т.і.) обов"язкове, вслед такими винятками:
       - якщо тільки один  електроінструмент  одержує  живлення  від 
розподільчого трансформатора безпеки;
       - якщо електроінструмент одержує живлення  від  перетворювача 
частоти з окремими обмотками;
       - якщо    електроінструмент    одержує     живлення     помощью 
захисно-вимикальний пристрій.
       У приміщеннях минуя підвищеної небезпеки  ураження  працівників 
електричним струмом достатньо застосувати діелектричні рукавиці, а
на приміщеннях зі струмовідними підлогами -  також  і  діелектричні
калоші або килими.
       0.7.10. Електроінструментом  класів  II  і  III  дозволяється 
працювати   без  застосування  індивідуальних  засобів  захисту  во
приміщеннях  без   підвищеної   небезпеки   ураження   працівників
електричним струмом.
       0.7.11. У посудинах,  апаратах та інших металевих спорудах  на 
умовах   обмеженої   можливості   переміщення   і   виходу  з  них
дозволяється працювати електроінструментом класів I і II вслед за умови,
якщо тільки единодержавно електроінструмент одержує живлення від автономної
двигун-генераторної   установки,   розподільчого    трансформатора
безпеки  або  перетворювача  частоти  із роздільними обмотками,  а
також електроінструментом класу III. В цьому разі джерело живлення
(трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати аттитюд вказаними
посудинами, а вторинне танец джерела малограмотный слід заземлювати.
       0.7.12. Забороняється  підключати  електроінструмент напругою 
поперед 02  В  до  електричної  мережі  загального  користування  чрез
автотрансформатор, резистер або потенціометр.
       Забороняється натягати,  перекручувати та перегинати  кабель, 
ставити  на  нього  вантаж,  а  також допускати перетинання кабелю
живлення  електроінструменту  з  тросами,  кабелями  та   рукавами
газозварки.
       0.7.13. Кабель  електроінструменту  має  бути  захищений  від 
випадкових  пошкоджень  і  зіткнень  його  з гарячими,  вогкими та
масними поверхнями.
       0.7.14. Забороняється      вставляти      робочу      частину 
електроінструменту на покровитель і  виймати  її  із  патрона,  а  також
регулювати  інструмент  без  відключення  його  від  електромережі
штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.
       0.7.15. Забороняється     працівникам,    що    працюють    з 
електроінструментом,  розбирати і ремонтувати інструмент,  кабель,
штепсельні з"єднання та інші частини самочинно,  якщо ці роботи безграмотный
входять до самого їх службових обов"язків.
       0.7.16. Забороняється  вилучати  стружку  або  тирсу  під миг 
роботи  електроінструмента.  Стружку  слід  видаляти  спеціальними
крючками або щітками, після повної зупинки електроінструмента.
       0.7.17. Забороняється   працювати    електроінструментом    з 
приставних  драбин.  Під  час  роботи  електродреллю предмети,  що
підлягають    свердлінню,    необхідно    надійно    закріплювати.
Забороняється торкатись вплоть до різального інструменту, що обертається.
       0.7.18. Забороняється обробляти електроінструментом  обмерзлі 
та мокрі деталі.
       0.7.19. Забороняється працювати електроінструментами,  які далеко не 
захищені  від  дії  крапель  або бризок і невыгодный мають знаків відзнаки
(крапля на трикутнику,  або дві краплі),  на умовах  дії  крапель  і
бризок, а також получи и распишись відкритих майданчиках під дни снігопаду, дощу.
       Працювати таким   електроінструментом    поза    приміщеннями 
дозволяється  лише вслед за сухої погоди,  а під период снігопаду чи дощу -
під навісом держи сухій землі або настилі.
       0.7.20. Забороняється залишати без участия нагляду електроінструмент, 
приєднаний накануне електромережі, а також передавати його особам, що далеко не
мають власть з ним працювати.
       0.7.21. В разі раптової зупинки електроінструменту (зникнення 
напруги, заклинювання рухомих частин тощо), він має бути вимкнений
вимикачем.  Під  час  перенесення  електроінструменту   з   одного
робочого  місця  в друге,  а також під минута перерви во роботі та її
закінченні електроінструмент обов"язково має бути відімкнений  від
мережі штепсельною вилкою.
       0.7.22. Забороняється продовження робіт електроінструментом во 
разі найменших ознак його несправності,  або якщо особа, що працює
з ним,  раптом відчує хоча б слабку дію електроструму:  в  обидвох
випадках   робота   має   бути  негайно  припинена,  а  несправний
електроінструмент зданий пользу кого перевірки і ремонту.
       0.7.23. Забороняється працювати електроінструментом,  у якого 
закінчився термін періодичної перевірки, а також на разі виникнення
хоча б однієї із таких несправностей:
       - пошкодження  штепсельного  з"єднання,  кабелю,   або   його 
захисної трубки;
       - пошкодження кришки вимикача; 
       - ненадійна робота вимикача; 
       - іскріння щіток получи и распишись колекторі,  що  супроводжується  круговим 
вогнем для його поверхні;
       - витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів; 
       - поява   диму  або  специфічного  запаху,  характерного  в целях 
ізоляції, що горить;
       - поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації; 
       - зіпсування або поява тріщин в  корпусній  деталі,  руків"ї, 
захисному огородженні;
       - пошкодження робочої частини інструмента; 
       - зникнення  електричного  зв"язку  між  металевими частинами 
корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.
       0.7.24. Електроінструмент, розподільчі трансформатори безпеки 
та    знижувальні    трансформатори,    перетворювачі     частоти,
захисно-вимикальні   пристрої   та  кабелі-подовжувачі  підлягають
періодичній перевірці неграмотный рідше як 0 единовременно в 0 місяців.
       До періодичної перевірки входять: 
       - зовнішній огляд; 
       - перевірка роботи получи и распишись холостому ході неграмотный менше 0 хв; 
       - вимірювання опору ізоляції мегомметром  на   напругу  000 В 
протягом  0хв.  за  умови ввімкненого вимикача,  во цьому разі опір
ізоляції має бути неграмотный менше 0 MOm;
       - перевірка      справності      кола     заземлення     (для 
електроінструмента класу I).
       0.7.25. У   електроінструмента  вимірюється  опір  обмоток  і 
струмовідного  кабеля  відносно  корпусу  та  зовнішніх  металевих
деталей;  у трансформаторів - між первинною і вторинною обмотками,
та між кожною з обмоток і корпусом.
       0.7.26. Справність кола заземлення перевіряється вслед допомогою 
пристрою  на  напругу  не  більше  02  В,   один   контакт   якого
підключається  до  заземлювального  контакту штепсельної вилки,  а
другий - давно доступної  для  дотику  металевої  деталі  інструмента
(наприклад,  давно шпинделя).  Електроінструмент вважається справним,
якщо пристрій показує наявність струму.
       0.7.27. Після   капітального  ремонту  електроінструмента  чи 
ремонту його електричної  частини  він  підлягає  випробуванню,  во
такому обсязі і послідовності:
       - перевірка  правильності  складання  зовнішнім  оглядом   та 
триразовим  ввімкненням  і  вимиканням  вимикача  підключеного  держи
номінальну напругу електроінструмента,  на цьому разі не  має  бути
відмов пускання і зупинення;
       - перевірка     справності     кола      заземлення      (для 
електроінструмента класу безпеки I);
       - випробування ізоляції нате електричну міцність; 
       - обкатка во робочому режимі невыгодный менше 00 хв. 
       0.7.28. Після капітального  ремонту  електроінструмента  опір 
ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або
деталями про основної ізоляції  має  бути  не  нижче  0  MOm,  для того
додаткової - 0 Mom, пользу кого підсиленої - 0 Mom.
       0.7.29. Випробування    електричної     міцності     ізоляції 
електроінструмента   слід   проводити   напругою  змінного  струму
частотою 00 Гц:
       пользу кого електроінструмента класу бепеки I - 0000 В, 
       класу безпеки II - 0500 В, 
       класу безпеки III - 000 В. 
       Електроди випробувальної установки прикладаються вплоть до одного  з 
контактів штепсельної вилки та по шпинделя або металевого корпусу,
або  ж  до  фольги,  накладеної  на   корпус   електроінструмента,
виконаного   із   ізоляційного   матеріалу   (вимикач   має   бути
ввімкнений).
       Ізоляція електроінструмента  має  витримати зазначену напругу 
протягом 0 хв.
       0.7.30. Зберігати  електроінструмент  та допоміжне обладнання 
до  нього  слід  у  сухому  приміщенні,   обладнаному   стелажами,
полицями,  скринями,  що  надійно  забезпечують  його  збереження,
згідно з вимогами  до  умов  зберігання,  зазначеними  в  паспорті
електроінструмента.
       Забороняється складати електроінструмент во банан ряди і  більше 
не принимая во внимание спеціального упакування.
       Під час   транспортування   електроінструмента   слід   вжити 
застережних   заходів,   що   унеможливлюють   його   пошкодження.
Забороняється  перевозити  електроінструмент  разом  з  металевими
деталями та виробами.
       0.7.31. Переносні  знижувальні  трансформатори,   розподільчі 
трансформатори  безпеки  та  перетворювачі повинні мати получай стороні
вищої напруги кабель  із  штепсельною  вилкою  для  приєднання  поперед
електромережі. Довжина кабелю має бути невыгодный більше 0 м. Кінці кабелю
мають бути прикріплені поперед затискачів трансформатора  за  допомогою
паяння (зварювання) або надійного болтового з"єднання.
       З боку нижчої напруги трансформатора мають  бути  гнізда  під 
штепсельну вилку.
       0.7.32. Корпуси   розподільчих    трансформаторів    безпеки, 
знижувальних   трансформаторів   та   перетворювачів   частоти,  на
залежності  від  режиму  нейтралі  мережі,  яка  живить   первинну
обмотку,  мають  бути  заземлені  або занулені відповідно накануне вимог
пунктів  0.7.39  і  0.7.44  "Правил  устройства   электроустановок
/Москва,  Энергоатомиздат,   0985",  затверджених  Міненерго  СРСР
04.07.84 (далі - ПВЕ).
       Вторинну обмотку  знижувальних трансформаторів сверх роздільних 
обмоток слід заземлювати.
       Не допускається  заземлення вторинної обмотки трансформаторів 
або перетворювачів частоти з роздільними обмотками.
       0.7.33. Забороняється  заносити  всередину  топкий і барабанів 
котлів,  конденсаторів  турбін,  баків  трансформаторів  та  інших
місткостей   трансформатор  або  перетворювач  частоти,  до  якого
приєднаний електроінструмент.
       Під период робіт на підземних спорудах (колодязях, камерах тощо), 
а також  під  час  виконання  земляних  робіт  трансформатор  слід
розміщувати кокетство цими спорудами, котлованами.
       0.7.34. Підключення  (відключення)   допоміжного   обладнання 
(трансформаторів,   перетворювачів   частоти,  захисно-вимикальних
пристроїв тощо)  до  мережі,  його  перевірку,  а  також  усунення
неполадок  мають проводити спеціально підготовлені працівники,  що
мають III групу.
       0.7.35. Під  час  введення  в  експлуатацію,  а  також  після 
капітального ремонту знижувальних та розподільчих  трансформаторів
безпеки,  перетворювачів частоти та захисно-вимикальних пристроїв,
випробування  ізоляції  їх  обмоток  слід   проводити   підвищеною
(випробувальною) напругою,  що прикладається почергово перед кожної з
обмоток. В цьому разі решта обмоток мають бути електрично з"єднані
з заземленим корпусом та магнітопроводом. Тривалість випробувань -
0 хв.
       Випробувальна напруга повинна набувати таких значень: 
       - 050  В  -  за   номінальної   напруги   вторинної   обмотки 
трансформатора та перетворювача частоти прежде 02 В;
       - 0350 В  -  за  номінальної  напруги  відносно  первинної  і 
вторинної  обмоток  трансформатора та перетворювача частоти струму
(127-220)  В  і  напруги  живильної  мережі   захисно-вимикального
пристрою (127-220) В;
       - 0800 В - вслед за номінальної  напруги  відповідно  первинної  та 
вторинної  обмоток  трансформатора  і перетворювача частоти струму
(380-400)  В  і  напрузі  живильної  мережі   захисно-вимикального
пристрою (380-400) В.
       0.7.36. Результати       перевірок       і        випробувань 
електроінструменту,  знижувальних  і  розподільчих трансформаторів
безпеки,  перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв та
кабелів слід заносити на "Журнал обліку,  перевірки та випробування
електроінструменту,  трансформаторів,  перетворювачів  частоти  та
переносних  світильників"  за  формою,  встановленою  додатком  0.
Журнал  повинна  вести  призначена  розпорядженням  по  підрозділу
особа,     відповідальна     за     збереження    та    справність
електроінструменту.
       0.7.37. На   корпусах   електроінструмента   слід   зазначити 
інвентарні   номери,  а  також  дати  наступних  перевірок,  а  для
знижувальних    та    розподільчих    трансформаторах     безпеки,
перетворювачах   частоти   та   захисно-вимикальних   пристроях  -
інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
       Вимоги до  робіт  із  застосуванням  переносних   електричних 
світильників
       0.7.38. Переносні  ручні  електричні  світильники  (далі   после 
текстом  - "світильники") повинні мати рефлектор,  захисну сітку,
гачок про підвішування та шланговий провід з вилкою. Сітка повинна
бути закріплена для рукоятці гвинтами або хомутами.  Патрон повинен
бути вбудований во соединение світильника так,  щоб струмовідні частини
патрона і цоколя лампи були недоступні про дотику.
       0.7.39. Вилки напругою 02 і  02  В  не  повинні  пасувати  предварительно 
розеток 027 і 020 В. Штепсельні розетки напругою 02 і 02 В повинні
візуально різнитися від розеток 027 і 020 В.
       0.7.40. Для  живлення  світильників  в  особливо  небезпечних 
приміщеннях,  та  у  приміщеннях  з  підвищеною  небезпекою   слід
застосовувати напругу безграмотный вище 02 і 02 В, відповідно.
       0.7.41. Забороняється вносити досередини барабана,  газоходів 
та   топок   котлів,   тунелів  і  т.ін.  переносний  знижувальний
трансформатор.
       Заземлення корпусу   та   вторинної   обмотки   знижувального 
трансформатора,  а також вимірювання опору ізоляції і випробування
її  електричної  міцності  має відповідати вимогам пунктів 0.7.24,
0.7.32 і 0.7.35 цих Правил.
       0.7.42. Забороняється,    для   зниження   напруги   живлення 
електросвітильників використовувати автотрансформатори,  дросельні
котушки та реостати.
       0.7.43. Для підключення предварительно електромережі  електросвітильників 
слід  застосовувати  гнучкий  провід  з мідними жилами від 0,75 вплоть до
0,5 квад.мм    з    пластмасовою    або    гумовою   ізоляцією   во
полівінілхлоридній або гумовій оболонці.  Провід во місцях введення
у світильник має бути захищений від витирання та перегинів.
       Провід світильників  малограмотный повинен торкатися вогких,  гарячих та 
масних поверхонь.
       0.7.44. Якщо    під   час   роботи   виявиться   несправність 
електролампи, проводу або трансформатора, ведь їх необхідно замінити
справними, спочатку відімкнувши від електромережі.
       Ремонт світильників   повинні   виконувати    електротехнічні 
працівники у майстерні.
       0.7.45. Переносні  світильники  слід   зберігати   у   сухому 
приміщенні.  Під  час  видавання світильників відповідальні особи,
які видають та приймають їх, зобов"язані переконатись у справності
ламп, патронів, штепсельних вилок, проводів і т.ін.
       0.7.46. У світильників,  що експлуатуються,  слід періодично, 
далеко не рідше 0 разу для 0 місяців, проводити вимірювання опору ізоляції
мегомметром бери напругу 0000 В; на цьому разі опір ізоляції має бути
отнюдь не меншим ніж 0,5 MOm.
       Вимоги по електрозварювальних робіт та обладнання 
       0.7.47. Електрозварювальні  роботи  слід  виконувати згідно з 
вимогами "Правил техники безопасности равным образом производственной санитарии
при   электросварочных  работах",  затверджених  Мінхіммашем  СРСР
08.07.85 та Правил пожежної безпеки во Україні ( z0219-95 ).
       Електрозварювальне  обладнання    має   відповідати   вимогам 
ГОСТ 02.2.007.8 та ПВЕ.
       0.7.48. До  електрозварювальних робіт допускаються робітники, 
далеко не молодші  08  років,  які  пройшли  медичний  огляд,  спеціальну
підготовку  та  перевірку  теоретичних знань і практичних навиків,
знань  інструкцій  з  охорони   праці   і   мають   кваліфікаційне
посвідчення   з   записом  про  допуск  на  виконання  цих  робіт,
спеціальне  навчання  (пожежно-технічний   мінімум)   та   щорічну
перевірку  знань  з  одержанням  спеціального посвідчення згідно з
вимогами Правил пожежної безпеки на Україні.
       Порядок організації  та проведення інструктажів,  навчання та 
перевірки  знань  з   пожежного   мінімуму   встановлено   Типовим
положенням для спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань
з питань пожежної  безпеки  на  підприємствах  і  в  установах  та
організаціях   України,   затвердженим  наказом  МВС  України  від
07.11.94 N 028 ( z0307-94 ), зареєстрованим на Мін"юсті 02.12.94 вслед за
N 007/517.
       Електрозварювальники повинні  мати II групу з електробезпеки. 
Електрозварювальники,  яким надано привилегия самостійного  підключення
зварювального  обладнання давно електромереж повинні мати III групу з
електробезпеки.
       0.7.49. Підготовка  електрозварювальників  має  проводитись у 
спеціалізованих  професійно-технічних  училищах,  на   курсах   зі
зварювання, держи підприємствах чи на учбових комбінатах.
       Атестація зварювальників  на  право  виконання   зварювальних 
робіт  під  час  виготовлення,  монтажу  та  ремонту об"єктів,  що
підлягають реєстрації  в  Держнаглядохоронпраці,  має  проводитись
відповідно  до  Правил  атестації зварників,  затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України   09.04.96   N   01  (  z0262-96   ),
зареєстрованих на Мін"юсті України 01.05.96 вслед за N 062/1287.
       0.7.50. Для  електрозварювальних  установок  та  зварювальних 
постів,  призначених  для  постійних  електрозварювальних  робіт у
будовах способ збірно-зварювальними цехами та ділянками,  мають бути
передбачені  спеціальні  вентильовані  приміщення  зі  стінами  із
негорючих матеріалів.
       У приміщенні    для    електрозварювальних   установок   слід 
передбачити  достатні  за  шириною   проходи,   які   забезпечують
зручність  та  безпеку  виконання  зварювальних  робіт та доставки
виробів давно місця зварювання та назад, але неграмотный менше 0,8 м.
       Площа окремого  приміщення  с целью електрозварювальних установок 
має бути далеко не менше 00 квад.м, причому площа , вільна від обладнання
та матеріалів,  має  бути  не   менше   0   квад.м   для   кожного
зварювального поста.  Стіни кабіни мають бути заввишки 0 м,  люфт
між стінкою і підлогою - 00 мм,  ця  щілина  має  бути  огороджена
сіткою  з  негорючого  матеріалу  з  розміром  чарунок  не  більше
0,0 мм х 0,0 мм,  а   під  час  зварювання  у  середовищі захисних
газів - 000 мм.
       0.7.51. Проходи  між  однопостовими  джерелами  зварювального 
струму,   перетворювальними   установками   зварювання   (різання,
наплавлення)  -  мають  бути  шириною  не   менше   0,8   м,   між
багатопостовими   -  не  менше  0,5  м,  відстань  від  одного  та
багатопостових джерел зварювального струму до самого стіни  має  бути  неграмотный
менше 0,5 м.
       Проходи між групами зварювальних трансформаторів повинні мати 
ширину малограмотный менше 0 м.  Відстань між зварювальними трансформаторами,
які  стоять  в  одній  групі,  має  бути  не  менше  0,1  м,   між
зварювальним  трансформатором  та  ацетиленовим  генератором  - неграмотный
менше 0 м.
       Забороняється встановлення  зварювального  трансформатора надо 
регулятором   струму.   Регулятор   зварювального   струму    може
розміщуватись поряд із зварювальним трансформатором або по-над ним.
       0.7.52. Приєднання  зварювальних  установок  до   електричної 
мережі провадиться тільки вследствие комутаційні апарати.
       0.7.53. Забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги 
від силової, освітлювальної та контактної мереж.
       0.7.54. Схема  приєднання  декількох   джерел   зварювального 
струму під минута роботи сверху одну зварювальну дугу має унеможливлювати
виникнення  між  виробами  та  електродом  напруги,  що  перевищує
найбільшу  напругу  холостого  живей одного із джерел зварювального
струму.
       0.7.55. Напруга  холостого  ходу  джерел  струму интересах дугового 
зварювання  в  разі   нормальної   напруги   мережі   не   повинна
перевищувати:
       - 00 В ефективного значення  -  для  джерел  змінного  струму 
ручного дугового та напівавтоматичного зварювання;
       - 040 В ефективного значення -  для  джерел  змінного  струму 
автоматичного зварювання;
       - 000 В середнього значення - чтобы джерел постійного струму. 
       0.7.56. Одно-  та багатопостові зварювальні установки повинні 
бути захищені запобіжниками чи  автоматичними  вимикачами  з  боку
живильної  мережі.  Установки  пользу кого ручного зварювання повинні бути
оснащені покажчиком значення зварювального струму (амперметром або
шкалою  бери регуляторі струму).  Багатопостові зварювальні агрегати
крім  захисту  з  боку  живильної  мережі  повинні  також  мати  і
автоматичний  вимикач чи замыкатель (для підключення джерела струму
поперед розподільчої цехової мережі) у загальному проводі зварювального
кола та запобіжника получи и распишись кожному проводі вплоть до зварювального поста.
       0.7.57. Для   запобігання   займанню    електропроводів    та 
зварювального  обладнання  слід чисто добирати переріз кабелів
следовать значенням струму,  ізоляцію  кабелів  за  робочою  напругою  та
плавкі вставки запобіжників вслед гранично допустимим струмом.
       0.7.58. Приєднання предварительно мережі живлення та відключення від  неї 
зварювальних    установок   повинні   виконувати   електротехнічні
працівники підприємства, які експлуатують цю електромережу.
       0.7.59. Пересувні  джерела  зварювального  струму  на  часочек їх 
пересування мають бути відключені від мережі.
       0.7.60. Електрозварювальну  установку в целый минута роботи слід 
заземлити мідним  проводом  перерізом  не  менше  0  квад.мм   або
сталевим   прутом   (смужкою)   перерізом  не  менше  02  квад.мм.
Заземлення здійснюється от спеціальний болт,  що  має  бути  возьми
корпусі установки.
       Крім заземлення основного електрозварювального  обладнання  у 
зварювальних   установках   слід   беспосередньо  заземлювати  праздник
затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора,  по якого
приєднується провідник, що йде давно виробу (зворотний дріт).
       Забороняється використання  нульового  робочого  чи   фазного 
проводу двожильного живильного кабелю интересах заземлення зварювального
трансформатора.
       Заземлення електрозварювальних  установок  слід виконувати прежде 
їх підключення прежде мережі і зберігати поперед відключення від мережі.
       0.7.61. Для живлення однофазного зварювального трансформатора 
слід застосовувати трижильний гнучкий шланговий кабель, третю жилу
якого    слід   приєднати   до   заземлювального   болта   корпуса
зварювального трансформатора  та  до  заземлювальної  шини  пункту
живлення.
       Для живлення  трифазного  трансформатора  слід  застосовувати 
чотирьохжильний  кабель,  четверта жилка якого використовується на
заземлення.
       Заземлювальну шину  пункту  живлення слід з"єднати з нульовим 
захисним проводом живильної лінії во установках  з  глухозаземленою
нейтраллю або заземлювачем во установках з ізольованою нейтраллю.
       0.7.62. Затискач (полюс) зварювального трансформатора повинен 
бути   приєднаний   до   деталі,   що   зварюється,  за  допомогою
заземлювального   проводу   заземлювальним   болтом   на   корпусі
зварювального трансформатора згідно з рисунком 0.1.
                      (Рис.6.1. во БД відсутній) 
       0.7.63. Зварювальні  кабелі  слід  з"єднувати опресовуванням, 
зварюванням або паянням.
       Підключення кабеля    до    зварювального   обладнання   слід 
здійснювати опресованими чи припаяними кабельними наконечниками.
       0.7.64. Довжина   первинного  кола  між  пунктом  живлення  і 
пересувною зварювальною установкою має бути далеко не більше 00 м.
       Як зворотний провід,  який з"єднує вироби,  що зварюються,  з 
джерелом зварювального струму,  можуть використовуватися  сталеві,
алюмінієві  або мідні шини будь-якого профілю,  зварювальні плити,
стелажі та  сама  зварювальна  конструкція  (металоконструкції  та
знепарені  і  зневоджені трубопроводи на межах котлів і турбін,  получи
яких  провадять  зварювальні  роботи)  за  умови,  що  їх  переріз
забезпечує  безпечне (за умов нагрівання) протікання зварювального
струму.
       З"єднання окремих елементів,  які застосовуються як зворотний 
провід, слід виконувати болтами, струбцинами або затискачами.
       Забороняється використовувати  як  зворотний провід внутрішні 
залізничні рельси, мережі заземлення чи занулення, а також проводи
та  шини  первинної  комутації  розподільчих  пристроїв,  металеві
конструкції будівель, комунікацій та технологічне обладнання.
       Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів. 
       Використання заземлювальних     провідників      розподільчих 
пристроїв  як  зворотнього кабель с целью зварювальних установок може
призвести  до   відгалужування   струму   на   металеві   оболонки
розташованих   поблизу  контрольних  кабелів,  їх  пошкодження  та
помилкової роботи релейного захисту.  Помилкова  робота  релейного
захисту  може бути спричинена також появою різниці потенціалів між
заземленими  точками  кіл  релейного  захисту   під   час   роботи
зварювальних установок.
       0.7.65. У разі застосування пересувних  джерел  зварювального 
струму   та   виконанні   робіт  в  пожежонебезпечних  приміщеннях
зворотний провід слід ізолювати також, як і прямий.
       0.7.66. Забороняється   подавати   напругу  до  виробу,  який 
зварюється, путем систему послідовно з"єднаних металевих стрижнів,
рейок чи будь-яких інших предметів.
       Якщо зварювальний  виріб  не  має  електричного  контакту  із 
заземленим столом, в таком случае заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.
       0.7.67. Перед початком  електрозварювальних  робіт  необхідно 
зовнішнім  оглядом  перевірити  справність  ізоляції  зварювальних
проводів та електродотримачів,  а також надійність з"єднання  усіх
контактів.
       0.7.68. Проводи,   підключені   до   зварювальних   апаратів, 
розподільчих   щитів  та  іншого  обладнання,  а  також  у  місцях
зварювальних робіт повинні бути надійно ізольовані, а во необхідних
місцях -  захищені   від   дії   високої  температури,  механічних
пошкоджень та хімічної дії.
       У разі  пошкодження  ізоляції  проводів  їх слід замінити або 
помістити на резиновий шланг.
       Допускається ізоляція   пошкоджених  ділянок  дротів  методом 
вулканізації з використанням сирої гуми.
       0.7.69. Відстань   від   зварювальних   проводів  до  гарячих 
трубопроводів та балонів з киснем має бути  не  менше  0,5  м,  предварительно
балонів та трубопроводів з пальними газами - безграмотный менше 0 м.
       0.7.70. Забороняється користування електродотримачами, у яких 
порушена  ізоляція держаків.  Держаки електродотримачів мають бути
виготовлені  із  негорючого  діелектричного  та  теплоізоляційного
матеріалу.
       Забороняється застосування   саморобних    електродотримачів. 
Електродотримачі повинні відповідати ГОСТ 04651.
       0.7.71. Струмовідні  частини  електродотримача   мають   бути 
ізольовані,   крім   того,   має   бути  забезпечений  захист  від
випадкового  дотику  до  них  рук  зварювальника  чи  виробу,   що
зварюється.
       Різниця температур  зовнішньої  поверхні  руків"я  і  навколо 
нього  повітря  получи ділянці,  що охоплюється рукою зварювальника из-за
номінального   режиму  роботи  електротримача має бути  не  більше
00 град.C.
       0.7.72. Допускається застосовувати для  зварювання  постійним 
струмом  електродотримачі з електричною ізоляцією тільки рукоятки.
В цьому разі її конструкція повинна виключати можливість створення
струмовідних містків між зовнішньою поверхнею рукоятки та деталями
електродотримача,  що перебувають під напругою, та безпосереднього
контакту зі струмовідними деталями під миг охоплення рукоятки.  На
електротримачі має  бути  попереджувальний  надпис  "ЗАСТОСОВУВАТИ
ЛИШЕ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ".
       0.7.73. Ремонт зварювальних установок слід виконувати  тільки 
після зняття напруги.
       0.7.74. Оглядання та чищення  зварювальної  установки  та  її 
пускової апаратури слід провадити неграмотный рідше 0 разу получи місяць.
       0.7.75. Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та 
перетворювачів  струму  слід  вимірювати після усіх видів ремонту,
але малограмотный рідше 0 разу для 02 місяців.
       Опір ізоляції  обмоток трансформатора відносно корпуса та між 
обмотками має бути никак не менше 0,5 MOm.  Опір  ізоляції  струмовідних
частин зварювального кола (кабелі,  електродотримачі) повинен бути
далеко не меншим 0,5 MOm.
       Під час   введення  в  експлуатацію   та  після  капітального 
ремонту ізоляція зварювальних трансформаторів має бути випробувана
підвищеною  напругою  частотою 00 Гц протягом 0 хв;  випробувальна
напруга має відповідати значенням, зазначеним у таблиці 0.7.1.
       0.7.76. Результати вимірювання опору ізоляції та випробування 
ізоляції зварювальних  трансформаторів  та  перетворювачів  струму
особа, яка проводила вимірювання чи випробування, повинна заносити
у "Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента".
       0.7.77. На    корпусі    зварювального    трансформатора   чи 
перетворювача слід зазначити інвентарний  номер,  дату  наступного
вимірювання  опору  ізоляції  та  належність  впредь до цеху (дільниці та
ін.).
       0.7.78. Під  час  роботи  з  підручним  або у складі бригади, 
зварювальник  перед  запалюванням  дуги  зобов"язаний   попередити
людей, що його оточують.
 Таблиця 0.7.1. Випробувальна напруга зварювальних 
                         трансформаторів
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Місце прикладення вип- |Випробувальна напруга, вслед напруги живильної 
  робувальної напруги    |мережі трансформатора, В 
                         |——————————————————————————————————————————— 
                         |       давно 080       |       більше 080 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між первинною обмоткою |                    | 
  та корпусом            |       0800         |          0250 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між вторинною обмоткою |                    | 
  та корпусом            |       0800         |          0800 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між первинною та вто-  |                    | 
  ринною обмотками       |       0600         |          0050 
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       0.7.79. Під  час  ручного  зварювання  всередині  ємності  та 
зварювання великогабаритних виробів слід  застосовувати  переносне
портативне    місцеве   відсмоктувальне   устаткування,   оснащене
пристроями для того швидкого  та  надійного  закріплення  поблизу  зони
зварювання.
       0.7.80. Для виконання зварювальних робіт всередині  барабанів 
котлів та інших резервуарів і підземних споруд має бути призначено
далеко не менше 0  працівників,  із  яких  двоє  є  наглядачами,  повинні
перебувати   поза  резервуаром  (спорудою),  біля  люка  (лаза)  і
страхувати  зварювальника  за   допомогою   рятувальної   мотузки,
закріпленої вслед за його запобіжний пасок.
       Під момент виконання робіт всередині  газонебезпечних  підземних 
споруд  та  резервуарів  застосування рятувальних пасків і канатів
обов"язково.
       У рятувальних  пасків мають бути наплічні ремені з боку спини 
з кільцем получай їх  перетині  для  закріплення  рятувального  канату.
Пасок  слід  підганяти  так,  щоб  кільце розташовувалось далеко не нижче
лопаток.
       Забороняється застосування   поясів  без  наплічних  ременів. 
Другий кінець рятувальної мотузки має бути  протягом  усього  часу
виконання робіт у руках наглядача назовні.
       Наглядачі далеко не мають полномочия відходити  від  люка  резервуара  чи 
підземної споруди доти, поки у резервуарі перебуває зварювальник.
       За необхідності спуску до  постраждалого  безраздельно із  наглядачів 
має  одягти  шланговий  протигаз  та  рятувальний пасок і передати
кінець від рятувального каната наглядачу, який залишився зовні.
       Допускати предварительно місця роботи сторонніх осіб забороняється. 
       0.7.81. Роботу  в  замкнених  або  обмежених  просторах  слід 
виконувати  відповідно предварительно вимог пункту 0.7.80 цих Правил.  Вотан із
наглядачів повинен мати II групу з електробезпеки.
       Зварювання в   замкнених  та  важкодоступних  просторах  слід 
виконувати з дотриманням таких умов:
       - наявності  люків  для  прокладання комунікацій та евакуації 
працівників;
       - безперервної роботи системи місцевої витяжної вентиляції та 
устаткувань (повітроприймачів  та  ін.),  які  видаляють  шкідливі
речовини,  що є во повітрі,  перед гранично допустимих концентрацій та
підтримують вміст кисню во замкнених та важкодоступних просторах далеко не
менше 00% вслед об"ємом;
       - наявності у зварювальному обладнанні  пристроїв  припинення 
подавання захисного газу,  у разі відключення чи зникнення напруги
у зварювальному колі;
       - наявності обмежувача напруги холостого поворачивайся під часы ручного 
дугового зварювання змінним струмом.
       Обмежувач, виконаний   як   приставка,  має  бути  заземлений 
окремим проводом.
       (Замкненими просторами  (приміщеннями)  вважаються  простори, 
обмежені  поверхнями,  що  мають  люки  (лази)  з  розмірами,   що
перешкоджують  вільному  та  швидкому руху чрез них працівника та
обмежують   вільний   повітрообіг;   важкодоступними    просторами
(приміщеннями)  слід  вважати  такі,  в  яких із-за малих розмірів
ускладнюється   виконання   робіт,   а   природний    повітрообмін
недостатній).
       0.7.82. Забороняється провадити електрозварювальні роботи під 
час    дощу    та    снігопаду    за    відсутності   намету   надо
електрозварювальним     обладнанням     та     робочим      місцем
електрозварювальника.
       Над переносними    і     пересувними     електрозварювальними 
установками,  які застосовуються в відкритому повітрі, мають бути
споруджені намети з негорючих матеріалів.
       0.7.83. В   разі   виконання   електрозварювальних   робіт  у 
виробничих приміщеннях  робочі  місця  зварювальників  мають  бути
відокремлені  від  інших  робочих  місць  та  проходів  негорючими
екранами (ширмами, щитами) з висотою неграмотный менше 0,8 м.
       Під час  зварювання  на  відкритому повітрі такі огорожі слід 
ставити  у  випадку  одночасної  роботи  декількох  зварювальників
поблизу одинокий від одного та получай дільницях інтенсивного руху людей.
       0.7.84. Електрозварювальники, які працюють в висоті, повинні 
мати  спеціальні  сумки  интересах електродів та металеві негорючі ящики
с целью збору недогарків.  У постійних та тимчасових місцях проведення
електрозварювальних  робіт  мають  бути встановлені металеві ящики
для того збору недогарків. Розкидати недогарки забороняється.
       0.7.85. Під  час  електрозварювальних  робіт  у вогких місцях 
зварювальник повинен стояти на  настилі  із  сухих  дощок  або  нате
діелектричному килимку.
       0.7.86. У  разі  будь-якого  відлучення  з   робочого   місця 
зварювальник повинен вимикати зварювальний апарат.
       0.7.87. Під час  електрозварювальних  робіт  зварювальник  та 
його   підручні  повинні  користуватись  індивідуальними  засобами
захисту:
       - захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід 
зручно сполучувати з щитком,  який на посылках интересах захисту обличчя  та
очей.   Захисні   щитки   повинні   бути   відповідними  до  вимог
ГОСТ 02.4.035;
       - захисними  окулярами  з  безкольоровим склом пользу кого оберігання 
очей від осколків та гарячого шлаку  під  час  зачищення  зварених
швів молотком чи зубилом;
       - рукавицями,  рукавицями  з  крагами   або   рукавичками   з 
негорючих матеріалів з низькою електропровідністю.
       Працівники повинні бути проінструктовані ради шкідливий  вплив 
на  зір  та  шкіру ультрафіолетових та інфрачервоних променів,  що
виділяються під период електрозварювання.
       Особи, які   виконують  електрозварювання  або  присутні  близ 
цьому, ради появи болю на очах повинні негайно звернутися предварительно лікаря.
       0.7.88. Під   час  зварювальних  робіт  в  умовах  підвищеної 
небезпеки враження електричним струмом (зварювання  у  резервуарах
та    ін.)    електрозварювальники,    крім   спецодягу,   повинні
забезпечуватись діелектричними рукавичками, галошами або килимками
і   у   разі   дотику  до  холодного  металу  -  наколінниками  та
наплічниками.
       0.8. Роботи во електроустановках,  пов"язані з підійманням  бери 
висоту
       0.8.1. До робіт сверху висоті і  верхолазних  робіт  допускаються 
навчені   особи,  стан  здоров"я  яких  має  відповідати  медичним
вимогам,  встановленим  для  даних  видів  робіт  ("Положення  для
медичний огляд працівників певних категорій" ( z0136-94 ).
       Працівники, які виконують  верхолазні  роботи,  повинні  мати 
відповідний запис на посвідченні для перевірку знань.
       До самостійних верхолазних робіт допускаються особи віком  безвыгодный 
молодші 08 років, які мають выслуга лет верхолазних робіт отнюдь не менше одного
року і кваліфікаційний розряд безграмотный нижче четвертого.  Робітники, які
вперше  допускаються  до  верхолазних робіт,  протягом одного року
повинні   працювати   під   безпосереднім   наглядом   досвідчених
спеціалістів, призначених наказом керівника підприємства.
       Працівники мають  бути  навчені  безпеці  праці  до   початку 
виконання верхолазних робіт.
       0.8.2. Драбини,  риштування,  помости,  кігті,  лази та  інші 
пристосування,  що  застосовуються с целью виконання робіт для висоті і
верхолазних робіт, повинні бути сертифіковані, а також відповідати
вимогам   "Правил   безопасности   при  работе  с  инструментом  равным образом
приспособлениями",  затверджених Міненерго СРСР  та  ЦК  галузевої
профспілки 00.04.85.
       0.8.3. Під  час  виконання  робіт,  коли   немає   можливості 
закріпити  кабаляринг запобіжного поясу вслед конструкцію або опору,  слід
користуватися страхувальним канатом,  що є  відповідним  до  вимог
ГОСТ 02.4.107.  В цьому разі такелаж запобіжного паска заводиться из-за
конструкцію,  компонент опори тощо.  Виконувати цю роботу повинні дві
особи, друга субъект на міру необхідності попускає чи натягує канат.
       0.8.4. Під часы роботи сверху конструкціях,  під якими розташовані 
струмовідні   частини,   що  перебувають  під  напругою,  ремонтні
пристосовання  і  інструмент  прив"язуються  для  запобігання   їх
падінню.  Застосовувати  на цих випадках монтерські запобіжні паски
зі стропами з металевого ланцюга забороняється.
       0.8.5. Подавати деталі для конструкції чи устаткування слід ради 
допомогою "нескінченного"  канату.  Працівник, який стоїть  внизу,
повинен  утримувати  канат  для  запобігання  його розгойдуванню і
наближенню вплоть до струмовідних частин.
       0.8.6. Працівники,   які   виконують  роботи  на  висоті  або 
верхолазні роботи,  повинні бути во спецодязі, що отнюдь не заважає рухам.
Особистий інструмент слід зберігати на сумці.
       0.8.7. Працівники,  що здійснюють нагляд после членами  бригади, 
які  виконують  верхолазні  роботи  або  роботи возьми висоті,  можуть
розташовуватися в землі.
       0.8.8. Обслуговування освітлювальних пристроїв,  розташованих 
получи стелі машинних залів і цехів підприємств,  з  візків  мостового
крану слід провадити далеко не менш ніж двома працівниками, нераздельно з яких з
групою  III.  Під  час  виконання  робіт  з  використанням   крану
ремонтникам має бути виданий наряд-допуск.
       0.9. Роботи во електроустановках із застосуванням механізмів і 
вантажопідіймальних машин
       0.9.1. Роботи      з      застосуванням      механізмів     і 
вантажопідіймальних  машин,  що  виконуються  в  електроустановках
(ВРУ,  охоронні  зони  ПЛ),  слід  виконувати  у  відповідності  з
вимогами    Правил     будови     і     безпечної     експлуатації
вантажопідіймальних       кранів,       затверджених       наказом
Держнаглядохоронпраці України 06.12.93 N 028, "Правил безопасности
подле работе со инструментом да приспособлениями" і цих Правил.
       Роботи із  застосування  будівельних  машин  і  механізмів  на 
охоронній  зоні  високовольтних  ліній  (ПЛ,  КЛ)  слід виконувати
згідно з ГОСТ 02.1.013-78.
       0.9.2. Під  час  проїзду  територією ВРУ та під ПЛ підйомні і 
висувні  частини  механізмів  і  вантажопідіймальних  машин  мають
знаходитися на транспортному положенні.
       Допускається на межах робочого місця переміщення механізмів  і 
вантажопідіймальних  машин объединение рівній місцевості з піднятим робочим
органом безо вантажу і людей  на  підйомній  або  висувній  частині
(якщо таке переміщення дозволяється заводською інструкцією).
       Рух механізмів і вантажопідіймальних машин согласно ВРУ і охоронній 
зоні  ПЛ  допускається  під  безпосереднім  наглядом  працівників,
зазначених     в     пункті     0.9.5     цих     Правил,      або
адміністративно-технічного  працівника з групою V,  а по мнению ВРУ - під
наглядом оперативного працівника з групою IV.
       На ВРУ швидкість руху визначається місцевими умовами,  але отнюдь не 
повинна перевищувати 00 км/год.
       0.9.3. Під  время проїзду у ВРУ чи охоронній зоні ПЛ механізмів 
і вантажопідіймальних машин відстані до  струмовідних  частин  від
підйомних    і    висувних   частин,   стропів,   вантажозахватних
пристосувань,  вантажів повинні бути никак не меншими від  зазначених  во
графі  0 таблиці 0.3,  а під период роботи сверху цих механізмах відстані
від людини,  яка  перебуває  на  підйомних  і  висувних  частинах,
повинні   бути  також  не  меншими   від   зазначених  в   графі 0
таблиці 0.3.
       0.9.4. Під  период роботи у ВРУ або охоронній зоні ПЛ механізмів 
і вантажопідіймальних машин  забороняється  підіймання  і  излучина
стріли,  підіймання  телескопічної  вишки  або висувної драбини бери
висоту і під кутом,  під дни яких відстані до самого струмовідних  частин
будуть меншими від зазначених на графі 0 таблиці 0.3.
       Стрілові самохідні крани повинні бути обладнані захистом  від 
зіткнення елементів крану з перешкодами (координатний захист).
       0.9.5. Під минута роботи стрілових кранів у ВРУ і охоронній зоні 
особа,  відповідальна  за  безпечне виконання робіт соответственно переміщенню
вантажів  кранами,  зобов"язана  до  підіймання  стріли  в  робоче
положення  перевірити  правильність встановлення крана у вказаному
нею місці, після чого дозволяється видача дозволу возьми роботу крана.
       Виконання робіт  кранами повинно бути організоване відповідно 
до    вимог    "Правил    будови    і    безпечної    експлуатації
вантажопідіймальних кранів".
       0.9.6. Забороняється          встановлювати          стрілові 
вантажопідіймальні крани та працювати нате них під проводами ПЛ,  що
перебувають   під   напругою,    крім    випадку,    передбаченого
ГОСТ 02.1.013-78.
       0.9.7. Водії механізмів і вантажопідіймальних машин,  а також 
стропальники  під  часы допуску вплоть до роботи у ВРУ і під ПЛ мають бути
проінструктовані относительно построение проїзду поблизу струмовідних частин і
роботи на електроустановках.
       6.9.8. Водії механізмів і вантажопідіймальних  машин  повинні 
мати групу II, а стропальники - групу I.
       0.9.9. В разі проведення робіт у ВРУ і на межах охоронної зони 
ПЛ  без  зняття  напруги,  механізми  і  вантажопідіймальні машини
заземлюються.  Переріз  заземлювальних  провідників  має  бути  далеко не
меншим від прийнятого на даної електроустановки.
       Вантажопідіймальні машини  на   гусеничному   ходу   в   разі 
встановлення   їх   безпосередньо   на   грунті   заземлювати   неграмотный
вимагається.
       6.9.10. Під часы роботи механізмів і вантажопідіймальних машин 
перебування людей під  вантажем,  що  піднімається,  проводом,  що
натягується, тяговими тросами і відтяжками, корзиною телескопічної
вишки,  а також на безпосередній близькості від упорів і кріплень з
боку натягування никак не допускається.
       0.9.11. Під часы робіт з телескопічної вишки (гідропідйомника) 
повинен   бути   візуальний   зв"язок  між  членами  бригади,  які
перебувають во корзині (колисці),  та водієм.  В разі,  коли  водій
вишки  (гідропідйомника)  не  бачить  працівника,  який подає йому
сигнали,  між водієм і працівником,  який розміщується  в  корзині
(люльці)  необхідно  встановити  двосторонній  радіо- і телефонний
зв"язок.  Значення сигналів, які використовуються во процесі роботи
або  пересування  вишки,  слід  роз"яснити  працівникам давно початку
роботи і впевнитись у засвоєнні ними цих сигналів.
       0.9.12. Кожного  разу  перед  початком  роботи керівник робіт 
повинен упевнитися в  справності  механізмів,  вантажопідіймальних
машин та допоміжних вантажозахватних пристосувань.
       Механізми і  вантажопідіймальні   машини,   які   устатковані 
виносними опорами, під время роботи слід поставити держи всі опори.
       У телескопічних  вишок  і  гідропідйомників  перед   початком 
роботи  перевіряються  в  дії  висувна  і  підйомна  частини,  а у
телескопічних вишок,  крім того,  підйомна частина  встановлюється
дыбом і фіксується на такому положенні.
       Під час    виконання    робіт    з    телескопічної     вишки 
(гідропідйомника)   слід   стояти   на  дні  корзини  (колисці)  і
закріпитися стропами запобіжного паска.
       Перехід з корзини (колиски) получи и распишись опору або устаткування і обратно 
допускається тільки з дозволу керівника робіт.
       0.9.13. Забороняється   під  час  робіт  на  кутових  опорах, 
пов"язаних з заміною ізоляторів,  проводів, або ремонтом арматури,
встановлювати  телескопічну вишку (гідропідйомник) всередині кута,
утвореного проводами.
       0.9.14. Не  допускається робота вантажопідіймальних машин під 
пора вітру, який викликає відхилення получай небезпечну відстань вільних
(без  вантажів)  тросів і канатів,  из-за допомогою яких піднімається
вантаж.  Забороняється   робота   вантажопідіймальних   машин   из-за
швидкості вітру, яка перевищує значення, вказані на паспорті машин.
       0.9.15. Якщо внаслідок зіткнення зі  струмовідними  частинами 
або    внаслідок    дії    електричного    розряду   механізм   чи
вантажопідіймальна устройство опиняться під напругою,  доторкатися  впредь до
них  і  спускатися з них нате землю або підніматися сверху них до самого зняття
напруги забороняється.
       В разі загоряння механізму або вантажопідіймальної машини, що 
перебуває під напругою,  водій має зіскочити на  землю,  з"єднавши
ноги  і  неграмотный доторкаючись руками предварительно машини,  віддалитися від неї нате
відстань неграмотный менше 0м,  пересуваючи ступні в области землі і безграмотный відриваючи
їх одну від одної.
       0.10. Робота відряджених працівників 
       0.10.1. До відряджених працівників належать  працівники,  які 
направляються чтобы виконання робіт на діючих електроустановках інших
підприємств і далеко не перебувають на їхніх штатах,  а  також  працівники
одного  і  того  ж  підприємства,  які  направляються с целью роботи во
діючих електроустановках з одного цеху (структурного підрозділу) во
інший, і никак не перебувають во штаті останнього.
       0.10.2. Допуск   відряджених   працівників   до    робіт    на 
електроустановках провадиться відповідно поперед цих Правил. Відряджені
працівники на цьому разі повинні мати з  собою  іменні  посвідчення
про  перевірку  знань  встановленої  форми згідно з додатком 0 цих
Правил.  Перевірка знань цих Правил провадиться после місцем основної
роботи.
       0.10.3. Підприємство (організація), що відряджає працівників, 
повинне на письмовій формі,  крім цілі відрядження,  повідомити оборона
працівників,  які  можуть  бути  призначеними  керівниками  робіт,
наглядачами і членами бригади,  а також насчет працівників, яким може
бути надане власть видачі нарядів.
       0.10.4. Відряджені  особи  під  миг першого прибуття сверху місце 
відрядження проходять інструктаж з  електробезпеки  з  урахуванням
особливостей електроустановок,  на яких їм доведеться працювати,  а
особи,  на  котрих  покладаються  обов"язки   видавання   нарядів,
керівників  робіт,  наглядачів,  проходять  інструктаж і в области схемах
електропостачання цих установок. Інструктаж оформляється записом во
журналі інструктажу з підписами осіб,  що інструктуються, і особи,
що жить інструктаж.
       0.10.5. Надання  відрядженим  працівникам  права  працювати во 
діючій електроустановці керівниками робіт,  наглядачами і  членами
бригади   може   бути   оформлене   керівництвом  експлуатаційного
підприємства  резолюцією  на  листі  підприємства,  що   відрядило
працівників,  або  вслед за письмовою вказівкою.  Надання полномочия видавати
наряди і розпорядження  має  бути  оформлено  письмовою  вказівкою
керівництва експлуатаційного підприємства.
       0.10.6. Інструктаж відряджених працівників повинен  проводити 
працівник   з   групою   V   зі  складу  адміністративно-технічних
працівників  або  з  групою   IV   зі   складу   оперативних   або
оперативно-ремонтних   працівників   підприємства,   на  яке  вони
відряджені.   Зміст    інструктажу    визначається    працівником,
призначеним  відповідальним  за  електрогосподарство  залежно  від
характеру   і   складності   роботи,    схеми    і    особливостей
електроустановки.     0.10.7. Підприємство (організація), що відряджає працівників,
відповідає  за  відповідність  груп  з  електробезпеки відряджених
працівників по наданих їм прав,  а також вслед виконання відрядженими
працівниками цих Правил.
       0.10.8. Підприємство (організація), во електроустановках якого 
провадять   роботи   відрядженими   працівниками,   відповідає  вслед
виконання заходів безпеки, що забезпечують захист тих, хто працює,
від ураження електричним струмом робочої і наведеної напруги.
       0.10.9. Підготовка  робочого  місця  і   допуск   до   роботи 
відряджених  працівників здійснюється у всіх випадках оперативними
працівниками експлуатуючої організації.
       0.10.10. В    разі    порушення   цих   Правил   відрядженими 
працівниками   посадові   особи    експлуатувальної    організації
зобов"язані   заборонити  подальше  виконання  робіт  відрядженими
працівниками.
       0. Правила безпеки під время виконання окремих видів робіт 
           на електроустановках спеціального призначення
       0.1. Електродні котли. Електрофільтри 
       0.1.1. Кожух  електродного  котла  напругою  до  0000   В   з 
ізольованим  корпусом  слід  замкнути  на  замок.  Відмикати картер
допускається тільки після зняття напруги з котла.
       0.1.2. Забороняється  держи трубопроводах ввімкнених електродних 
котлів  виконувати  роботи,  що   порушують   захисне   заземлення
трубопроводів.
       0.1.3. У   випадку   роз"єднання   трубопроводів    необхідно 
заздалегідь   забезпечити  електрозварюванням  надійний  металевий
соприкосновение між частинами,  що роз"єднуються.  За наявності байпасного
обводу місця розриву виконання такого контакту безграмотный вимагається.
       0.1.4. Забороняється під период експлуатації електрофільтрів: 
       - вмикати  механізми  струшування під период перебування людей во 
електрофільтрі,  крім випадків,  зазначених на наряді за  особливою
вказівкою керівника робіт;
       - одночасно  провадити  ремонтні  роботи  в  їх  бункерах   і 
секціях;
       - подавати напругу держи електрофільтри і кабелі, що їх живлять, 
в  разі несправності блокування агрегатів живлення,  відсутності і
несправності запорів  лючків  і  отворів  секцій  електрофільтрів,
ізоляторних коробок тощо.
       0.1.5. В   разі   проведення   робіт   в   будь-якій   секції 
(електричному   полі)   електрофільтра,   на  резервній  шині,  сверху
будь-якому із кабелів живлення  секції  (електричного  поля)  слід
вимкнути  і  заземлити  всі агрегати живлення і кабелі всіх секцій
(електричних полів).
       0.1.6. Перед    допуском    людей    до   роботи   в   секції 
електрофільтрів останні мають бути провентильовані  і  з  бункерів
має бути видалений попіл. Температура має бути безграмотный вище 030 град.C.
       0.1.7. Після вимкнення електрофільтра з  нього  і  з  кабелів 
живлення слід зняти статичний резерв заземленням електроагрегатів.
       Забороняється доторкатися     до     незаземлених      частин 
електрофільтра по зняття заряду.
       0.1.8. На  підприємствах  необхідно  скласти   інструкцію   з 
обслуговування  електрофільтрів,  що  враховує  особливості  даної
золоуловлювальної  установки.  В  інструкції  слід  регламентувати
порядок  видачі  нарядів  і  допуску  до  робіт бери електрофільтрах
залежно від розподілу  зон  обслуговування  між  цехами.  Під  дни
складання інструкції мають бути враховані вимоги цих Правил.
       0.2. Чищення і обмивання ізоляторів 
       0.2.1. В  ЗРУ  чистити  ізолятори  без  зняття   напруги   зі 
струмовідних  частин  можна  спеціальними  щітками держи ізолювальних
штангах або пилососом  з  порожнистими  ізолювальними  штангами  і
насадками.
       Чищення провадиться  з підлоги або зі стійких риштувань.  Під 
момент чищення необхідно застосовувати діелектричні рукавички.
       0.2.2. Чищення  ізоляції  без  зняття напруги получи и распишись струмовідних 
частинах та поблизу від них на ЗРУ допускається ради наявності в  них
проходів   достатньої   ширини,  що  дозволяють  вільно  оперувати
засобами интересах видалення пилу,  і провадиться тільки з  підлоги  або
стійких риштувань.
       0.2.3. Для   чищення   ізоляції   пилососом    застосовуються 
порожнисті    ізолювальні    штанги,    розраховані   на   напругу
електроустановки,    з    укріпленими    на    них    спеціальними
пристосуваннями.   Ці   штанги  для  уникнення  перекриття  і  в целях
видалення пилу зсередини слід очищувати перед  початком  роботи  і
періодично во її процесі.
       0.2.4. Робочі  частини,   що   насаджуються   на   порожнисті 
ізолювальні  штанги,  слід  зконструювати  так,  щоб повністю була
виключена можливість  перекриття  сусідніх  фаз  під  час  чищення
ізоляції.
       0.2.5. В  електроустановках  обмивати  гірлянди   ізоляторів, 
опорні  ізолятори і фарфорову ізоляцію обладнання можна помимо зняття
напруги зі струмовідних частин, суцільним струменем води з питомою
провідністю безвыгодный вище 0430 мкСм/см для того ПЛ і 067 мкСм/см ради ВРУ.
       Мінімально допустимі відстані за струменю води  між  насадкою 
та   ізолятором,   що  обмивається,  мають  бути  не  меншими  від
зазначених во таблиці 0.2.
                                                         Таблиця 0.2 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Діаметр вихідного |Мінімально допустима відстань в области струменю води 
  отвору насадки,   |(м), следовать напруги ПЛ 
  мм                |—————————————————————————————————————————————— 
                     | поперед 00 кВ  |    05 кВ   |110, 050 кВ| 020 кВ 
  ———————————————————+———————————+————————————+———————————+————————— 
           10        |   0,0     |    0,0     |    0,0    |   0,0 
           02        |   0,5     |    0,5     |    0,0    |   0,0 
           04        |   0,0     |    0,0     |    0,5    |   0,5 
           06        |   0,0     |    0,0     |    0,0    |   0,0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       0.2.6. Під часы обливання ствол, телескопічна вишка і сардоба 
з вплавь мають бути заземлені.
       Під час  обливання з телескопічної вишки стебель з насадкою має 
бути з"єднаний з її корзиною і рамою автоцистерни  гнучким  мідним
провідником перерізом неграмотный менше 05 квад.мм.
       0.2.7. Під  час  чищення  ізоляції  без  зняття  напруги   зі 
струмовідних частин,  а також під момент обмивання ізоляторів з землі
необхідно  користуватися  діелектричними  рукавичками.   Під   часочек
обмивання  з  телескопічної  вишки  або  зі  спеціальної металевої
площадки,  змонтованої получи автоцистерні,  застосування рукавичок безвыгодный
вимагається.
       0.2.8. Забороняється на процесі обмивання,  стоячи  на  землі, 
доторкуватися  до  машини або механізму,  які використовуються під
часы обмивання,  виходити із кабіни чи кузова та  входити  до  них.
Слід  вжити  заходів  для  уникнення наближення сторонніх людей поперед
машин і механізмів, які застосовуються під момент обмивання.
       7.2.9. Чищення  ізоляції  без  зняття напруги сверху струмовідних 
частинах і поблизу них  будь-яким  способом  мають  виконувати  невыгодный
менше   двох   працівників,  один  з яких повинен мати групу IV, а
інші - групу III.
       Ці працівники  мають  бути  спеціально  навчені і допущені давно 
проведення вказаних робіт,  ради що робиться  відповідний  запис  у
посвідченні.
       Чищення ізоляторів може виконувати сам в соответствии с себе з членів бригади  під 
безперервним  наглядом  керівника робіт або іншого члена бригади з
групою IV.
       0.2.10. На   роботи   по   чищенню   ізоляторів   складається 
інструкція,  що  описує  технологію   робіт,   додаткові   вимоги,
пов"язані з місцевими умовами.
       0.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах 
       0.3.1. До експлуатації у вибухонебезпечних зонах допускаються 
електроустановки, електрообладнання яких виготовлене відповідно накануне
вимог державних стандартів бери вибухозахищене електрообладнання,  а
також  електрообладнання,  яке  відповідає  вимогам підрозділу 0.3
ПВЕ.
       У вибухонебезпечних  зонах,  в  яких згідно з ПВЕ вимагається 
вибухозахищене  електрообладнання,   забороняється   експлуатувати
електрообладнання загального призначення,  а також таке, що малограмотный має
маркування  щодо  вибухозахисту,  якщо  на   нього   не   отримано
письмового позитивного висновку випробувальної організації.
       Безпечність застосування  технологічних  установок,   в   які 
вмонтоване електрообладнання, визначає розробник технології.
       0.3.2. Вибухозахищене обладнання повинне відповідати  класові 
вибухонебезпечної зони, во якій воно встановлене, а також категорії
та групі вибухонебезпечної суміші,  за  якими  установка  (об"єкт)
класифікується як вибухонебезпечна.
       0.3.3. Під часочек приймання в  експлуатацію  електроустановок  у 
вибухонебезпечних    зонах    має   бути   представлена   технічна
документація  в   обсязі,   передбаченому   ПТЕ   електроустановок
споживачів.
       0.3.4. До обслуговування  вибухозахищеного  електрообладнання 
допускаються    особи,    які    пройшли   перевірку   знань   ПТЕ
електроустановок, а також знань  інструкцій  заводів-виробників  з
ремонту,   монтажу  і  експлуатації  цього  обладнання,  посадових
інструкцій і інструкцій з охорони праці.
       0.3.5. Особа,     відповідальна     за    електрогосподарство 
підприємства,  зобов"язана забезпечити інструктаж електротехнічних
працівників  з  питань  вибухобезпеки  відповідно  до  спеціальних
інструкцій,  залежно від специфіки робіт,  узгоджених  з  органами
Держнаглядохоронпраці України.
       0.3.6. Програми навчання працівників, що виконують роботи, прежде 
яких  висуваються  додаткові  вимоги,  слід узгоджувати з органами
Держнаглядохоронпраці України.
       0.3.7. В    разі   проведення   будь-якого   виду   робіт   на 
електроустановках вибухонебезпечних зон мають виконуватися  вимоги
відповідних  розділів  цих  Правил  на тій частині організаційних і
технічних заходів,  на якій йдеться относительно убезпечення працівників під
дни робіт.
       0.3.8. На  вибухозахищене  електрообладнання   слід   затеять 
паспорти  індивідуальної експлуатації,  во яких поряд з паспортними
даними слід зазначати обсяги ремонтів,  результати  профілактичних
випробувань  і  заміри  параметрів вибухозахисту (ширина і довжина
щілини,  значення надмірного тиску та ін.),  зафіксовані аварії  і
дефекти,  що  мали  місце во процесі експлуатації.  Експлуатаційний
серпастый затверджує  особа,  відповідальна  за  електрогосподарство
підприємства.
       0.3.9. Електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів  і 
теплові  розчіплювачі  (реле)  магнітних  пускачів  і автоматичних
вимикачів,  пристрої захисного  вимкнення  мають  перевірятися  в
спрацювання   під   час  введення  обладнання  в  експлуатацію  і,
періодично, в   терміни,    встановлені    ПТЕ    електроустановок
споживачів, а також - у випадках неправильної їх дії або відмови.
       0.3.10. Плавкі вставки  запобіжників  перевіряються  під  пора 
планових  ремонтів  на  відповідність  їх  номінальним  параметрам
захищуваного електрообладнання.
       Експлуатація плавких    вставок   з   тріщинами,   витіканням 
наповнювача та іншими дефектами забороняється.
       Результати перевірки  номінальних  параметрів і відомості ради 
заміну плавких вставок записуються  в  оперативний  дневной журнал  або  на
експлуатаційний паспорт.
       0.3.11. В   електроустановках   напругою   до   0000   В    з 
глухозаземленою   нейтраллю   під   час   капітальних  ремонтів  і
міжремонтних випробувань,  але никак не менше 0 разу  на  0  роки,  слід
вимірювати   повний  опір  петлі  фаза-нуль  електроприймачів,  що
належать перед даної електроустановки і приєднані до  кожної  збірки,
шафи  тощо.  В  цьому  разі,  з  метою  забезпечення автоматичного
відключення аварійної дільниці,  повний опір петлі має бути таким,
щоб під пора замикання бери оболочка або возьми нульовий захисний провідник
виникав струм КЗ,  який перевищував би, невыгодный менш ніж у чотири рази,
нормальний  струм  плавкої  вставки найближчого запобіжника і,  неграмотный
менш  ніж  в  шість  разів  -  струм  розчіплювача   автоматичного
вимикача, що має зворотньозалежну від струму характеристику.
       У випадках захисту мереж автоматичними вимикачами,  що  мають 
тільки   електромагнітний   розчіплювач   (відсічку),  провідність
вказаних провідників має  забезпечувати  струм  не  нижче  уставки
струму   миттєвого  спрацювання,  помноженого  на  коефіцієнт,  що
враховує розкид (за заводськими даними),  і на  коефіцієнт  запасу
0,1.
       За відсутності заводських даних про автоматичних вимикачів  з 
номінальним  струмом поперед 000 А кратність струму КЗ відносно уставки
належить  приймати далеко не менше ніж 0,4,  а пользу кого автоматичних вимикачів
з номінальним струмом понад 000 А - безвыгодный менше 0,25.
       В діючих електроустановках,  мол відсутня спеціальна третя або 
четверта  жила  кабелю  або  проводу,  опір  петлі  фаза-нуль  має
вимірюватися неграмотный менше одного разу возьми двоечка роки.
       Після випадків    відмови    в    роботі    засобів   захисту 
електроустановок повинні виконуватись позапланові вимірювання.
       0.3.12. В  електроустановках напругою предварительно 0000 В з ізольованою 
нейтраллю на процесі експлуатації періодично,  малограмотный менше одного разу
на   місяць,   слід   перевіряти   звукову  сигналізацію  пристрою
постійного контролю ізоляції і цілісності пробивного  запобіжника.
Стан  пробивних  запобіжників слід перевіряти також во разі підозри
ради їх спрацювання.
       В мережах    постійного   струму   в   процесі   експлуатації 
періодично,  але безвыгодный менше одного разу для місяць,  слід  перевіряти
звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції мережі.
       0.3.13. Огляд,  перевірка  і   випробування   заземлювального 
пристрою  провадиться  в  терміни,  визначені ПТЕ електроустановок
споживачів.
       Якщо під  час  замірювання  перехідного опору заземлювального 
пристрою если одержане значення,  що перевищує проектне,  то  слід
провести  ревізію  заземлювального  пристрою  і  вжити заходів для того
приведення його у відповідність з проектом.
       0.3.14. В  разі вмикання щойно встановленого або перенесеного 
електрообладнання  необхідно   вимірювати   опір   заземлювального
пристрою,  а на мережах давно 0000 В з глухозаземленою нейтраллю, крім
того, опір петлі фаза-нуль.
       0.3.15. Вмикати  в  роботу  вибухозахищене  електрообладнання 
дозволяється  тільки  в   порядку,   викладеному   в   інструкціях
заводів-виробників.
       0.3.16. Всі  електричні  машини,  апарати,   а   також   інше 
електрообладнання  і  електропроводки  у  вибухонебезпечних  зонах
мають періодично,  залежно від місцевих умов,  але невыгодный менше одного
разу бери три місяці, підлягати зовнішньому огляду.
       Огляд повинна    провадити    особа,     відповідальна     ради 
електрогосподарство підприємства або призначена ним особа.
       Результати огляду фіксуються во оперативному або  спеціальному 
журналі.
       Обсяги оглядів    регламентуються    ПТЕ     електроустановок 
споживачів.
       0.3.17. Позачергові огляди  електроустановки  слід  провадити 
після її автоматичного відключення засобами захисту.  В цьому разі
слід  вжити  заходів  проти  самочинного  вмикання  установки  або
вмикання її сторонньою особою.
       0.3.18. У вибухонебезпечних зонах забороняється: 
       - ремонтувати електрообладнання і мережі,  що перебувають під 
напругою;
       - експлуатувати   електрообладнання   в   разі   несправності 
захисних   заземлень   або   контактних   з"єднань,    пошкодження
ізоляційних  деталей,  блокувань  кришок  апаратів,  в  прокладках
блокування вимикання  з  видом   вибухозахисту   "заповнення   або
продувка  оболонки";  відсутності кріпильних елементів,  у випадку
витікання мастила з оболонки та ін.;
       - розкривати   оболонку  вибухозахищеного  електрообладнання, 
струмовідні частини якого перебувають під напругою;
       - вмикати електроустановку,  що автоматично відключилася, кроме 
з"ясування і усунення причини її відключення;
       - навантажувати  вибухозахищене електрообладнання,  проводи і 
кабелі вище  регламентувальних  норм  або  допускати  режими  його
роботи, далеко не передбачені нормативно-технічною документацією;
       - змінювати    встановлену    інструкцією    заводу-виробника 
комплектність іскробезпечних приладів (пристроїв), змінювати марку
і  збільшувати  довжину  проводів  і  кабелів,  якщо  ємність  або
індуктивність  у  разі цієї заміни будуть перевищувати максимально
допустимі значення цих величин в целях даного іскробезпечного кола;
       - залишати   відчиненими   двері  приміщень  і  тамбурів,  що 
відокремлюють  вибухонебезпечні  зони   (приміщення)   від   інших
вибухонебезпечних    зон   (приміщень)   або   невибухонебезпечних
приміщень;
       - заміняти  у  вибухозахищених світильниках електричні лампи, 
що  вийшли  з  ладу,  іншими  видами  ламп  або  лампами   більшої
потужності,  ніж ті,  бери які розраховані світильники, фарбувати та
наносити матове покриття в світлопропускні елементи (ковпаки);
       - вмикати   електроустановки   без   апаратів,  що  вимикають 
захищуване електричне коло, у разі ненормальних режимів;
       - замінювати  захист  електрообладнання (теплові розчіплювачі 
магнітних  пускачів  і  автоматів,  запобіжники,   електромагнітні
розчіплювачі автоматичних вимикачів, пристрої захисного вимикання)
іншими  видами  захистів  або  захистами  з  іншими   номінальними
параметрами, сверху які дане електрообладнання неграмотный розраховане;
       - залишати на роботі електрообладнання з висотою шару  мастила 
і кварцевого піску, нижчою від встановленої;
       - залишати во роботі електрообладнання з  видом  вибухозахисту 
"заповнення або  продувка оболонки під надмірним тиском" з тиском,
нижчим від зазначеного во точках контролю цього тиску у  інструкції
з монтажу і експлуатації;
       - експлуатувати кабелі з зовнішніми пошкодженнями оболонки  і 
сталевих труб електропроводок.
       0.3.19. Забороняється на  вибухозахищеному  електрообладнанні 
зафарбовувати паспортні таблички.  Необхідно періодично оновлювати
пофарбування знаків вибухозахисту і попереджувальних написів.
       Колір їх забарвлення має відрізнятися від кольору забарвлення 
електрообладнання.
       0.3.20. Періодичність        профілактичних       випробувань 
вибухозахищеного    електрообладнання    встановлюється    особою,
відповідальною следовать електрогосподарство підприємства,  з урахуванням
місцевих  умов  і  має  виконуватися  не  рідше,  ніж  вказано   у
відповідних   розділах   ПТЕ   електроустановок   споживачів   пользу кого
електрообладнання загального призначення.
       Випробування проводяться   у   відповідності   з  вимогами  і 
нормами,   вказаними   в   цих   Правилах    і    в    інструкціях
заводів-виробників.
       0.3.21. Електричні  випробування  у  вибухонебезпечних  зонах 
дозволяється    проводити   тільки   вибухозахищеними   приладами,
призначеними для того відповідних вибухонебезпечних середовищ,  а також
приладами,   на   які   є   висновки   організації,  що  провадить
випробування.
       Дозволяється провадити     випробування    безпосередньо    у 
вибухонебезпечних  зонах  приладами  загального   призначення   из-за
відсутності  вибухонебезпечних  сумішей  або  вмісту  їх  в  межах
встановлених норм і  унеможливленні   утворення  вибухонебезпечних
сумішей   під   час   проведення  випробувань,  та  при  наявності
письмового дозволу получи вогневі роботи.
       Дозволяється випробовувати  вибухозахищене електрообладнання, 
крім  електрообладнання  з  видами  вибухозахисту   "іскробезпечне
електричне  коло" і "підвищена надійність проти вибуху" (по ПВВРЕ)
або з вибухозахистом виду  "є"  (за  ГОСТ  02782.7-81),  приладами
загального  призначення,  встановленими  на розподільчих пристроях,
розташованих  в   приміщеннях   без   підвищеної   небезпеки,   вслед за
відсутності  письмового  дозволу получай вогневі роботи і вслед умови,  що
всі вузли електрообладнання, які утворюють вибухозахист, зібрані.
       0.3.22. На електроустановки,  розташовані у вибухонебезпечних 
зонах класів В-II і В-II А,  поширюються також вимоги, викладені на
пунктах 0.3.23. - 0.3.28 цих Правил.
       0.3.23. Розподільчі  пристрої,  підстанції,   трансформаторні 
пункти  та  інші приміщення електричних установок слід очищати від
пилу і волокон на терміни,  обумовлені місцевими  умовами,  але  невыгодный
менше 0 разів получи рік.
       0.3.24. Внутрішні і  зовнішні  поверхні  електрообладнання  і 
електропроводок  слід  очищати  від пилу і волокон з регулярністю,
залежною від місцевих умов.  Особливу увагу належить  звертати  для
запобігання накопиченню пилу і волокон получи и распишись нагрітих поверхнях.
      7.3.25. Очищувати  електрообладнання  і  електропроводки  від 
пилу   і  волокон  належить  шляхом  відсмоктування.  Допускається
очищення  стисненим  повітрям  за  допомогою  шланга   з   гумовим
наконечником    за   наявності   пересувної   пиловідсмоктувальної
установки,  складеної з вибухозахищеного вентилятора і фільтра  получай
напірній стороні вентилятора.
       Всмоктувальну сторону вентилятора слід виконувати  у  вигляді 
сховища, котре кріпиться під обладнанням, що очищається.
       0.3.26. Пил  і  волокна  всередині   електрообладнання   слід 
прибирати во терміни, вказані на місцевих інструкціях, але неграмотный менше:
       - двох разів для рік - ради електричних машин з  частинами,  що 
в ажуре іскрять (машини постійного струму, колекторні тощо);
       - один  раз  на   три   місяці   -   для   електрообладнання, 
встановленого  на  механізмах,  що зазнають на процесі експлуатації
трясіння, вібрації тощо;
       - безраздельно присест для рік - чтобы іншого електрообладнання. 
       0.3.27. Освітлювальна каркас (скляні  ковпаки,  рефлектори, 
металеві  частини  та  ін.)  і  лампи  всіх  видів освітлення слід
очищати в  терміни,  обумовлені  місцевими  інструкціями,  але  безвыгодный
менше:
       - чотирьох  разів  в  місяць  -  в  приміщеннях  із  значними 
виробничими виділеннями пилу або волокон;
       - двох  разів  на  місяць  -  в  приміщеннях   з   незначними 
виробничими виділеннями пилу або волокон;
       - двох разів нате рік - во разі зовнішнього установлення. 
       0.3.28. Систему  припливно-витяжної  вентиляції  слід вмикати 
раніше, ніж електрообладнання, а вимикати - після його відключення
і   вона   повинна  мати  блокіровку,  яка  не  допускає  вмикання
електрообладнання во разі, якщо кулер зупинено.
       0.3.29. Для  кожного вибухонебезпечного об"єкту службою,  яка 
відповідальна ради електрогосподарство  підприємства,  розробляється
горизонтальная проекция ліквідації аварій,  у якому,  з врахуванням специфічних умов,
передбачаються  оперативні   дії   працівників   щодо   ліквідації
аварійних  ситуацій,  а  в  разі  їх  виникнення  - з локалізації,
максимального зниження тяжкості наслідків.
       0.3.30. До    ремонту    вибухозахищеного   електрообладнання 
допускаються особи,  які пройшли, одночасно з перевіркою знань ПТЕ
електроустановок  споживачів  і цих Правил,  також перевірку знань
інструкцій   заводів-виробників,    державних    стандартів     в
вибухозахищене    електрообладнання,    РД    06.407-87    "Ремонт
взрывозащищенного   и   рудничного   электрооборудования"    0987,
затверджених  Держгіртехнаглядом СРСР та Мінелектротехпромом СРСР,
насчет що робиться відповідний  запис  в  посвідченні  про  перевірку
знань.
       0.3.31. Розбирання і збирання електрообладнання проводиться во 
тій  послідовності,  яку вказано на заводській інструкції з монтажу
та експлуатації цього обладнання.
       Кабелі живлення,  від"єднані  нате часочек зняття електродвигунів у 
ремонт,  слід  захищати  від  механічних   пошкоджень.   Під   время
розбирання   вибухонепроникних   оболонок   електрообладнання   неграмотный
допускається   наявність   вогню,   забороняється   палити,    має
використовуватися інструмент, що виключає утворення іскор.
       0.3.32. В разі проведення ремонтних робіт в  умовах  тісноти, 
можливій  загазованості,  в  тому  числі - всередині технологічних
апаратів,  освітлення, як правило, слід забезпечувати после допомогою
переносних    вибухозахищених    акумуляторних    світильників   у
відповідному по середовища виконанні або переносних світильників у
вибухобезпечному виконанні, що відповідають вимогам ПВЕ.
       0.3.33. Технологічні установки і виробництва слід обладнувати 
стаціонарною   електромережею  для  підключення  зварювального  та
іншого електрообладнання.
       0.3.34. Для    підключення    зварювальних    апаратів   слід 
застосовувати комутаційні ящики (шафи).
       0.3.35. Мережу    для   підключення   зварювальних   апаратів 
по заведенному порядку слід знеструмити.
       Подавання напруги  в  цю  мережу  і підключення зварювального 
устаткування  допускається  за  наявності  дозволу  на  проведення
вогневих робіт.
       0.3.36. Пристрої пользу кого підключення  пересувного  і  переносного 
електрообладнання   слід   розташовувати  поза  вибухонебезпечними
зонами.  Рівень   вибухозахисту   такого   електрообладнання   має
відповідати класові вибухонебезпечної зони.
       0.4. Електроустановки во пожежонебезпечних зонах 
       0.4.1. Вимоги    поширюються    на    електроустановки,    що 
розміщуються   в   пожежонебезпечних   зонах   всередині  і  зовні
приміщень.  Вибір і встановлення електрообладнання слід виконувати
у відповідності поперед вимог глави 0.4 ПВЕ.
       0.4.2. До експлуатації на пожежонебезпечних зонах допускається 
електрообладнання,   що   відповідає   вимогам  глави  0.4  ПВЕ  з
урахуванням показників  пожежовибухонебезпеки  матеріалів  (рідин,
пилу, волокон).
       0.4.3. В   разі   проведення   будь-якого   виду   роботи   на 
пожежонебезпечних   зонах   слід   виконувати  вимоги  відповідних
розділів цих Правил во частині організаційних та технічних заходів,
що забезпечують безпеку робіт.
       0.4.4. Мінімально допустимі в соответствии с ПВЕ ступені  захисту  оболонок 
електрообладнання  згідно  ГОСТ  04254-80*  приведені  в  таблицях
0.4.1, 0.4.2 і 0.4.3 ПВЕ.
       0.4.5. Електрообладнання  з  частинами,  що  іскрять  під часы 
нормальної роботи або нагріваються  понад  небезпечні  температури
(тобто    є    імовірними   джерелами   займання)   рекомендується
встановлювати кокетство межами пожежонебезпечних зон.
       0.4.6. Для     забезпечення    ступеня    захисту    оболонок 
електрообладнання від проникнення пилу нате рівні IP54, кришки, інші
з"ємні  частини оболонки і місця вводу кабелів слід ущільнювати после
допомогою еластичних (гумових) прокладок,  ущільнювальних  кілець,
сальників тощо.
       0.4.7. Відкриті  частини  електричних  машин,  які  своим чередом 
іскрять  (наприклад,  контактні  кільця),  слід  розташовувати  сверху
відстані безвыгодный менше 0 м від місць розміщення горючих матеріалів, або
відокремлювати від них екраном з негорючого матеріалу.
       0.4.8. Переносні електричні  ручні  машини  (електрифікований 
інструмент), які застосовуються во пожежонебезпечних зонах, повинні
мати ступінь захисту оболонок безвыгодный менше IP44.
       0.4.9. Електроустановки  в  пожежонебезпечних зонах будь-яких 
класів на разі необхідності повинні мати  апарати,  що  відключають
частково  або  повністю  технологічне і сантехнічне устаткування у
випадках  аварій   і   пожеж.   Обсяг   відключення   визначається
технологами  і  сантехніками проектної організації і спеціалістами
служб охорони праці,  з  урахуванням  особливостей  технологічного
процесу.
       0.4.10. При  використанні  електронагрівальних  приладів   їх 
робочі  частини,  які  нагріваються,  слід захищати від контакту з
горючими речовинами,  а самі прилади встановлювати в поверхні  із
негорючих матеріалів і відділяти від горючих речовин екранами.
       0.4.11. В  пожежонебезпечних   зонах   будівель   (приміщень) 
архівів,  книгосховищ,  музеїв,  галерей  штепсельні  розетки  про
підключення пилососів повинні мати конструкцію,  яка  унеможливлює
підключення електронагрівальних приладів.
       0.4.12. В пожежонебезпечних зонах всіх класів  рекомендується 
використовувати  силові  і  освітлювальні  розподільчі пункти,  що
мають ступінь захисту оболонок IP54.
       0.4.13. За   необхідності   розміщення   трансформаторних   і 
перетворювальних  підстанцій   в   пожежонебезпечних   зонах,   їх
встановлення слід виконувати відповідно поперед вимог глави 0.4 ПВЕ,  а
також глави 0.2 ПВЕ (в тій частині,  во якій вони отнюдь не змінені главою
0.4 ПВЕ).
       0.4.14. Електрообладнання   вантажопідіймальних    механізмів 
(кранів,  талей тощо), котрі перебувають на пожежонебезпечних зонах
і зв"язані з технологічним процесом,  повинне мати ступінь захисту
оболонок  згідно  з таблицями 0.4.1,  0.4.2 ПВЕ (як в целях пересувних
механізмів).
       0.4.15. В   пожежонебезпечних   зонах   слід  використовувати 
світильники,  що мають ступінь захисту невыгодный менший, ніж зазначений во
таблиці 0.4.3 ПВЕ.
       0.4.16. Світильники з лампами розжарювання  не  повинні  мати 
відбивачів і розсіювачів з горючих матеріалів.
       0.4.17. В  разі  встановлення  світильників,  що   не   мають 
штепсельних   роз"ємів,   на   металевих   кронштейнах  (стійках),
заземлення кронштейна слід забезпечувати  жорстким  кріпленням  впредь до
нього  заземленого  металевого корпуса.  В свою чергу,  заземлення
корпуса світильника  слід  виконати  за  допомогою  перемички  між
заземлювальним  і нульовим затискачами всередені ввідного пристрою
світильника.
       0.4.18. Складські   приміщення  з  пожежонебезпечними  зонами 
будь-якого  класу,  які  замикаються,  повинні  мати  апарати  в целях
відключення  іззовні  силових і освітлювальних мереж незалежно від
наявності апаратів про відключення всередині приміщень.
       0.4.19. В пожежонебезпечних зонах будь-якого класу складських 
приміщень забороняється застосування електронагрівальних приладів.
       0.4.20. В  пожежонебезпечних  зонах  всіх класів крім захисту 
від струмів КЗ провідники освітлювальних мереж слід  захищати  від
перевантажень.  Крім того,  від перевантажень слід захищати силові
мережі,  які прокладаються в  пожежонебезпечних  зонах  складських
приміщень,  і во інших випадках, якщо перевантаження може виникнути
после умовами технологічного процесу.
       0.4.21. В    мережах    з    глухозаземленою    нейтраллю   на 
пожежонебезпечних зонах всіх класів для  захисту  від  струмів  КЗ
слід  забезпечувати  кратність струмів однофазних КЗ во кінці лінії
згідно з пунктом 0.7.79 ПВЕ.
       0.4.22. В  пожежонебезпечних  зонах будь-якого класу кабелі і 
проводи повинні мати покриття  і  оболонку  з  матеріалів,  що  невыгодный
розповсюджують горіння.
       0.4.23. В  пожежонебезпечних  зонах  всіх  класів  заземлення 
електрообладнання  і  вирівнювання  потенціалів  слід  здійснювати
відповідно  до  глави  0.7  ПВЕ  як  для  приміщень  з  нормальним
середовищем.
       0.5. Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій 
       0.5.1. Ці  вимоги   поширюються   на   електричні   установки 
випробувальних   станцій,   електровимірювальних   лабораторій   і
лабораторій підприємств,  науково-дослідних  організацій,  в  тому
числі і навчальних лабораторій, з електроустановками понад 0000 В.
       0.5.2. Випробувальні  електроустановки  повинні  задовольняти 
вимоги ПВЕ.
       Обслуговування випробувальних      установок      провадиться 
спеціально     підготовленими    електротехнічними    працівниками
відповідно предварительно вимог цих Правил.
       0.5.3. Випробувальні  поля,  що призначені про випробувань із 
застосуванням проточної води,  слід забезпечити  водостоками.  Під
час   випробувань   маслонаповненого  обладнання  слід  влаштувати
масловідводи і вжити заходів проти розтікання масла.
       0.5.4. На випробувальній станції і во лабораторії повинен бути 
повний круг схем випробувальних стендів.  Всі елементи повинні
мати чітке маркування згідно зі схемами і кресленнями.
       0.5.5. Всі зміни  в  схемах  постійних  електричних  з"єднань 
випробувальної  станції  і лабораторії можуть провадитися тільки з
дозволу  особи,  відповідальної  за  електроустановку,   і   мають
відображуватись сверху кресленнях і схемах.
       0.5.6. Випробувальні полина повинні бути захищені постійними  і 
тимчасовими    огородженнями,    що    унеможливлюють    випадкове
доторкування предварительно голих або ізольованих струмовідних частин.
       0.5.7. Відстані   від   струмовідних  частин  випробувального 
устаткування та  об"єктів  випробування  до  заземлених  постійних
огороджень і частин, а також від стінок мають бути малограмотный меншими:
       0) с целью імпульсних напруг: 
       вплоть до 000 кВ - 0,5 м;  давно 0000 кВ - 0,5 м; 
       перед 050 кВ - 0,75 м; вплоть до 0500 кВ - 0,5 м; 
       поперед 000 кВ - 0,0 м;  перед 0000 кВ - 0,0 м; 
       вплоть до 000 кВ - 0,5 м;  поперед 0500 кВ - 0,0 м; 
       0) для  напруг  промислової  частоти  (ефективні  значення) і 
постійного струму:
       перед 0 кВ - 0,17 м;  перед 000 кВ - 0,0 м; 
       вплоть до 00 кВ - 0,23 м; вплоть до 050 кВ - 0,5 м; 
       вплоть до 00 кВ - 0,3 м;  давно 000 кВ - 0,5 м; 
       перед 00 кВ - 0,5 м;  по 000 кВ - 0,0 м; 
       Відстань від   тимчасових   огороджень  повинна  бути  вдвічі 
більшою вищевказаних величин.
       0.5.8. Постійні  огородження,  відкриті зверху,  повинні бути 
висотою малограмотный нижче 0,7 м,  а  тимчасові  огородження  (щити,  ширми,
ізолювальні  накладки  і  огородження  -  клітки),  виготовлені  з
ізоляційних матеріалів - далеко не нижче 0,8 м.
       В разі  проведення  випробувань,  під  час  яких допускається 
перебування   людей   всередині   огородження,   двері   постійних
огороджень  випробувальних  полів  повинні відчинятися назовні або
розсуватися.
       Замки дверей   мають  бути   такими,  що  самі замикаються, а 
двері - відчинятися зсередини сверх ключа ради допомогою рукоятки.
       0.5.9. Пульти    керування,    встановлені    у    виробничих 
приміщеннях,  слід  обгородити.  Пульти  керування  випробувальних
станцій  і  лабораторій  допускається далеко не обгороджувати,  якщо вони
розташовані на окремих приміщеннях або конструкція пульта  виключає
посещение впредь до його струмовідних частин лишенный чего повного зняття напруги.
       0.5.10. В разі влаштування проходів під пунктами  підключення 
їх  струмовідні  частини  слід  обгороджувати  знизу стаціонарними
сітками або під дни випробувань - переносними огородженнями.
       0.5.11. В разі використання відкрито встановлених кенотронних 
ламп  мають  бути  передбачені  заходи  захисту  працівників   від
шкідливого   впливу   рентгенівського   випромінювання  металевими
екранами товщиною безвыгодный менше 0,5 мм.
       0.5.12. Огородження випробувального поля, установок і стендів 
повинні  мати  двері,  оснащені   блокуванням,   сигналізацією   і
застережними плакатами.
       0.5.13. Блокування  огородження  випробувального   поля   має 
задовольняти такі вимоги:
       - під  час  відчинення  дверей  повинна  повністю   зніматися 
напруга з випробувального полина (стенда);
       - после відчинених дверей слід унеможливити подання  напруги  сверху 
виробниче равнина (стенд).
       0.5.14. Подання напруги сверху виробниче луг слід супроводжувати 
звуковим або світловим сигналом.
       0.5.15. Під    час    випробувань,    що    проводяться    бери 
випробувальному   полі,   яке  не  має  зверху  огородження,  слід
передбачити блокування або вжити заходів, що виключають можливість
проходження  крюка  крана  по-над випробувальним полем после імовірності
електричного перекриття з випробувального полина бери крюк.
       0.5.16. На випробувальному стенді слід передбачити можливість 
відключення всіх джерел живлення загальним комутаційним  апаратом.
Особливу увагу слід звернути получи можливість зворотної трансформації
напруги.
       0.5.17. Трансформатори  чтобы випробування електричної міцності 
ізоляції слід забезпечувати автоматичними  вимикачами  для  зняття
напруги   в  разі  пробиття  ізоляції  і  високоомним  опором  ради
обмежування струму КЗ.
       0.5.18. Для  убезпечення  слід керуватись підвищеними нормами 
освітлення:
       - шкали вимірювальних приладів - 050 лк; 
       - комутаційна апаратура - 000 лк; 
       - випробуваний об"єкт - 00 лк; 
       - получи и распишись випробній  станції  і  в  лабораторії  слід  передбачити 
аварійне освітлення.
       0.5.19. Біля  дверей  випробувальних   полів   встановлюються 
ліхтарі світлового сигналу і застережні плакати.
       0.5.20. Пульт  керування  випробувальної  станції  має   бути 
розміщений таким чином,  щоб випробувальне край знаходилось на зоні
прямої видимості особи, що протягивать випробування.
       Якщо у  виробничих установках цю вимогу виконати отнюдь не вдається, 
має бути передбачений телефонний зв"язок і попереджувальна звукова
сигналізація.
       0.5.21. Пульти керування випробувальних станцій і лабораторій 
слід забезпечувати сигнальними лампами, ввімкненими во коло:
       - апаратів, які подають напругу в пункти керування; 
       - блокування дверей огороджень виробничих полів. 
       0.5.22. Металеві    корпуси    всього    устаткування    слід 
заземлювати.   Якщо  за  умовами  випробувань  прилад  або  об"єкт
випробування заземленню безграмотный підлягає, ведь його слід огородити.
       0.5.23. Випробувальні установки,  призначені ради випробування 
засобів  з  великою  ємністю,  а  також   їх   елементи   (кабелі,
конденсатори) слід забезпечувати пристроями про зняття залишкового
заряду.
       0.5.24. В  схемах  імпульсних  генераторів  напруги і струму, 
каскадних генераторів постійного струму слід передбачати  пристрої
автоматичного заземлювання всіх видів під минута зняття напруги.
       0.5.25. Розставлення   і   зняття    переносних    огороджень 
проводяться тільки вслед розпорядженням керівних робіт.
       Збирання схеми слід проводити тільки из-за умови повного  зняття 
напруги з пунктів підключення.
       0.5.26. Перед    початком    випробувань    керівник    робіт 
зобов"язаний перевірити:
       - правильність зібрання схеми; 
       - наявність і надійність заземлень всіх елементів схеми; 
       - наявність захисних засобів; 
       - дію сигналів і блокувань; 
       - відсутність  людей  на  випробувальному   полі,   якщо   їх 
присутності далеко не передбачено програмою випробувань.
       Присутність працівників  на  виробничому  полі   допускається 
тільки вслед умови особистого нагляду керівника робіт из-за їх діями.
       0.5.27. Перед подачею випробувальної напруги получи и распишись випробувальне 
поле   оператор   повинен  подати  попереджувальний  звуковий  або
світловий    сигнал  і  оголосити  усно:   "Подаю   напругу",   та
пересвідчитись, що його почули.
       0.5.28. Проведення випробувань на разі несправного  блокування 
або  сигналізації  забороняється.  Дозволяється  керівникові робіт
закінчити розпочате випробування,  якщо несправність блокування малограмотный
становить небезпеки на працівників.
       0.5.29. Переносні кабелі і  проводи,  що  застосовуються  про 
приєднання обладнання та виробів,  які випробовуються, і складання
тимчасових схем, повинні підлягати періодичному зовнішньому огляду
і  за  необхідності випробовуватись з періодичністю,  передбаченою
інструкцією.  Проводи  і   кабелі,   що   використовуються,   слід
забезпечити наконечниками.
       0.5.30. Працівники   випробувальної   станції,    лабораторії 
повинні  знати  місце  знаходження  вимикача (рубильника,  кнопки)
аварійного  зняття  напруги  зі  всієї  випробувальної  станції  і
кожного стенду.
       0.5.31. В  колі  живлення   випробувальних   електроустановок 
повинно бути никак не менше двох розривів, на тому числі единодержавно видимий.
       Високовольтний вивід випробувального  трансформатора  в  разі 
збирання    випробувальної   схеми   слід   заземлити   включенням
заземлювальних ножів на стаціонарних установках  або  встановленням
гнучкого   заземлювального   провідника   за  допомогою  штанги  во
тимчасових схемах.
       0.5.32. Роботи возьми випробувальній станції,  на лабораторії,  бери 
переносних виробувальних установках провадяться:
       - в  порядку  масових  контрольних  випробувань  за  типовими 
програмами;
       - за   розпорядженням   начальника   випробувальної  станції, 
лабораторії - з записом на журналі;
       - вслед нарядами на діючих електроустановках; 
       - во порядку виконання  наукових  досліджень  (за  спеціальною 
програмою);
       - на порядку виконання навчальної роботи. 
       0.5.33. Список робіт, які провадяться вслед типовими програмами, 
програми   і   посадові   інструкції   затверджуються   керівником
підприємства,   навчальні   роботи   -  керівництвом  кафедри  або
предметною комісією.
       0.5.34. Працівникам,      які     провадять     випробування, 
забороняється залишати робоче місце предварительно закінчення випробувань  вне
дозволу керівника робіт, во тому числі і викладача.
       0.5.35. Знаходження    сторонніх    осіб     на     території 
випробувальної станції,  лабораторії допускається тільки з дозволу
особи,  відповідальної вслед за електроустановку,  і під наглядом особи,
яка має кваліфікаційну групу III.
       0.5.36. Особи,  що навчаються і проводять роботи во навчальних 
лабораторіях з подачею напруги понад 0000 В,  мають допускатися вплоть до
роботи тільки після проведення інструктажу з особистим розписом  во
журналі інструктажу з охорони праці.
       0.5.37. Кількість  осіб,   що   навчаються,   які   одночасно 
виконують   роботи   під   керівництвом   викладача  в  навчальних
лабораторіях з використанням напруги понад 0000  В,  має  бути  невыгодный
більше 0 чоловік получи и распишись кожного викладача.
       Вимірювання діелектричних  втрат  в  ізоляції  та  роботи   з 
високовольтним осцилографом і мостами слід провадити з дотриманням
заходів безпеки, що передбачені заводською інструкцією.
       0.5.38. Всі     електричні    та    механічні    випробування 
електроустаткування і апаратів (електричні машини, трансформатори,
ізолятори,  кабелі тощо) слід проводити згідно з інструкцією,  яка
передбачає заходи з захисту працівників від  ураження  електричним
струмом та інших виробничих небезпек.
       0.5.39. Приєднування получи и распишись клемах машин, що випробовуються, слід 
провадити після їх повного відключення і зупинки.
       7.5.40. Місце постійного перебування оператора випробувальної 
установки  повинне  мати  ізолювальну основу або бути забезпеченим
ізолювальною підставкою.
       0.6. Проведення випробувань обладнання. Вимірювання 
       Проведення випробувань   з  подачею  підвищеної  напруги  від 
стороннього джерела струму
       0.6.1. Забороняється   проведення   електричних   випробувань 
обладнання    і     електричних     вимірювань     випробувальними
електроустановками і електротехнічними лабораторіями, які безвыгодный мають
відповідного дозволу.
       0.6.2. Випробування  провадяться  бригадами у складі никак не менше 
двох працівників,  з яких керівник робіт повинен мати групу IV,  а
інші - групу III.
       Проведення випробувань можуть виконувати  тільки  працівники, 
які   пройшли   спеціальну   підготовку  і  перевірку  знань  схем
випробувань і правил во обсязі даного розділу та  мають  практичний
досвід  проведення  випробувань  во умовах діючих електроустановок,
одержаний на період стажування тривалістю не  менше  0  місяця  під
контролем досвідченого працівника з групою III.  Вказана перевірка
провадиться одночасно з  загальною  перевіркою  знань  цих  Правил
безпеки во ті ж терміни і тією ж комісією з включенням накануне її складу
спеціаліста з  випробування  устатковання,  який  має  V  групу  з
електробезпеки, під пора перевірки знань працівників, які проводять
випробування   в   електроустановках   напругою   понад  0000 В, і
групу IV  -  під  час  перевірки знань працівників,  які проводять
випробування в  електроустановках  напругою  до  0000  В,  про  що
робиться відповідний запис во посвідченні і на журналі.
       Працівники підприємств міністерств і відомств, які мають свої 
галузеві Правила безпеки під время експлуатації електроустановок, що
проводять  випробування   електроустановок   споживачів,   повинні
проходити перевірку знань цих Правил.
       0.6.3. Випробування на електроустановках напругою понад 0000 В 
провадиться  за  нарядом.  Випробування  електродвигунів  напругою
понад 0000 В,  від яких від"єднані  кабелі  живлення  і  кінці  їх
заземлені, можуть виконуватись вслед розпорядженням.
       0.6.4. Допуск  за   нарядом,   що   виданий   на   проведення 
випробувань,  або сверху проведення,  крім випробувань,  підготовчих і
ремонтних робіт,  може  бути  проведений  тільки  після  виводу  з
робочих  місць  інших  бригад,  які  працюють  на  обладнанні,  що
підлягає випробуванню, і здачі ними нарядів.
       0.6.5. У  склад  бригади,  що провадить випробування,  можуть 
бути включені  ремонтні  працівники  з  групою  II  для  виконання
підготовчих робіт,  с целью охорони устатковання, що випробовується, а
також на виконання роз"єднання і з"єднання шин.
       До початку  випробувань  керівник  робіт має проінструктувати 
цих працівників для заходи безпеки,  необхідні під час  проведення
випробувань.
       В цейхгауз бригади,  яка виконує обслуживание або подгонка устатковання, 
в  свою  чергу  можуть  бути  включені працівники налагоджувальних
організацій  або  електролабораторій  для  проведення   необхідних
випробувань.
       У цьому   разі   відповідальність   за   безпеку   проведення 
випробувань покладається возьми керівника робіт, чи ради його вказівкою,
на  старшого  з  працівників  лабораторії   або   налагоджувальної
організації з групою IV.
       У цьому  випадку  про  керівника  проведення  випробувань   на 
процесі  монтажу або ремонту робиться відповідна позначка во наряді
на рядку "Доручається".
       Вказівки цих осіб обов"язкові на всіх членів бригади. 
       0.6.6. Оформлення роботи нарядом, зняття напруги, вивішування 
плакатів,   огородження   робочого  місця,  перевірка  відсутності
напруги,   встановлення   заземлення,   допуск   до   робіт   тощо
здійснюються згідно з цими Правилами.
       0.6.7. Одночасне виконання  випробувань  та  ремонтних  робіт 
різними бригадами во межах одного приєднання невыгодный допускається.
       0.6.8. Масові випробування ізоляційних матеріалів  і  виробів 
(засобів захисту, різних ізоляційних деталей тощо), що проводяться
положение електроустановкою  напругою  понад  0000  В  з  використанням
стендів,   у  яких  струмовідні  частини  закриті  суцільними  або
сітчастими огородженнями,  а двері забезпечені  блокуванням,  може
виконувати  особа  з  групою  IV  одноосібно  в  порядку  поточної
експлуатації.
       Блокування повинне забезпечувати повне зняття напруги під момент 
відкривання дверей і унеможливлювати її подання получи щит после умови,
що двері відчинені.
       0.6.9. Під  час  збирання  випробувальної   схеми   передусім 
виконуються захисне і робоче заземлення випробувальної установки і
якщо  вимагається  захисне  заземлення  корпусу   обладнання,   що
випробовується.
       Проведення випробувань пересувною установкою  із  заземленням 
її корпусу тільки ради допомогою робочої схеми забороняється. Корпус
пересувної випробувальної установки має  бути  заземлений  окремим
заземлювальним провідником з гнучкого мідного проводу перерізом безграмотный
менше 00 квад.мм.
       Перед випробуванням     необхідно    перевірити    надійність 
заземлення корпусу.
       Перед  приєднанням   випробувальної    установки   до  мережі 
080/220 В вивід високої напруги установки має бути заземлений.
       Переріз мідного проводу, що використовується во випробувальних 
схемах на заземлення, повинен бути отнюдь не менше 0 квад.мм.
       Зібрання кола  випробування  обладнання  проводить  працівник 
бригади, яка влачить випробування.
       Перед початком  випробувань  правильність  зібрання  кола  та 
надійність  робочих  і  захисних  заземлень  перевіряє  виконавець
робіт.
       0.6.10. Встановлені во електроустановці переносні  заземлення, 
які  перешкоджають  проведенню  випробувань,  можуть  бути зняті і
знову  встановлені  тільки   за   вказівкою   особи,   яка   керує
випробуванням,    після    заземлення   виводу   високої   напруги
випробувальної установки.
       0.6.11. Місце випробувань,  а також з"єднувальні проводи, які 
під час  випробування  перебувають  під  випробувальною  напругою,
огороджуються, і біля місця випробування має перебувати наглядач.
       Обов"язки наглядача  може  виконувати  особа,  яка  сопровождать 
приєднання вимірювальної схеми перед випробувального обладнання.
       Обгороджування виконується    працівниками    бригади,    яка 
прокладывать випробування.  Як огородження,  можуть використовуватися
щити,   бар"єри,   канати   з   підвішеними   на   них   плакатами
"Випробування. Небезпечно ради життя!" або світловими щит з таким
самим написом.
       0.6.12. В   разі   розміщення   з"єднувальних   проводів,  що 
перебувають  під   випробувальною   напругою,   поза   приміщенням
електроустановки напругою понад 0000 В,  на коридорах, получи сходах, на
проходах, для території, поряд з огородженням виставляється охорона
з  одного  або кількох проінструктованих і введених на украшение осіб з
групою II - для  попередження  про  небезпечність  наближення  або
проникнення вслед огородження.
       Обладнання, що охороняється,  вважається таким,  що перебуває 
під напругою.
       Керівник робіт  повинен  переконатися  в  тому,   що   особи, 
виставлені   для   охорони,  перебувають  на  своїх  місцях  і  їм
повідомлено оборона початок випробувань.
       Залишити свої   місця   ці  особи  можуть  тільки  з  дозволу 
керівника робіт.
       0.6.13. В   разі   розміщення   випробувальної   установки  і 
устатковання, що випробовується, во різних приміщеннях чи получи и распишись різних
дільницях РУ дозволяється перебування членів бригади з групою III,
які ведуть спостереження ради станом ізоляції,  окремо від виконавця
робіт.
       Ці члени бригади пизда початком випробувань повинні  отримати 
необхідний  інструктаж  від  керівника  робіт і розташуватися кокетничанье
огородженням.
       0.6.14. В разі випробувань кабельної лінії,  якщо протилежний 
кінець її  розміщений  в  замкненій  камері  (відсіку)  КРУ  чи  на
приміщенні,  на  дверях  або огородженні має бути вивішений дацзыбао
"Випробування. Небезпечно в целях життя!". Якщо ці двері і огородження
не  зачинені  получай запірний пристрій чи випробуванню підлягає лінія,
що ремонтується,  з розібраними возьми трасі кінцями (жилами)  кабелю,
то,  крім  вивішування  плакатів  на  дверях,  огородженнях і біля
розібраних кінців кабелю, слід також виставити охорону з включених
впредь до складу бригади працівників з групою II.
       0.6.15. Приєднання   випробувальної   установки   до   мережі 
напругою  080/220  В  слід  проводити  вследствие комутаційний апарат з
видимим розривом кола або через  штепсельну  вилку,  розміщені  получи
місці керування установкою.
       0.6.16. Комутаційний   апарат   слід   обладнати    стопорним 
пристроєм   або  між  рухомими  і  нерухомими  контактами  апарату
встановити ізолювальну накладку.
       Провід або   кабель,   який   використовується  для  живлення 
випробувальної станції від мережі напругою  080/220  В,  має  бути
захищений   встановленими   в   цій   мережі   запобіжниками   або
автоматичними   вимикачами.   Підключати   до   мережі   пересувну
випробувальну   установку   мають  представники  організації,  яка
експлуатує цю мережу.
       0.6.17. Приєднувати  з"єднувальний  провід  до  фази,  полюса 
випробувального обладнання або давно жили кабелю і від"єднувати  його
дозволяється вслед за вказівкою особи,  що керує випробуванням, і тільки
після  її   заземлення,   яке   може   бути   виконане   вмиканням
заземлювальних  ножів  або  встановленням переносних заземлень,  во
тому числі спеціальних лабораторних, що мають ізолювальні ручки.
       0.6.18. Перед  подачею  випробувальної напруги керівник робіт 
зобов"язаний:
       - перевірити правильність збирання схеми і надійність робочих 
та захисних заземлень;
       - перевірити,  чи всі члени бригади і працівники,  призначені 
интересах охорони,  перебувають  на  вказаних  їм  місцях,  чи  виведені
сторонні  люди  і  чи  можна  подавати  випробувальну  напругу  сверху
устаткування;
       - попередити   бригаду  про  подання  напруги  словами "Подаю 
напругу" і,  упевнившись  що  попередження  почуте  всіма  членами
бригади,  зняти  заземлення  з  виводу  випробувальної установки і
подати держи неї напругу 080/220 В.
       0.6.19. З  моменту  зняття  заземлення з виводу установки все 
випробувальна   установка,   обладнання,   що   випробовується   і
з"єднувальні проводи, вважається під напругою і проводити будь-які
перез"єднання  у  випробувальній  схемі   і   на   випробувальному
обладнанні забороняється.
       0.6.20. Забороняється   з   моменту   подання   напруги    возьми 
випробувальну   установку  заходити  до  неї  і  виходити  з  неї,
знаходитись в випробувальному обладнанні,  а також  доторкуватися
давно корпусу випробувальної установки, стоячи для землі.
       0.6.21. Після  закінчення  випробувань  керівник  робіт   має 
знизити  напругу  випробувальної установки прежде нуля,  відключити її
від мережі 080/220 В,  заземлити вивід установки і повідомити  ради
це бригаді словами "Напруга знята".
       Тільки після цього можна  виконувати  перез"єднання  проводів 
або  в  разі  повного  закінчення випробування,  від"єднати їх від
випробувальної установки і знімати огородження.
       0.6.22. До випробування ізоляції КЛ і ПЛ, а також після нього 
необхідно розрядити минреп і лінію получай землю путем додатковий опір,
встановити  заземлення  та упевнитися на повній відсутності заряду.
Тільки після цього дозволяється зняти плакати.
       0.6.23. Особа,   що  проводить  розрядку,  має  користуватися 
діелектричними  рукавичками,  захисними  окулярами  і  стояти   сверху
ізолювальній основі.
       0.6.24. Встановлення  і  зняття   заземлення   заземлювальною 
штангою   на   високовольтний   вивід   випробувальної  установки,
приєднання  та  від"єднання  проводів  від   цієї   установки   по
випробувального   устаткування   слід  проводити  в  діелектричних
рукавичках однією і тією самою особою.
       Під час  випробувань  і  в  разі  перез"єднання  незаземлених 
частин  випробувального  обладнання  вони  вважаються  такими,  що
перебувають під напругою.
      7.6.25. На робочому  місці  оператора  виконується  роздільна 
світлова сигналізація относительно ввімкнення напруги поперед і понад 0000 В.
       0.6.26. Під  час  використання  пересувної  або  стаціонарної 
випробувальної установки мають бути виконані такі умови:
       - випробувальна прибор має бути розділена нате два  відділи, 
в  одному  відділі  розміщується  апаратура  напругою  по 0000 В і
знаходиться  оператор,  що  керує  установкою,  в  другому  -  безвыездно
устаткування та струмовідні частини напругою понад 0000 В;
       - пристрій установки напругою понад 0000 В  має  бути  цілком 
відгороджений від місць, прежде яких можливе доторкування;
       - двері у відділ установки  з  устаткуванням  напругою  понад 
0000  В  повинні мати електричне блокування,  що забезпечує зняття
напруги понад  0000  В  під  час  відкривання  дверей  і  світлову
сигналізацію,  яка  діє,  коль вивід високої напруги перебуває під
напругою.
       0.6.27. Вимірювання   мегомметром   дозволяється   виконувати 
навченим цьому електротехнічним працівникам.
       В установках  напругою  понад 0000 В вимірювання проводять ради 
нарядом дві особи, одна з яких повинна мати групу IV.
       В установках  напругою  до  0000  В  вимірювання виконують из-за 
розпорядженням дві особи, одна з яких повинна мати групу III.
       0.6.28. Вимірювання  опору  ізоляції мегомметром здійснюється 
возьми відключених струмовідних частинах, з яких знято мина шляхом їх
попереднього заземлення.
       Заземлення зі струмовідних частин слід знімати  тільки  після 
підключення мегомметра.
       0.6.29. Під  час  вимірювання  мегомметром   опору   ізоляції 
струмовідних  частин  з"єднувальні проводи слід приєднувати поперед них
после допомогою ізолювальних утримувачів (штанг). В електроустановках
понад  0000 В,  крім того,  необхідно користуватися діелектричними
рукавичками.
       0.6.30. Випробування  ізоляції  лінії,  до  якої напруга може 
бути підключена з двох боків,  дозволяється  виконувати  тільки  на
тому  разі,  якщо  від  відповідальної особи електроустановки,  що
приєднана предварительно другого кінця цієї лінії,  отримано  повідомлення  соответственно
телефону або іншим способом (зі зворотньою перевіркою) оборона те,  що
лінійні роз"єднувачі і вимикач відключені і вивішений  плакат  "Не
вмикати! Працюють люди".
       0.6.31. Перед початком  випробувань  необхідно  упевнитися  у 
відсутності  працівників получи тій частині електроустановки,  перед якої
приєднаний   випробувальний   прилад,   заборонити   особам,   які
знаходяться поблизу нього,  торкатися струмовідних частин і,  якщо
потрібно, виставити охорону.
       0.6.32. Для  контролю стану ізоляції електричних машин згідно 
з методичними вказівками або програмами вимірювання мегомметром  во
разі зупиненого,  або такого,  що обертається,  ротора, але на тому
разі,  якщо автомашина не  збуджена,  вимірювання  можуть  проводитися
оперативними  працівниками  в  порядку поточної експлуатації,  або
працівниками електролабораторії ради розпорядженням.
       Під наглядом  оперативних  працівників  ці вимірювання можуть 
виконуватися ремонтними працівниками.
       Випробування ізоляції  роторів,  якорів  і кіл збудження може 
проводити   одна  особа  з   групою III,   випробування   ізоляції
статорів - невыгодный менше ніж дві особи,  одна з яких повинна мати групу
IV, а друга - групу III.
       0.6.33. Забороняється    під   час   роботи   з   мегомметром 
доторкуватися вплоть до струмовідних  частин,  до  яких  він  приєднаний.
Після  закінчення  роботи  необхідно  зняти зі струмовідних частин
залишковий шашка шляхом їх короткочасного заземлення.
       0.6.34. Проведення   вимірів   мегомметром  забороняється  в 
одному колі двоколових ліній напругою понад 0000 В во праздник час, если
друге танец перебуває під напругою; получай одноколовій лінії, якщо вона
іде паралельно з лінією, яка працює і перебуває під напругою понад
0000 В; під пора грози або во разі її наближення.
       0.6.35. Дії  з  приєднання  і   від"єднання   приладів,   які 
спричиняють  розрив електричних кіл,  які перебувають під напругою
вплоть до 0000 В, слід виконувати після зняття напруги з цих кіл.
       Приєднання і  від"єднання приладів,  що отнюдь не потребують розриву 
електричних  кіл,   допускається   виконувати   під   напругою   з
застосуванням електрозахисних засобів.
       0.6.36. У  тому   випадку,   коли   вимагається   вимірювання 
електричних  параметрів пристроїв,  що перебувають під напругою перед
0000 В, необхідно заземляти металевий остов переносного приладу і
використовувати  спеціальні  щупи  або  провідники интересах з"єднання з
ізолювальними ручками.
       Результати вимірювання    опору    розтікання   на   основних 
зазмлювачах  і  заземленнях  магістралей  і  устатковання,   опору
ізоляції, перевірки  повного  опору  петлі  фаза-нуль заносяться во
протоколи, форми яких наведені на додатку 0.
       Роботи з  електровимірювальними  кліщами   і   вимірювальними 
штангами
      7.6.37. Вимірювання    електровимірювальними    кліщами     і 
вимірювальними  штангами  на установках напругою понад 0000 В мають
проводити дві особи: одна з групою IV, інші - з групою III.
       Ремонтниками вимірювання проводиться следовать нарядом, оперативними 
працівниками - вслед за розпорядженням.
       В електроустановках   напругою   до   0000   В   працювати  з 
електровимірювальними кліщами може одна людина, що має групу III.
       0.6.38. Для    вимірювань    слід   застосовувати   кліщі   з 
амперметром,  що встановлений бери їх робочій частині.  Використання
кліщів з винесеним амперметром отнюдь не допускається.
       Вимірювання в  електроустановках  напругою   понад   0000   В 
необхідно  проводити  в  діелектричних  рукавичках  і калошах (або
стоячи бери ізолювальній основі), на захисних окулярах.
       Кліщі необхідно тримати у висячому положенні. 
       Забороняється нагинатися до  амперметра  під  час  відрахунку 
показників.
       Під час   проведення   вимірювань   забороняється   торкатися 
приладів, проводів і вимірювальних трансформаторів.     0.6.39. Вимірювання можна проводити  лише  на  ділянках  шин,
конструктивне  виконання яких,  а також відстань між струмовідними
частинами  різних  фаз  і  між  ними  та   заземленими   частинами
виключають  можливість електричного пробою між фазами або получай землю
посредством зменшення ізоляційних відстаней ради рахунок  робочої  частини
кліщів.
       0.6.40. На кабелях напругою понад 0000  В  користуватися  про 
вимірювання  електровимірювальними кліщами дозволяється лише во тих
випадках, коль жили кабелю ізольовані і відстань між ними невыгодный менша
050 мм.
       0.6.41. Вимірювання електровимірювальними  кліщами  на  шинах 
напругою  до  0000  В  слід  виконувати,  стоячи для підлозі або в
спеціальних підмостках.
       0.6.42. Під часочек вимірювань струмів пофазно з допомогою кліщів 
в  установках  напругою  до  0000   В   у   разі   горизонтального
розташування фаз необхідно хуй проведенням вимірювань обгородити
кожну фазу ізолювальною прокладкою. Вказані операції проводяться во
діелектричних рукавичках.
       0.6.43. Підніматися возьми конструкцію або телескопічну вежу  для того 
проведення  робіт  слід лишенный чего штанги.  Піднімати штангу необхідно вслед
допомогою канату,  утримуючи її во вертикальному положенні  робочою
частиною  догори.  Застосовувати  металеві  канати  на піднімання
штанги забороняється.
       Під час  піднімання  не  допускається  розгойдувати  штангу і 
вдаряти нею об тверді предмети.
       Під пора піднімання в незначну висоту дозволяється передавати 
штанги з рук во руки.
       0.6.44. Забороняється   проводити   роботи  з  вимірювальними 
штангами під часы грози, туману, дощу або мокрого снігу.
       0.6.45. Під  час  роботи з штангою слід витримувати нормовані 
відстані від струмовідних частин предварительно працівника.
       0.6.46. Вимірювання  на  опорах  ПЛ  напругою  по 0000 В може 
проводити  одна  особа,  стоячи  на  кігтях  (лазах)   і   надійно
прикріпившись стропом запобіжного паска вплоть до опори.
       Забороняється виконувати  вимірювання  на   ПЛ,   стоячи   в 
драбині.
       0.6.47. Забороняється  проведення  вимірювань  на  повітряних 
лініях з опор, які мають заземлювальні спуски.
       0.7. Основні   вимоги  електробезпеки  під  час  експлуатації 
мобільних (інвентарних) будівель та споруд
       0.7.1. Вимоги,  викладені  в  цьому  розділі,  поширюються держи 
мобільні (інвентарні) будівлі  та  споруди  контейнерного  типу  і
збірно-розбірні   усіх   функціональних   призначень   (виробничі,
житлові,  складські,  допоміжні,  що  застосовуються  для   потреб
будівництва  або  в  інших  галузях  промисловості  та  сільського
господарства.
       Для запобігання  ураженню  людей  електричним струмом під пора 
використання   мобільних   (пересувних)    побутових    вагончиків
вимагається неухильне виконання таких вимог:
       - електроустановки зазначених будівель  повинні  задовольняти 
вимоги ПВЕ, ГОСТ 03274 та інших нормативно-технічних документів;
       - розташування  і  підключення  побутових  містечок  (окремих 
будівель) слід виконувати згідно з ППР;
       - електропостачання  і   підключення   до   джерел   живлення 
електроенергією   слід   виконувати  на  основі вимог розділу 0.2.
ГОСТ 03274 ради інвентарних будівель і споруд усіх типів;
       - ввідно-розподільчий   пристрій  електроживлення  побутового 
містечка (ЯРП,  СП,  ПР) повинен мати вторинне заземлення з опором
невыгодный більше 00 Ом;
       - підключення перед ПЛ-0,4 кВ слід виконувати згідно з  вимогами 
розділу 04 ПВЕ;
       - стоячка вводу  на побутову будівлю (гусак)  має бути механічно 
міцним,  поворотним,  телескопічним  для  транспортування будівель
(вагончиків)  і  для  забезпечення  габаритів  вводу   лінії   по-над
проїздами  і  проходами  і  не  менше  0,5 м від проводів вводу накануне
дахів,  на  яких  має  бути виключена можливість перебування людей
(пункт 0.1.79 ПВЕ);
       - силове електрообладнання має  відповідати  вимогам  розділу 
0.3 ГОСТ 03274;
       - електричне освітлення має відповідати  вимогам  розділу 0.4 
ГОСТ 03274;
       - електропроводки   мають   відповідати  вимогам  розділу 0.5 
ГОСТ 03274.
       0.7.2. Відповідно поперед пункту 0.7.32 ПВЕ на захисту людей  від 
ураження електричним струмом слід виконувати такі заходи:
       - занулення; 
       - заземлення; 
       - вирівнювання потенціалів. 
       Згідно з  пунктом 0.6.2.  ГОСТ 03274 зануленню підлягають всі 
металеві неструмовідні  частини  електрообладнання  і  електричної
мережі  створенням  безперервного  електричного зв"язку з нульовою
шиною ввідного пристрою.
       Нульова шина   ввідного   пристрою   має   бути   з"єднана  з 
глухозаземленою нейтраллю джерела живлення.
       Металевий зв"язок  з нульовою шиною повинні мати також несучі 
металоконструкції,   металева   обшивка   будівлі    і    металеві
трубопроводи всіх призначень.
       0.7.3. Згідно з вимогою  пункту  0.6.4  ГОСТ  03274  мобільні 
будівлі   з  металевою  обшивкою  або  з  використанням  металевих
підтримувальних конструкцій  мають  бути  укомплектовані  стрижнем
діаметром від  00  до  00  мм,  довжиною  0,2  м  з  привареним прежде
верхнього кінця сталевим гнучким оцинкованим тросом  діаметром  никак не
менше 0 мм і довжиною 00 м.
       Вільний кінець   сталевого   троса   повинен    закінчуватися 
наконечником   для  під"єднання  до  затискача  нульового  проводу
ввідної коробки затискачів (ввідного пристрою).
       За відсутності  в  комплекті інвентарного заземлювача він має 
бути виготовлений власними силами.
       0.7.4. Для   підвищення   рівня   електробезпеки   зазначеним 
інвентарним заземлювачем виконується вирівнювання потенціалів, на
чого  він  має  бути  заглибленим  у  грунт  біля  входу на будівлю
(вагончик)   на  глибину  до  верхнього кінця заземлювача никак не менше
0,7 м,  а  гнучкий  сталевий  трос  заземлювача  має  бути надійно
приєднаний  до  затискача  нульового  проводу  у  ввідній  коробці
затискачів або нульової шини ввідного пристрою.
       Опір заземлювача малограмотный нормується. 
       0.7.5. Під   час  тривалої  експлуатації  побутових  містечок 
замість   використання   інвентарних   заземлювачів   допускається
виконувати  магістральну  мережу  заземлення  з підключенням її вплоть до
захисного (вторинного) заземлення ввідно-розподільчого пристрою.
       0.7.6. Магістральна  мережа  заземлення  може  бути  виконана 
смуговою сталлю  поперечним  перерізом  невыгодный менше 08 квад.мм або зі
сталі круглої діаметром малограмотный менше 00 мм (таблиця 0.7.1. ПВЕ).
       7.7.7. Підключення   будівлі   (вагончика)   до    магістралі 
заземлення  має  бути  виконане окремим відгалуженням що є гнучким
провідником діаметром никак не менше 00 мм з наконечником.
       0.7.8. З"єднання   магістралі   заземлення  з  відгалуженнями 
повинно забезпечувати надійний взаимосвязанность і виконуватися  зварюванням
з  довжиною  зварного  шову невыгодный менше шести діаметрів або подвійної
ширини зварюваних деталей.
       0.7.9. Підключення  відгалуження від магістралі заземлення впредь до 
нульової шини (проводу) вагончика  повинно  виконуватися  надійним
болтовим з"єднанням (двома гайками).
       0.7.10. Прокладання магістралі  заземлення  в  землі  повинно 
виконуватися  на  глибині  від  0,5  прежде 0,7 м,  а  відгалуження предварительно
вагончика - держи глибині никак не менше 0,3 м.
       7.7.11. Магістраль   заземлення   прокладається  на  відстані 
0,8-1,0 м від входу у вагончик.
       0.7.12. Металеві  східці  підйому  во будівлю (вагончик) мають 
бути  обладнані  відкидною  ізолювальною  площадкою  (підставкою),
металеві   поручні   мають  бути  поміщені  в  гумовий  шланг  або
обрамовані ізолювальними (дерев"яними) планками і пофарбовані.
       0.7.13. Перед   введенням  мобільних  будівель  та  споруд  во 
експлуатацію (вперше  та  після  передислокації),  а  також  після
проведення ремонтних робіт,  електроустановки вище вказаних споруд
повинні проходити технічне опосвідчення і випробування  в  обсязі,
що    передбачається   главою 0.8  ПВЕ   та   главою   Е2.13   ПТЕ
електроустановок споживачів.
       0. Опосвідчення стану безпеки електроустановок 
       0.1. Регламентні  роботи  по  проведенню  опосвідчення  стану 
безпеки  електроустановок  споживачів  виконується   підприємством
(власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.
       Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один  единожды 
на  три  роки,  після  первинного  опосвідчення,  яке  провадиться
протягом року після затвердження цих Правил.
       Рівень безпечного  стану електроустановок оформлюється актом, 
у  якому  оцінюється  стан  безпеки  діючого  електроустаткування,
наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації на
електрогосподарстві.
       0.2. Акт    опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок 
споживачів  (додаток  0),   оформлюється   комісією   підприємства
(організації) у складі:
       - керівника (головного інженера) - башка комісії); 
       - начальника енергетичної  служби  (особи,  відповідальної после 
електрогосподарство);
       - начальника відділу охорони праці. 
       Акт затверджується  керівником  підприємства   (організації), 
власником.
       В разі відсутності нате підприємстві (організації),  у власника 
кваліфікованих   спеціалістів,   вищевказані   регламентні  роботи
виконуються    залученими    спеціалістами    інших    підприємств
(організацій).
       0.3. Опосвідченням передбачається: 
       - перевірка    наявності    експлуатаційної    і   виконавчої 
документації на обсягах, передбачених вимогами ПВЕ, ПТЕ і ПБ, СНиП,
державних   стандартів,   під  час  експлуатації  електроустановок
споживачів, паспортно-технічних     даних,     інструкцій     щодо
експлуатації устаткування;
       - визначення       достатності        і        працездатності 
захисно-блокувальних пристроїв;
       - оцінка стану безпеки  електроустаткування,  а  також  стану 
будівельної частини будівель і споруд енергетичних об"єктів;
       - перевірка періодичності  і  якості  виконання  регламентних 
робіт щодо обслуговування електроустаткування;
       - оцінка  рівня  фахової  підготовки  працівників  з   питань 
безпеки, відповідності кваліфікації по робіт, що виконуються.
       0.4. Акти   опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок 
реєструються  та  зберігаються  на  підприємстві (організації),  у
власника.
       Копії актів,  соответственно закінченні звітного періоду, направляються на 
територіальні            органи             Держнаглядохоронпраці,
Держенергоспоживнагляду     та    в    відділи    охорони    праці
Держадміністрацій.
       0.5. Позачергове  опосвідчення стану безпеки електроустановок 
споживачів повинне бути вмотивованим і проводитися вслед за вимогами  та
участю   наглядових   органів   Держнаглядохоронпраці   у  випадку
істотного  зростання  електротравматизму,  наявності  категорійних
аварій та на інших обгрунтованих випадках.
       0.6. Опосвідчення   стану   безпеки   тих    електроустановок 
споживачів,     що     вичерпали    свій    ресурс,    провадиться
експертно-технічними  центрами  Держнаглядохоронпраці  або  іншими
спеціалізованими      організаціями,      які     мають     дозвіл
Держнаглядохоронпраці получи виконання таких робіт. За необхідності вплоть до
вказаних   робіт   залучаються   представники   заводів-виробників
електроустаткування, представники експлуатаційних організацій.
       0.7. Під    час   проведення   опосвідчення   стану   безпеки 
електроустановок споживачів необхідно перевірити:
       - осанка безпеки електроустановок; 
       - відповідність  експлуатації  електроустановок   нормативним 
вимогам безпеки;
       - наявність та табор документації. 
       0.7.1. Критерії    перевірки    стану    безпеки   по   видах 
електроустановок
       Повітряні лінії   електропередавання:  наявність  відповідних 
оперативних  написів,  відповідність  габаритів   Правилам,   табор
проводів,  опор,  ізоляторів,  заземлення, дирекцион виводів, кабельних
воронок, спусків заземлення, плакатів безпеки.
       Кабельні лінії:    стан   кабельних   каналів,   конструкцій, 
оболонок,  вводів на будівлю,  переходів,  розпізнавальних  знаків;
перетинів з комунікаціями, спорудами; наявність маркування; захист
від механічних пошкоджень,  корозії;  заземлення оболонок,  броні,
контроль  температури  нагрівання,  кінцеві заробки і з"єднувальні
муфти.
       Трансформатори: наявність оперативних написів, талия пристроїв 
рівня і температури мастила,  заземлення,  ізоляторів, ошинування,
кабелів;  наявність  і  стан  засобів  пожежогасіння,  убежище систем
охолодження, терміни виконання регламентних робіт.
       Підстанції, розподільчі   пристрої:   наявність   оперативних 
написів,  стан  масляних,  повітряних  вимикачів,   роз"єднувачів,
блокувань,  заземлень;  наявність  мастила  в  маслонаповнювальних
апаратах;  тело збірних шин і їхньої ізоляції,  кабелів, проводів,
електровимірювальних приладів.
       Релейний захист:  группировка пристроїв захисту ліній, що відходять, 
трансформаторів,    потужних    електродвигунів;   види   захисту,
відповідність установок  до  проекту;  наявність  АПВ,  АВР,  АЧР,
періодична   перевірка   і   контроль  справності  пристроїв  РЗА,
наявність інструкцій щодо обслуговування.
       Електродвигуни: стан     вводів,     ошиновки,    заземлення, 
відповідність захисту, наявність оперативних написів.
       Комплектувальні пристрої:     стан    ізоляторів,    корпусів 
конденсаторів,   заземлення,  огороджень,  захисні і  протипожежні
засоби,  наявність і талия блокувань,  наявність однолінійної схеми
установки, експлуатаційного журналу.
       Внутрішньоцехові установки:   стан   безпеки,   відповідність 
електропроводок  ПВЕ,  ПТЕ,  ПБ,  дотримання  термінів   перевірки
ізоляції  електропроводки  і  наявність  протоколів  випробування.
Правильність  виконання  заземлення  (занулення)  струмоприймачів,
апаратури,   наявність  плакатів  безпеки,  наявність  оперативних
написів і  написів  за  функціональним  призначенням  на  збірках,
наявність   і   справність   запірних   пристроїв  та  огороджень.
Відповідність переносних електросвітильників,  електроінструменту,
трансформаторів безпеки і зварювальних трансформаторів вимогам ПТЕ
і ПБ.
       0.7.2. Відповідність       експлуатації      електроустановок 
нормативним вимогам безпеки
       Утримання правил  приймання  електрообладнання після ремонту: 
ведення  записів  про  результати  ремонту   електрообладнання   во
формулярах,   ремонтному   журналі,   паспорті   електроустановки,
наявність необхідних протоколів і актів.
       Наявність оперативної документації і бивак оперативної роботи. 
       Стан охорони праці в робочих місцях. 
       Організація перевірки     знань    ПТЕ,    ПБ    експлуатації 
електроустановок споживачів.
       Присвоєння груп   з  електробезпеки,  відповідність  комісії, 
оформлення результатів перевірки знань.
       Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму. 
       Організація проведення робіт на електроустановках,  допуск  накануне 
роботи.
       Укомплектованість електроустановок захисними і протипожежними 
засобами.  Дотримання  термінів  випробування  захисних  засобів і
правил користування ними. Наявність плакатів з безпеки.
       Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту. 
       Заземлювальні пристрої, їх лагерь і періодичність випробування. 
       Наявність відповідних   приміщень  для  чергового  персоналу, 
забезпечення  санітарно-гігієнічних  умов  згідно  з  нормативними
вимогами, забезпеченість засобами подання першої медичної допомоги
і телефонним зв"язком.
       Облік і   аналіз  нещасних  випадків,  що  сталися  внаслідок 
ураження електричним струмом.
       0.7.3. Наявність та лагерь документації 
       Наказ насчет особу,  відповідальну  за  електрогосподарство,  її 
професійна відповідність.
       Список осіб,   які   мають   право    віддавати    оперативні 
розпорядження,  вести  оперативні  переговори,  а  також наявність
переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної  організації  та
доступність зв"язку.
       Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і  цих 
Правил.
       Список електротехнічних працівників. 
       Медичний висновок оборона дозвіл получай резон роботи електротехнічних 
працівників во електроустановках.
       Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами. 
       Перелік робіт,  які  можуть  виконуватися  за  нарядом  і  вслед за 
розпорядженням.
       Перелік робіт,   які   проводяться   в    порядку    поточної 
експлуатації.
       Однолінійна план електроустановок. 
       Комплект експлуатаційних  інструкцій  та інструкцій з охорони 
праці.
       Журнал інструктажів. 
       Журнал обліку електроінструменту. 
       План навчання електротехнічних працівників безпеці праці. 
       План протиаварійних тренувань. 
       Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань. 
       Оперативний журнал. 
       Журнал обліку  відмов  і  аварій во роботі електрообладнання і 
мереж.
       Журнал обліку захисних засобів. 
       Журнал реєстрації протоколів випробування засобів  захисту  і 
інструменту  з  ізолювальними  ручками,  переносних  світильників,
знижувальних трансформаторів;  дневной журнал випробувань засобів  захисту
із діелектричних матеріалів.
       Журнал обліку робіт после нарядами і розпорядженнями. 
       Графік огляду  кабельних трас,  кабельних споруд і повітряних 
ліній.
       Протоколи перевірок    і    випробування   електрообладнання, 
апаратури,  пристроїв  РЗ  і  А,  електромереж  і   заземлювальних
пристроїв.
       Паспортні карти або журнали з  описом  електрообладнання,  що 
експлуатується,   і   захисні   засоби   з  зазначенням  технічних
характеристик і зазначенням інвентарних номерів.
       Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, 
виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.
       Виконавча документація    підземних    кабельних    трас    і 
заземлювальних пристроїв з прив"язками  до  будівель  і  постійних
споруд  із  зазначенням  місць  встановлення  з"єднувальних муфт і
перетинів з комунікаціями.
                                              Додаток 0 
                                  до пункту 0.1.3 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
        Мінімальний срок роботи на електроустановках достатній 
          для того присвоєння чергової групи з електробезпеки
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
         Категорія персоналу       |Мінімальний срок роботи на елект- 
                                   |роустановках з посередньою гру- 
                                   |пою на одержання групи (міся- 
                                   |ців)3 
                                   |———————————————————————————————— 
                                   |  II   |   III1  |  IV1 |  V1 
  —————————————————————————————————+———————+—————————+——————+——————— 
  0. Електротехнологічні працівни- |       |         |      | 
  ки2                              |   0   |   ---   |  --- |  --- 
  0. Електротехнічні працівники.   |       |         |      | 
  Адміністративно-технічні, інспек-|       |         |      | 
  тувальні, чергові, ремонтні та   |       |         |      | 
  оперативно-ремонтні працівники:  |       |         |      | 
  0.1. З вищою технічною, спеціаль-|       |         |      | 
  ною електротехнічною середньою   |не нор-|         |      | 
  освітою                          |мується|    0    |   0  |   0 
  0.2. Що закінчили спеціалізовані |       |         |      | 
  ПТУ                              |   0   |    0    |   0  |   02 
  0.3. Без спеціальної освіти      |   0   |    0    |   02 |   04 
  0. Практиканти:                  |       |         |      | 
  0.1. Університетів, коледжів     |   0   |    0    |  --- |  --- 
  0.2. Профтехучилищ               |   0   |    0    |  --- |  --- 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітки: 0 - для  одержання  III-V  груп  вимагається  спеціальне 
          навчання стосовно посади, яку займає працівник;
          0 - присвоєння III-V груп електротехнологам  проводиться
          во виключних випадках згідно з пунктом 0 цієї таблиці;
          0 -  стаж   роботи   та   група   з   електробезпеки   во
          електроустановках  до  0000 В  не  враховується  під момент
          визначення мінімального стажу на електроустановках  понад
          0000 В.
                                              Додаток 0 
                                  давно пункту 0.1.3 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                Форма посвідчення оборона перевірку знань 
  Лицьова бок обкладинки 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  |                    (Державний знак України)                    | 
  |                     П касательно не без; на і д ч е н н аз многогрешный                       | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Сторінки блоку посвідчення: 
 Стор.2
 Міністерство ____________________________________________________
 Організація, підприємство _______________________________________
 Посвідчення N ______________________
 Видане (кому) ___________________________________________________
              (прізвище, ім"я, по мнению батькові отримувача посвідчення)
 Посада (спеціальність) __________________________________________
 Допущений прежде роботи во електроустановках напругою ________________
 Цеху, відділу ___________________________________________________
 В якості ________________________________________________________
 Дата видачі ________________________________
   Голова комісії _______________________     ______________________ 
                  (посада)    (підпис)       (прізвище, ініціали)
 М.П.
   Стор.3 
              Результати перевірки знань з охорони праці 
          (Правила безпеки, інструкції з охорони праці)
  ————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Група з |Рішення |Дата наступної|Підпис 
  вірки     |вірки        |електро-|комісії |перевірки     |голови 
             |             |безпеки |(знає,  |              |комісії 
             |             |        |не знає)|              | 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.4 
            Результати перевірки знань з технології робіт 
           (правила експлуатації, виробничі інструкції)
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Рішення комісії|Дата наступної|Підпис го- 
  вірки     |вірки        |(знає, далеко не знає)|перевірки     |лови комі- 
            |             |               |              |сії 
            |             |               |              | 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.5 
          Результати перевірки знань правил пожежної безпеки 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Рішення комісії|Дата наступної|Підпис го- 
  вірки     |вірки        |(знає, малограмотный знає)|перевірки     |лови комі- 
            |             |               |              |сії 
            |             |               |              | 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.6-7 
           Результати перевірки знань правил ДНАОП під дни 
                   виконання спеціальних робіт
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата перевірки|    Назва Правил    |Рішення комісії (знає,|Підпис 
                |                    |не знає)              |голови 
                |                    |                      |комісії 
  ——————————————+————————————————————+——————————————————————+——————— 
  ——————————————+————————————————————+——————————————————————+——————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.8 
                     Результати медичного огляду 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
    Дата   |          Висновок лікаря         |Підпис відповідальної 
           |                                  |         особи 
  —————————+——————————————————————————————————+————————————————————— 
  —————————+——————————————————————————————————+————————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Зворотна бок обкладинки 
                               Пам"ятка 
       Під минута виконання службових обов"язків працівник повинен мати 
це посвідчення з собою.
       За відсутності  цього  посвідчення  або  його   наявності   з 
простроченим  терміном  перевірки  знань  працівник  до  роботи малограмотный
допускається.
       В разі   порушення   нормативних   актів   з   охорони  праці 
посвідчення може бути вилучене.
                                              Додаток 0 
                                  впредь до пункту 0.1.4 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                    Форма журналу перевірки знань 
                   (форма і зразок заповнення)
  __________________________________________________________________ 
                    (міністерство, відомство)
                                Журнал 
                    протоколів перевірки знань
  __________________________________________________________________ 
                (назва підприємства, організації)
                                Розпочато "___" _________________ р. 
                              Закінчено "___" _________________ р.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  N |Прізвище, |Дата попе-|Дата і  |Тема увлекаться |Рішення |Дата нас-|Підпис 
  п/п|ім"я та по|редньої   |причина |вірки (охо-|комісії |тупної   |особи, 
     |батькові; |перевірки,|перевір-|рона праці,|(знає,  |перевірки|що 
     |обіймана  |група з   |ки, гру-|пожежна    |не знає)|         |прохо- 
     |посада    |електро-  |па з    |безпека,   |        |         |дить 
     |(спеціаль-|безпеки   |електро-|технологія |        |         |пере- 
     |ність) і  |          |безпеки |робіт)     |        |         |вірку 
     |стаж робо-|          |        |           |        |         | 
     |ти получи и распишись цій |          |        |           |        |         | 
     |посаді    |          |        |           |        |         | 
     |(спеціаль-|          |        |           |        |         | 
     |ності)    |          |        |           |        |         | 
  ———+——————————+——————————+————————+———————————+————————+—————————+—————— 
  0 |    0     |    0     |   0    |     0     |   0    |    0    |   0 
  ———+——————————+——————————+————————+———————————+————————+—————————+—————— 
  0 |Коваль    |05.02.95  |05.02.96|Законодав- |  Знає  |05.02.97 | 
     |Петро     |IV група  |Чергова |ство про   |        |         | 
     |Іванович, |до 0000 В |IV група|охорону    |        |         | 
     |електро-  |          |до      |праці      |        |         | 
     |монтер    |          |1000 В  |Правила    |  Знає  |         | 
     |з 02.05.90|          |        |пожежної   |        |         | 
     |          |          |        |безпеки    |        |         | 
     |          |          |        |Правила    |  Знає  |         | 
     |          |          |        |технічної  |        |         | 
     |          |          |        |експлуа-   |        |         | 
     |          |          |        |тації      |        |         | 
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Голова комісії ____________          ____________________________ 
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
 Члени комісії: ____________          ____________________________
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
                  ____________          ____________________________ 
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
                                              Додаток 0 
                                  накануне пункту 0.2.2 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                        Форма наряду-допуску 0 
       Підприємство ________________________________________________ 
       Підрозділ ___________________________________________________ 
           Наряд-допуск 0 N _______________________________ 
                          (для робіт на електроустановках)
       Керівнику робіт (наглядачеві)4 ______________________________ 
                                    (посада; прізвище4, ініціали;
  __________________________________________________________________ 
                      група з ел. безпеки*)
  допускачеві ______________________________________________________ 
              (посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
з членами бригади ________________________________________________
                  (посада; прізвище, ініціали; група з
  __________________________________________________________________ 
                          ел. безпеки*)
  __________________________________________________________________ 
        (посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
  доручається ______________________________________________________ 
     Роботу розпочати: дата3 ___________________ часы _____________
       Роботу закінчити: датировка ____________________ период _____________ 
           Таблиця 0. Заходи щодо підготовки робочих місць 
                  (перелічити всі робочі місця)
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Назва електроустановок5, на яких потрібно|Що має бути вимкнено і дескать 
  прочертить вимкнення та встановити зазем- |заземлено 
  лення                                   | 
  ————————————————————————————————————————+————————————————————————— 
                     0                    |            0 
  ————————————————————————————————————————+————————————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Окремі вказівки   _______________________________________________ 
 Наряд видав: годовщина __________________________ дни ________________
 Підпис            ____________________ __________________________
                   (посада; прізвище, ініціали; група з
                   ел. безпеки*)
 Наряд продовжив до: число ________________ миг ___________________
 Підпис            ________________ ______________________________
                   (посада; прізвище, ініціали; група з
                   ел. безпеки*)
  _________________ 
       дата                                     М.П.
  _______________ 
     *Група з електробезпеки вказується прописом.
      Таблиця 0. Дозвіл нате підготовку робочих місць і нате впускание 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дозвіл получи підготовку робочих місць і|Дата,|Підпис працівника, який 
  для допустимое отклонение видав (посада; прізвище,  |час  |отримав дозвіл держи під- 
  підпис) (перелічити всі робочі міся-|     |готовку робочих місць і 
  ця)                                 |     |на впускание 
  ————————————————————————————————————+—————+——————————————————————— 
                     0                |  0  |           0 
  ————————————————————————————————————+—————+——————————————————————— 
                                      |     | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ______________ 
 Допускач ________________________________________________________
                       (підпис; прізвище, ініціали)
 Керівник робіт (наглядач) _______________________________________
                                   (підпис; прізвище, ініціали)
           Таблиця 0. Інструктаж членів бригади (цільовий) 
                    під время первинного допуску
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Члени бригади (прізвища,|Підпи-  |Члени бригади|Підписи осіб, які 
  ініціали)               |си осіб,|(прізвище,   |пройшли інструктаж 
                          |які     |ініціали)    | 
                          |пройшли |             | 
                          |інст-   |             | 
                          |руктаж  |             | 
  ————————————————————————+————————+—————————————+—————————————————— 
              0           |   0    |      0      |         0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Підписи осіб, які провели інструктаж: 
 Допускач                  _________________
 Керівник робіт (наглядач) _________________
        Таблиця 0. Щоденний предельный размер по роботи та її закінчення 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Бригада проінструктована|    Робота закінчена, войско виведена 
  і допущена получи робоче    | 
  місце                   | 
  ————————————————————————+————————————————————————————————————————— 
  Назва робочого місця   |Дата,|   Підписи  |Дата,|Підпис керівника 
                          |час  |————————————|час  |робіт (нагляда- 
                          |     |Допу-|Керів-|     |ча) 
                          |     |скача|ника  |     | 
                          |     |     |робіт |     | 
                          |     |     |(наг- |     | 
                          |     |     |ляда- |     | 
                          |     |     |ча)   |     | 
  ————————————————————————+—————+—————+——————+—————+———————————————— 
              0           |  0  |  0  |   0  |  0  |       0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                  Таблиця 0. Зміни на складі бригади 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Введений предварительно бригади (пріз-|Виведений з бригади |Дата, час|Дозволив 
  вище, ініціали; група     |(прізвище, ініціали;|         |(підпис) 
  (прописом)                |група (прописом)    |         | 
  ——————————————————————————+————————————————————+—————————+———————— 
               0            |          0         |    0    |    0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       Роботу повністю   закінчено,  бригаду  виведено;  заземлення, 
встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) __________________
                                                    (посада)
  __________________________________________________________________ 
                            (прізвище)
   Дата _____________________________ время __________________________ 
   Керівник робіт (наглядач) _______________________________________ 
                                          (підпис)
 
          Вказівки щодо заповнення наряду-допуску с целью робіт 
                       во електроустановках
       0. Записи   в   наряді-допуску   мають   бути   розбірливими. 
Забороняється  заповнення   бланку   наряду-допуску   олівцем   та
виправлення тексту.
       0. Система    нумерації    нарядів-допусків    встановлюється 
керівництвом підприємства.
       0. Під время зазначення дат  вказується  число,  місяць  і  дві 
останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 06.04.96.
       0. Прізвища осіб,  зазначених на наряді,  пишуться у називному 
відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.
       0. Диспетчерські   назви    електрообладнання    допускається 
записувати  во усталеній  скороченій формі.  Наприклад:  МВ-110 Т-2
(масляний  вимикач  трансформатора  Т-2), Тр-р 01 Т (трансформатор
01 Т).
       0. В  разі  нестачі  рядків  в  таблицях  або  тексті  одинаково 
дозволяється  прикласти прежде нього додатковий лист одинаково вслед тим а
самим номером та підписом особи,  яка видає наряд, про продовження
записів.  До  того  ж  во останніх рядках таблиць або на кінці рядка
основного бланку слід записати "Див. додатковий бланк".
       0. В   рядку  "Підрозділ"  вказується  структурний  підрозділ 
підприємства (цех,  район,  дільниця),  в  електроустановці  якого
мають провадитись роботи.
       0. В  рядку  "допускачеві"   вказується   посада,   прізвище, 
ініціали,    група    з   електробезпеки   допускача   зі   складу
оперативників,     або     керівника     робіт      зі      складу
оперативно-ремонтників, котрий суміщує обов"язки допускача.
       0. В  рядках  "з  членами   бригади"   зазначаються   посади, 
прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.
       Під час  виконання  робіт   із   застосуванням   автомобілів, 
механізмів і самохідних кранів зазначається,  хто з членів бригади
є водієм (кранівником,  стропальником),  а також молодчик механізму або
самохідного крана,  для якому  він працює. Наприклад: Петренко К.В.
гр.II, водій  телескопічної  вишки  ТВ-26;  Крилов   А.С.   гр.II,
кранівник крана АК-51.
       00. В рядках "доручається" вказується: 
       - для   електроустановок   електростанцій,  підстанцій  і  КЛ 
вказується назва електроустановки та її приєднань,  в  яких  панихида
если працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 010 кВ,
шиноз"єднувальний вимикач, заміна вводів ф "В";
       - интересах ПЛ вказується найменування лінії і линия її дільниці, мол 
треба  буде  працювати  (номери  опор,  на  яких  або  між  якими,
враховуючи їх,   буде   провадитися   робота;   окремі   прольоти,
наприклад:  прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ),  а також
зміст   роботи,  наприклад:  ПЛ 05 кВ Заводська-Центральна,  опори
N 02 - 03,  перетяжка проводів.  Для багатоколових  ПЛ  вказується
також  назва  кола,  а  під минута пофазного ремонту - і розташування
фази получай опорі.
       01. В  рядках  "Роботу  розпочати"   і   "Роботу   закінчити" 
вказується  дата  і  час  початку  та  закінчення  роботи вслед даним
нарядом.
       02. Під   час   роботи  в  електроустановках  електростанцій, 
підстанцій та сверху КЛ на таблиці 0 "Заходи  щодо  підготовки  робочих
місць" - зазначаються:
       - на графі  0  -  назви  електроустановок,  в  яких  необхідно 
провести   операції   з   комутаційними   апаратами  і  встановити
заземлення;
       - в  графі  0 - диспетчерська назва (позначення) комутаційних 
апаратів,  приєднань,  обладнання, з якими провадяться операції, і
місця,  -де мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у
вторинних колах,  во пристроях РЗА, телемеханіки, зв"язку вказувати
во таблиці безвыгодный обов"язково.
       Під дни роботи для КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються во РУ 
працівниками,  які безвыгодный обслуговують ці лінії (наприклад,  черговими
електростанцій і  підстанцій),  таблицю  0  слід  заповнити  таким
чином:
       - во графі 0 зазначається назва електростанції або підстанції, 
держи яких вимикається лінія;
       - на графі 0,  во рядку, що відповідає назві електростанції або 
підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.
       03. Під пора робіт получи ПЛ во таблиці 0 зазначається: 
       - на графі 0 - назви ліній, кіл, проводів, що записані на рядку 
наряду  "доручається",  а  також  назви  інших  ПЛ  або  кіл,   що
підлягають  вимкненню і заземленню во зв"язку з виконанням робіт получай
ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію,
яка  ремонтується,  або  проходять  поблизу  від  неї,  інших  кіл
багатоколових ПЛ тощо);
       - на графі 0 интересах ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем 
зі складу оперативно-ремонтних працівниців  -  назва  комутаційних
апаратів  в  РУ  і получи и распишись самій ПЛ,  з якими проводяться операції,  та
номери опор,  держи яких мають бути  встановлені  заземлення.  В  цій
самій  графі  мають  бути  вказані  номери  опор або прольоти,  мол
керівник робіт повинен держи робочому місці встановити заземлення  в
проводи  і  троси  відповідно предварительно 0.7.3,  0.7.4,  0.7.6,  0.7.9 цих
Правил.
       Якщо місця  встановлення  заземлень  під часы видавання наравне 
визначити никак не можна,  або робота буде  проводитися  з  переміщенням
заземлень, в таком случае во графі вказується "Заземлити получи и распишись робочих місцях".
       В графі 0 мають бути вказані також місця,  дескать керівник  робіт 
повинен  встановити  заземлення сверху ПЛ,  які перетинають лінію,  що
ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються
іншим  підприємством  (службою),  во рядку наравне "Окремі вказівки"
має  бути  вказано  про  необхідність  перевірки   заземлень,   що
встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
       04. В таблицю 0 мають бути занесені операції з  комутаційними 
апаратами,  які  необхідні  ради безпосередньої підготовки робочого
місця.  Перемикання, які виконуються во процесі підготовки робочого
місця,  пов"язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань
з однієї системи шин сверху іншу, переведення живлення дільниці мережі
з одного джерела живлення в інше тощо), во таблицю никак не записуються.
       Якщо допускачеві зі складу  оперативно-ремонтних  працівників 
під  час  видавання  на равных правах доручається предельный размер возьми вже підготовлені
робочі місця,  ведь во таблиці 0 та особа,  яка видає наряд,  записує
вимкнення і заземлення,  необхідні для того підготовки робочих місць, і
вказує, які з цих операцій вже виконані.
       Для робіт,  що  не  вимагають  підготовки  робочого місця,  во 
графах таблиці 0 робиться запис "Не вимагається".
       05. В рядках "Окремі вказівки" записуються: 
       - додаткові заходи,  що убезпечують працівників (встановлення 
огорож,  перевірка  повітря  в  приміщенні  на  відсутність водню,
заходи пожежної безпеки тощо);
       - етапи  робіт  і окремі операції,  що їх слід виконувати під 
керівництвом особи, яка видала наряд;
       - дозвіл  керівникові робіт (наглядачеві) бери повторний толеранс 
бригади впредь до роботи держи підготовлене робоче місце  (пункт  0.7.3  цих
Правил);
       - дозвіл ввімкнути електроустановку або  частину  її  (окремі 
комутаційні  апарати)  без  дозволу  або  розпорядження  чергового
(пункт 0.16.4 цих Правил);
       - дозвіл  керівнику  робіт  на  зняття  заземлень  на  період 
випробувань електроустаткування (пункт 0.7.4 цих Правил);
       - дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами; 
       - дозвіл на  призначення  особи,  відповідальної  за  безпеку 
проведення  робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 0.9.1 цих
Правил);
       - у  випадку  видавання  наряду  наглядачеві - відповідальний 
працівник, який очолює бригаду (пункт 0.2.8 цих Правил);
       - вказівка  керівнику робіт оборона необхідність узгодити роботу, 
що суміщується;
       - залишені під напругою проводи,  троси ПЛ,  що ремонтується, 
фази лінії під пора пофазного ремонту;  ПЛ, з якими перетинається во
прольотах лінія, що ремонтується;
       - вказівка про  необхідність  перевірки  заземлень  ПЛ  інших 
підприємств;
       - вказівка относительно те,  що лінія,  яка ремонтується,  перебуває во 
зоні  наведеної  напруги  із  зазначенням  рівня наведеної напруги
(пункт 0.1.63 цих Правил);
       - дозвіл  керівнику  робіт  на  переведення  бригади  сверху інше 
робоче місце (пункт 0.8.1 цих Правил).
       Особі, яка видає наряд, дозволяється держи свій розсуд вносити во 
ці рядки і інші записи, пов"язані з роботою, що виконується.
       06. В рядках "Наряд видав" і "Наряд продовжив до" відповідно, 
особи,  які видають або продовжують наряд,  вказують  дату  і  минута
підписання наряду.
       07. Таблиця 0  заповнюється  під  час  одержання  дозволу  получай 
підготовку робочого місця і в допуск.
       В графі 0 допускач  вказує  посаду  та  прізвище  особи,  яка 
видала  дозвіл  на  підготовку робочих місць і бери допуск.  Під дни
видавання дозволу особисто во графі 0 розписується працівник,  який
видав  дозвіл,  із  зазначенням своєї посади.  Приводиться перелік
робочих місць.
       В графі 0 вказуються число і миг видачі дозволу. 
       В графі 0 розписуються працівники,  які  одержали  дозвіл  нате 
підготовку  робочих місць і для допуск.  Під момент підготовки робочих
місць кількома особами або працівниками різних  цехів  в  графі  0
розписуються всі, хто готував робочі місця.
       Якщо дозволи  на  підготовку  робочого  місця  і  на   предельный размер 
запитуються неодночасно, ведь во графі 0 заповнюють неуд рядки: единовластно -
относительно дозвіл для підготовку робочого місця,  другий - про  дозвіл  получи
допуск.
       08. Під  час  робіт   в   електроустановках   електростанцій, 
підстанцій  і  на  КЛ  в  рядках  "Робочі місця підготовлені.  Під
напругою залишились:"  допускач  вказує  струмовідні  частини,  що
залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі
до  місця  роботи  струмовідні  частини  або  обладнання  сусідніх
приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.
       Під пора робіт получи ПЛ  в  цих  рядках  записуються  струмовідні 
частини,  вказані  особою,  яка  видала наряд,  а на рядках "Окремі
вказівки", после необхідності, і інші струмовідні частини.
       Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками 
"Робочі місця підготовлені.  Під напругою залишились:" тільки  під
миг первинного допуску.
       09. Цільовий   інструктаж   членів  бригади   оформляється  на 
таблиці 0 на равных правах тільки під  час  первинного  допуску  та  в  разі
введення  до  складу  бригади  нового  працівника.  Про проведений
інструктаж допускач і керівник робіт  розписуються  у  відповідних
рядках на кінці таблиці 0.
       00. В  таблиці  0 оформляється щоденний разрешение по роботи і її 
закінчення,  во тому числі - впуск під  час  переведення  на  інше
робоче місце.
       Якщо керівник робіт одночасно виконує обов"язки допускача  (а 
також,  якщо  керівнику  робіт  дозволено допустити бригаду на разі
повторного допуску) в таком случае він розписується під часочек допуску на графах 0
і 0.
       Закінчення робіт,  пов"язане  із  закінченням  робочого  дня, 
керівник робіт (наглядач) оформляє во графах 0 і 0.
       01. В таблиці 0 "Зміни в  складі  бригади"  дозвіл  на  зміни 
складу  бригади  дає  працівник,  що  має привилегия видавати наряд,  і
розписується во графі 0.  Під дни передавання дозволу  по  телефону
або  радіо  керівник  робіт  в  графі  0  зазначає  прізвище цього
працівника.
       Під час   введення  в  бригаду  або  виведенні  з  неї  водія 
автомобіля,  машиніста механізму,  кранівника вказується також фигура
закріпленого ради ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.
       02. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) 
розписується на призначених интересах цього рядках наряду, зазначаючи дни
і дату оформлення.
       Якщо під миг оформлення повного закінчення роботи черговий чи 
допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників  відсутні  або
керівник  робіт суміщує обов"язки допускача,  в таком случае керівник робіт чи
наглядач виконує це оформлення тільки на своєму примірнику  наряду,
зазначаючи  час  і дату,  посаду і прізвище працівника,  якому він
повідомив для повне закінчення робіт.
       Якщо під  час  оформлення  на наряді повного закінчення роботи 
присутній черговий  чи  допускач  зі  складу  оперативно-ремонтних
працівників,  так керівник робіт або наглядач виконує це оформлення
во обох примірниках наряду.
       Якщо бригада    заземлень    не   встановлювала,   то   болтология 
"заземлення, встановлені бригадою, зняті" мають бути викреслені.
                                              Додаток 0 
                                 накануне пункту 0.3.12 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
          Журнал обліку робіт вслед нарядами і розпорядженнями 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Обліковий|Місце і|Особа, яка|Керівник |Члени бригади,|Заходи |До роботи|Робота 
  п/п|номер і  |назва  |віддала   |робіт або|яка працює вслед |безпеки|приступи-|закін- 
     |дата ви- |роботи |розпоряд- |наглядач |розпоряджен-  |під час|ли (дата,|чена 
     |давання  |       |ження     |(посада; |ням (посада;  |підго- |час)     |(дата, 
     |—————————|       |(посада;  |прізвище,|прізвище,     |товки  |         |час) 
     |На-|Роз- |       |прізвище, |ініціали;|ініціали; гру-|робочих|         | 
     |ря-|поря-|       |ініціали; |група)   |па)           |місць  |         | 
     |ду |джен-|       |група)    |Підпис   |              |       |         | 
     |   |ня   |       |Підпис    |         |              |       |         | 
     |   |     |       |          |         |              |       |         | 
  ———+———+—————+———————+——————————+—————————+——————————————+———————+—————————+—————— 
    0| 0 |  0  |   0   |     5    |    0    |       0      |   0   |    0    | 00 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітки: 0. Під период робіт ради нарядом  заповнюються графи 0, 0, 0, 
          00.
          0. Під  час  робіт ради розпорядженнями заповнюються графи
          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00.
                                              Додаток 0 
                                 прежде пункту 0.7.36 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
         Форма  журналу  обліку, перевірки  та  випробування 
       електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів
                частоти та переносних світильників
                                Журнал 
      обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
      трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних
                           світильників
        _____________________________________________________ 
                 назва підприємства, організації
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Назва   |Інвентар-|Дата ос-|Причина випро-|Випробування|Вимірювання |Перевірка справ-|Зовнішній огляд |Дата нас-|Особа, що 
  електро-|ний номер|таннього|бування, пере-|ізоляції    |опору ізоля-|ності ланцюга   |і перевірка ро- |тупного  |проводила пе- 
  інстру- |         |випробу-|вірки         |підвищеною  |ції         |заземлення      |боти нате холос-  |випробу- |ревірку та 
  мента   |         |вання,  |              |напругою    |            |                |тому ході       |вання,   |випробування 
          |         |перевір-|——————————————+————————————+————————————+————————————————+————————————————|пере-    |————————————— 
          |         |ки      |після  |періо-|Дата|Резуль-|Дата|Резуль-| Дата |Результат| Дата |Результат|вірки    |П.І.Б.|Підпис 
          |         |        |ремонту|дична |    |тат    |    |тат    |      |         |      |         |         |      | 
  ————————+—————————+————————+———————+——————+————+———————+————+———————+——————+—————————+——————+—————————+—————————+——————+—————— 
      0   |    0    |    0   |   0   |  0   | 0  |   0   |  0 |   0   |  00  |   01    |  02  |   03    |   04    |  05  | 06 
  ————————+—————————+————————+———————+——————+————+———————+————+———————+——————+—————————+——————+—————————+—————————+——————+—————— 
          |         |        |       |      |    |       |    |       |      |         |      |         |         |      | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                              Додаток 0 
                                 вплоть до пункту 0.6.36 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
                  Єдині форми протоколів вимірювань 
     Штамп 
 організації
                               Протокол 
      вимірювання опору розтікання получи основних заземлювачах
             і заземленнях магістралей і устаткування
                    "___" __________ _____ р.
       Замовник ____________________________________________________ 
       Об"єкт ______________________________________________________ 
       0. Основні дані вимірювальних приладів ______________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
     0. Стан  погоди  протягом  останніх  трьох  днів  і  в   праздник
проведення вимірювання ___________________________________________
  __________________________________________________________________ 
     0. Спосіб виконання заземлення ______________________________
       0. Дані вимірювання _________________________________________ 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Вимірюваний об"єкт|         Опір, Ом        |     Примітка 
  п/п|                  |—————————————————————————| 
     |                  | розтікання | перехідний | 
  ———+——————————————————+————————————+————————————+————————————————— 
  ———+——————————————————+————————————+————————————+————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посади)
   Керівник робіт 
    Штамп 
  організації 
       Замовник ____________________________________________________ 
       Об"єкт ______________________________________________________ 
                               Протокол 
       перевірки ізоляції __________________________________________ 
       Робоча напруга ____________________________ Ізоляція виміряна 
мегомметром _______________________ заводський N _________________
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Назва устаткування|Переріз і мар-|   Ізоляція, МОм     |Висно- 
  п/п|або кабелів, ошибаться |ка            |—————————————————————|вок 
     |водів             |              |A-O|B-O|C-O|AB|BC|CA | 
  ———+——————————————————+——————————————+———+———+———+——+——+———+—————— 
  ———+——————————————————+——————————————+———+———+———+——+——+———+—————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посада)
   Керівник робіт          _________________________________________ 
    Штамп 
  організації                  "___" _______________ 099_ р. 
                             Замовник ____________________________
                             Об"єкт ______________________________
                              Протокол N 
             перевірки повного опору петлі фаза-нуль
       Характеристика живильної мережі _____________________________ 
  __________________________________________________________________ 
               (напруга, потужність трансформатора)
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  N |Назва захи-|Спосіб або|Номінальна |Розрахун-|Максимально|Виміряний   |При- 
  п/п|щуваного   |засіб начинать |сила струму|кова мі- |допустимий |опір Zn, Om,|мітка 
     |об"єкта    |хисту     |зворотньо- |німальна |опір Zn, Om|або мощь ст-| 
     |           |          |залежного  |сила ст- |           |руму, A.    | 
     |           |          |захисту або|руму сп- |           |            | 
     |           |          |струмовід- |рацюван- |           |            | 
     |           |          |січки, A   |ня за-   |           |            | 
     |           |          |           |хисту, A |           |            | 
  ———+———————————+——————————+———————————+—————————+———————————+————————————+————— 
  ———+———————————+——————————+———————————+—————————+———————————+————————————+————— 
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
     а) опір петлі вище норми мають об"єкти, зазначені в  позиціях
  __________________________________________________________________ 
     б) опір петлі всього іншого устаткування во нормі ____________
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посада)
 Керівник робіт          _________________________________________
                                                Додаток 0 
                                    перед пункту 0.2 Правил безпечної
                                    експлуатації  електроустановок
                                    споживачів
                                Форма 
   акта опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
                                    Затверджую: 
                                    ________________________________ 
                                  Керівник (власник) підприємства,
                                  організації
                                  "___" __________________ 099_ р.
                                 Акт 
      опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
             від "___" _______________ 099_ р. N ___
  __________________________________________________________________ 
                (назва підприємства, організації)
  __________________________________________________________________ 
          (підпорядкованість підприємства, організації)
  __________________________________________________________________ 
            (поштова адреса підприємства, організації)
       Телефони: керівника підприємства ____________________________ 
       особи, відповідальної вслед електрогосподарство ________________ 
       Комісія у складі: 
       руководитель комісії ______________________________________________ 
                           (посада; прізвище, ініціали)
       члени комісії _______________________________________________ 
                           (посада; прізвище, ініціали)
                     _______________________________________________ 
     провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
  __________________________________________________________________ 
                    (перелік електроустановок)
  __________________________________________________________________ 
     0. Стан безпеки електроустановок
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
      0. Відповідність  експлуатації  електроустановок нормативним
вимогам безпеки
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
     0. Наявність та талия документації
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
   Зворотний бік акта 
                              Висновки: 
       0. Стан  безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки 
відповідає, из-за винятком:
  ________________________            _____________________________ 
 (назва електроустановки)              (причини невідповідності)
  ________________________            _____________________________ 
  ________________________            _____________________________ 
       0. Експлуатація   електроустановок   відповідає   нормативним 
вимогам безпеки, вслед винятком:
  __________________________________________________________________ 
               (перелік порушень нормативних вимог)
  __________________________________________________________________ 
     0. Документація   наявна   в   повному  обсязі  і  відповідає
нормативним вимогам, из-за винятком:
  __________________________________________________________________ 
               (перелік порушень нормативних вимог)
  __________________________________________________________________ 
                                Заходи 
         щодо усунення допущених порушень з обов"язковим
         зазначенням   термінів   усунення  порушень  та
                       відповідальних осіб
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
                           Висновки комісії 
  "Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства
                  дозволяється никак не дозволяється"
  __________________________________________________________________ 
                     (непотрібне викреслити)
   Голова комісії _______________________________ 
                           (підпис)
 Члени комісії: _______________________________
                  _______________________________ 
                           (підписи)
                         Нормативні посилання 
       Закон України "Про охорону праці" ( 0694-12 ). 
       Закон України "Про пожежну безпеку" ( 0745-12 ). 
       Закон України "Про дорожній рух" ( 0353-12 ). 
       ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації 
посудин,   що   працюють   під   тиском.    Затверджено    наказом
Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 N 004.
       ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення для навчання, інструктаж 
і перевірку знань працівників з питань охорони праці,  затверджене
наказом   Держнаглядохоронпраці   України    від   04.04.94  N  00
( z0095-94 ),   зареєстровано   в  Мін"юсті  України  02.05.94  из-за
N 05/304.
       ДНАОП 0.00-1.03-93.  Правила будови і безпечної  експлуатації 
вантажопідіймальних        кранів,       затверджені       наказом
Держнаглядохоронпраці України від 06.12.93 N 028.
       ДНАОП 0.00-8.02-93  Перелік  робіт  з  підвищеною небезпекою, 
затверджений  наказом  Держнаглядохоронпраці  України від 00.11.93
N 023 ( z0196-93 ), зареєстровано  в  Мін"юсті України 03.12.93 ради
N 096.
       ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення относительно режим проведення медичних 
оглядів   працівників   певних   категорій,   затверджене  наказом
Міністерства   охорони   здоров"я    України   від  01.03.94  N 05
( z0136-94 ),   зареєстровано   в  Мін"юсті  України  01.06.94  вслед
N 036/345.
       ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації  зварників,  затверджені 
наказом Держнаглядохоронпраці  України 09.04.96 N 01 ( z0262-96 ),
зареєстровані на Мін"юсті України 01.05.96 следовать N 062/1287.
       ДНАОП 0.00-1.13-71    "Правила    устройства   и   безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов
равно газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.
       НАОП 0.4.10-1.04-86   "Правила   техники    безопасности    равно 
производственной    санитарии   при   электросварочных   работах",
затверджені Мінхіммашем СРСР 02.05.86.
       "Правила применения равно испытания средств защиты,  используемые 
на электроустановках /Москва,  Энергоатомиздат,  0987", затверджені
Міненерго СРСР 02.02.81.
       "Правила устройства   электроустановок.    Шестое    издание, 
переработанное равно дополненное.  /Москва,   Энергоатомиздат,  0985",
затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
       НАПБ А.01.001-95   Правила   пожежної   безпеки   в  Україні, 
затверджені наказом МВС України від 02.06.95 N 000 (  z0219-95   ),
зареєстровані Мін"юстом України 04.07.95 вслед N 019/755.
       НАПБ Б.02005-94 Типове  положення  про  спеціальне  навчання, 
інструктажі   та   перевірку   знань   з   пожежної   безпеки   возьми
підприємствах,  во установах та організаціях  України,  затверджене
наказом МВС України від 07.11.94 N 028 ( z0307-94 ), зареєстроване
Мін"юстом України 02.12.94 из-за N 007/517.
       РД 06.407-87    "Ремонт    взрывозащищенного   и   рудничного 
электрооборудования",  затверджені   Держгіртехнаглядом   СРСР   і
Мінелектротехпромом СРСР 0987 року.
       "Правил технической       эксплуатации       электроустановок 
потребителей   /Москва,   Энергоатомиздат,   0989",   затверджених
Міненерго СРСР 01.12.85.
       "Правила изготовления  взрывозащищенного  электрооборудования 
(ПИВЭ) изд. 0960-1963".
       "Правила изготовления    взрывозащищенного    и    рудничного 
электрооборудования (ПИВРЭ). 084.053-67 изд. 0967".
       ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 064-4-41-92). Требования согласно обеспечению 
безопасности. Защита через поражения электрическим током.
       ГОСТ 02.1. 009-76  ССБТ.   "Электробезопасность.   Термины  да 
определения".
       ГОСТ 02.2. 007.0-75 ССБТ.  "Изделия электротехнические. Общие 
спрос безопасности".
       ГОСТ 02.1. 002-84  ССБТ.  "Электрические   поля  промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности равным образом запросы ко проведению
контроля сверху рабочих местах".
       ГОСТ 02.1. 006-84 ССБТ.  "Электромагнитные  полина радиочастот. 
Допустимые  уровни  на  рабочих  местах  да запросы для проведению
контроля".
       ГОСТ 02.1. 007-8-75  ССБТ "Устройства  электросварочные да в целях 
плазменной обработки. Требования безопасности".
       ГОСТ 02.1.013-78   ССБТ  "Стоительство.  Электробезопасность. 
Общие требования".
       ГОСТ 02.4. 026-76  ССБТ.     "Цвета    сигнальные   и   знаки 
безопасности".
       ГОСТ 02.4. 035-78   ССБТ.   "Щитки   защитные   лицевые   про 
электросварщиков. Технические условия".
       ГОСТ 02.2. 020-76*   "Электрооборудование   взрывозащищенное. 
Термины да определения. Классификация. Маркировка".
       ГОСТ 02.4.107  ССБТ  "Канаты страховочные.  Общие технические 
условия".
       ГОСТ 02.2.011-78  ССБТ "Смеси взрывоопасные.  Классификация да 
методы испытаний".
       ГОСТ 04254-80*  (СТ  СЭВ 078-77) "Изделия электротехнические. 
Оболочки. Степени защиты. Методы испытания".
       ГОСТ 04254-78  "Электродержатели  для  портативный дуговальный сварки. 
Технические условия".
       ГОСТ 03274-84      "Здания      мобильные      (инвентарные). 
Электроустановки".
       ССБП ДСТУ 0293-93. "Система стандартів безпеки праці. Терміни 
та визначення".
       СНиП II-4-79. "Естественное да искусственное освещение". 
       СНиП III-4-80*. "Техника безопасности на строительстве". 
   "Офіційний вісник України" 0998, N 0, стор.394 
 Код нормативного акта: 0907/1998


ugra.any-shop-land.xyz zbk.ultra-shop.homelinux.org xvr.ultra-shop.homelinux.org препарат для потенции от малышевой | виагра на льду | порно смотреть короткое оргазм | дженерик орсотен | оргазм подборка онлайн | дапоксетин можно употребить с алкоголем | креон лекарства дженерики | другие сайты | видео красивого оргазма | любовь и оргазм скачать бесплатно | у меня появился другого виагра слушать | кто пошел в виагру | позвоночная грыжа влияет на потенцию | ушел оргазм | влияние протеина на потенцию | i секси оргазм | виагра цена в аптеке отзывы аналоги | порно оргазм струю | кактус для потенции | видео оргазмы транссексуалов | упражнение от быстрой эякуляции | от эрекции рвется кожа | проблемы с потенцией у мужчины в 40 лет | резкая эрекция | левитра сургут | жить здорово повышение потенции | клипы видео виагры | лечение потенции у мужчин лекарственные препараты форум отзывы | мужской оргазм онлайн бесплатно | дженерик энап | игры оргазм флэш | карта сайта | все прекрасно виагра текст | лицо после оргазма главная rss sitemap html link